Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

    1. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ and Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu (Bases of Laboratory Work: a New Study Material). In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management. 4 pp. ISBN 80-7231-139-5. 2006.
    2. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ and Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU (Laboratory Technics at Preparation of Future Chemistry Teachers at Faculty of Education, Masaryk University). In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě. 5 pp. ISBN 80-7368-244-3. 2006.
Display details
Displayed: 19/4/2024 11:47