Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KRMÍČKOVÁ, Simona and Lukáš KRMÍČEK. Čertova zeď u Suletic („Hibschův monchiquit“) – žíla kenozoického alkalického lamprofyru v Českém středohoří (Devil’s Wall near Suletice (“Hibsch’s monchiquite”) – a dyke of Cenozoic alkaline lamprophyre in the České Středohoří Mts.). Zprávy o geologických výzkumech. Praha: Česká geologická služba, 2020, vol. 53, No 1, p. 35-45. ISSN 0514-8057. doi:10.3140/zpravy.geol.2020.05.
  Researchgate
  Name (in English): Devil’s Wall near Suletice (“Hibsch’s monchiquite”) – a dyke of Cenozoic alkaline lamprophyre in the České Středohoří Mts.
  RIV/00216224:14310/20:00115681 Article in a journal. Czech. Czech Republic.
  Krmíčková, Simona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Krmíček, Lukáš (203 Czech Republic)
  Keywords in English: České Středohoří Volcanic Complex; camptonite; monchiquite; wesselite; petrography; geochemistry; Sr–Nd isotopes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Simona Krmíčková, učo 442696. Changed: 2/10/2020 15:57.
 2. KRMÍČKOVÁ, Simona, Lukáš KRMÍČEK, Rolf Ludwig ROMER and Jaromír ULRYCH. Lead isotope evolution of the Central European upper mantle: Constraints from the Bohemian Massif. Geoscience Frontiers. Elsevier, 2020, vol. 11, No 3, p. 925-942. ISSN 1674-9871. doi:10.1016/j.gsf.2019.09.009.
  ScienceDirect Researchgate
  Name in Czech: Vývoj izotopů olova ve svrchním plášti střední Evropy: nové poznatky z Českého masivu
  RIV/00216224:14310/20:00115606 Article in a journal. English. China.
  Krmíčková, Simona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Krmíček, Lukáš (203 Czech Republic) -- Romer, Rolf Ludwig (756 Switzerland) -- Ulrych, Jaromír (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Lead isotopes; Lamprophyres; Volcanic rocks; Mantle components; Bohemian massif; Variscan orogeny
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 11/3/2021 09:52.
 3. 2005

 4. PŘICHYSTAL, Antonín and Lukáš KRMÍČEK. Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti (Upper Paleozoic lamprophyres of the Moravo-Silesian Region). In Sborník abstrakt a exkurzní průvodce 2. sjezdu ČGS. Praha: Česká geologická společnost, 2005. p. 84-84. ISBN 80-7075-653-5.
  Name (in English): Upper Paleozoic lamprophyres of the Moravo-Silesian Region
  RIV/00216224:14310/05:00014481 Proceedings paper. Geology and mineralogy. Czech. Czech Republic.
  Přichystal, Antonín (203 Czech Republic, guarantor) -- Krmíček, Lukáš (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Moravo-Silesian region; lamprophyres; Upper Paleozoic

  Changed by: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., učo 334. Changed: 22/2/2009 10:33.
Displayed: 9/12/2021 04:26