Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2004

 1. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Renata VESELSKÁ and Vojtěch MORNSTEIN. Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk (Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells). In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. 2004.
  Name (in English): Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells
  RIV/00216224:14310/04:00011962 Conference abstract. Biophysics. Czech. Czech Republic.
  Machálková, Kateřina (203 Czech Republic) -- Škorpíková, Jiřina (203 Czech Republic, guarantor) -- Veselská, Renata (203 Czech Republic) -- Mornstein, Vojtěch (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Phototoxicity; Cytotoxicity; Laser light; HeLa cells; Indocyanine green; Photosensitiser; MTT test

  Changed by: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., učo 1260. Changed: 6/4/2010 14:54.
 2. KOUTNÁ, Markéta, Roman JANISCH, Marek UNUCKA, Adam SVOBODNÍK and Vojtěch MORNSTEIN. Effects of low-power laser irradiation on cell locomotion in Protozoa. Photochemistry and Photobiology. 2004, vol. 80, No 3, p. 531-534. ISSN 0031-8655.
  Name in Czech: Účinek nízkovýkonového laserového záření na buněčný pohyb u prvoků
  Name (in English): Effects of low-power laser irradiation on cell locomotion in Protozoa
  RIV/00216224:14310/04:00019854 Article in a journal. Biophysics. English. United States of America.
  Koutná, Markéta (203 Czech Republic) -- Janisch, Roman (203 Czech Republic, guarantor) -- Unucka, Marek (203 Czech Republic) -- Svobodník, Adam (203 Czech Republic) -- Mornstein, Vojtěch (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Protozoa; laser light; cell locomotion

  Changed by: prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., učo 1164. Changed: 27/4/2006 16:34.
 3. 2003

 4. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Pavel GREC. Vývoj a aplikace fotosensibilizátorů v PDT (Development and application of photosensitisers in PTD). In Sborník XXVI Dnů Lékařské biofyziky. 2003rd ed. Praha: Biofyzikální ústav I.LF UK,Praha, 2003. p. 56 - 57. ISBN 80-239-0497-3.
  Name (in English): Development and application of photosensitisers in PTD
  RIV/00216224:14110/03:00008067 Proceedings paper. Biophysics. Czech. Czech Republic.
  Machálková, Kateřina (203 Czech Republic) -- Škorpíková, Jiřina (203 Czech Republic, guarantor) -- Grec, Pavel (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Photosensitisers; photodynamic therapy; laser light

  Changed by: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc., učo 413. Changed: 30/5/2003 15:29.
Displayed: 23/9/2023 13:08