Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK and Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu (The Psychology of Effective Leadership). Praha: Grada, 2013. 152 pp. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3.
 2. 2008

 3. LUKAS, Josef and Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství (Psychology of leadership). 1st ed. Brno: Computer Press, 2008. 208 pp. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9.
 4. VÁGNER, Ivan. Vyžádaná přednáška na téma: Systém managementu jako nástroj firemní i osobní úspěšnosti. In Systém managementu jako nástroj firemní i osobní úspěšnosti. 2008.
 5. 2007

 6. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností (Managerial skills development). Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. 240 pp. učební texty.
 7. 2006

 8. POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Leadership as a Matter of Diversity. In ENIRDEM Conference 2006. 2006.
 9. VILÍMEK, Petr. Teorie hegemonní stability. In Krpec, Oldřich a Pšeja, Pavel (eds.): Mezinárodní politická ekonomie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2006. p. 145-159, 160 pp. ISBN 80-210-4121-8.
 10. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Wien: NOMOS Verlag, 2006, vol. 35, No 2, p. 127-139, 12 pp. ISSN 1615-5548.
 11. 2005

 12. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu (Berishas and Post-Berishas Albania the Case Study of Defect Regime). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 366-388. ISSN 1212-7817.
 13. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy (Czech national culture in the context of public administration organizations management). In Teória a prax verejnej správy 2005. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. 6 pp. ISBN 80-7097-595-4.
 14. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu (Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime). Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 456-479. ISSN 1212-7817.
 15. BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu (Motivation to work as a part of management). In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1st ed. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005. p. 14-25. ISBN 80-225-2038-1.
 16. KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů (Team management). In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. p. 152-177, 15 pp. ISBN 80-210-3698-2.
 17. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Vliv národní kultury na vedení v ČR (Influence of national culture on leadership in Czech Republic). Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, ročník XI., květen, p. 22-23. ISSN 1213-8878.
 18. 2004

 19. POL, Milan, J. AHONEN, G. DUNNING, I. IVANOVA and A. KELLEHER. Leadership and School Culture - Opportunities and Challenges. Proceedings of the ENIRDEM 2004 Conference. 2004.
 20. LUKÁŠOVÁ, Růžena and Emilie FRANKOVÁ. Organizational culture of Czech companies: selected aspect of leadership (results of a qualitative pilot study). In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita / EDIS - vydavatelství ŽU, 2004. p. 255 - 260. ISBN 80-8070-310-8.
 21. 2000

 22. LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě (Leadership and Management of People in the Civilengineering Company). Brno: URS Brno, s.r.o., 2000. 145 pp.
 23. 1999

 24. LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví (Management Theory). Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 pp.
Display details
Displayed: 30/9/2023 10:53