Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. SELUCKÁ, Markéta. Právo pronajímatele vypovědět nájem bytu (The right of a lessor to give a notice to quit a lease of apartment). Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2008, 5. ročník, No 10, p. 416-421. ISSN 1214-7966.
 2. 2007

 3. FIALA, Josef and Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem (The Non-residental Premises: Ownership, lease and Sublease). 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s., 2007. 192 pp. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4.
 4. 2006

 5. SELUCKÁ, Markéta. Nájem bytu po novelách občanského zákoníku (Lease of a flat after amending the Civil Code). Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 18, p. 653-661. ISSN 1210-6410.
 6. SELUCKÁ, Markéta. Návrh na zrušení ustanovení o nájmu bytu jako protiústavních (Bill of cancel lease of apartment regulation like unconstitutional). Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 4, p. 59-62. ISSN 1210-3977.
 7. SELUCKÁ, Markéta. Právní změny nájmu bytu (Legal changes of a lease of apartment). Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2006, Roč. 2006, č. 8, p. 45-47. ISSN 1213-7405.
 8. SELUCKÁ, Markéta. Zásadní novelizace nájmu bytu (Fundamental amending of lease of flat). Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 5, p. 42-46. ISSN 1210-3977.
 9. 2005

 10. SELUCKÁ, Markéta. Nájem a podnájem bytu (Lease and sublease of a flat.). Vyd. 1. Brno: CP Books, 2005. 150 pp. (Právo pro denní praxi). ISBN 80-251-0800-7.
 11. SELUCKÁ, Markéta. Nebude to tak snadné, drahá! Nájem bytu manžely. (It will be not so easy, darling! Lease of flat by spouses.). Osobní finance. Brno: Computer Press,a.s., 2005, Roč. 2005, č. 6, p. 35. ISSN 1213-7405.
 12. 1994

 13. KOUDELKA, Zdeněk. Skončení nájmu služebního bytu, bytu zvláštního určení a bytu v domě zvláštního určení (Termination of lease of a flat provided by an employer, flat for special purposes and a flat in the house of special purposes). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, p. 153-158. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 2/2/2023 21:26