Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

    1. VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty (Law and Values). In Teória práva. 2. rozšířené. Žilina: EUROKODEX, 2008, 25 pp. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6.

    2006

    1. POLČÁK, Radim. In Law, We Trust: Shortly to Bumblebees and the Normativity of Law in Cyberspace (Důvěra v právo: Krátce o čmelácích a normativitě práva v kyberprostoru). In Cyberspace 2006. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, p. 3-10. ISBN 80-210-4060-2.
Display details
Displayed: 18/6/2024 10:33