Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora." ("Description of Drug Scene at MU in Brno and Preventive Measures Proposal. Stage 3: Monitoring of preventive activities at MU and their support".). 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 pp. Výzkumná zpráva.
 2. 2007

 3. SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas (Sport vs. leisure). In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1. vyd. Brno: MSD, spol. sr.o., 2007. p. 53-56, 4 pp. ISBN 978-80-86633-97-8.
 4. 2005

 5. HODAŇ, Bohuslav. Rekreologie (Recreology). Olomouc: Hanex, 2005. 195 pp. ISBN 80-85783-48-7.
 6. 2004

 7. KACHLÍK, Petr and Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM] (Results, experiences and suggestions from a three-year project Drugs-Reason-Impact [CD-ROM]). 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neuvedeno.
 8. 2003

 9. JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí (Leisure activities of childrens museums). Pedagogické spektrum, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5/6, p. 41-45. ISSN 1335-5589.
 10. 2002

 11. JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže (Czech museums for leisure of youth). In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. p. 119-121. ISBN 80-7041-784-6.
 12. CHARVÁT, Michal. Masová společnost, sport a volný čas. (Mass society, sports and leisure). Sekot Aleš, 24446. In Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc: FTK Olomouc, 2002. p. 27-30. ISBN 80-85783-37-1.
 13. 2001

 14. TOMŠÍČKOVÁ, Bohumila and Václav TOUŠEK. Cestovní ruch a rekreace na Hodonínsku (poznatky ze sosociálně-geografického výzkumu) (Tourism and Leisure in the Region of Hodonin (The Findings of a Socio-Geographical Survey)). In Region-Služby-Cestovní ruch, Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. p. 264-267. ISBN 80-7042-580-6.
Display details
Displayed: 18. 9. 2020 16:58