Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Veronika FOLTÁNKOVÁ, M. BARTOŠ, M. DENDIS and R. HORVATH. Elimination of graft versus host reactivity and preservation of graft versus leukemia and graft versus myeloma effect using selective depletion of donor alloreactive T cells. In ISCT 2009 Annual Meeting. 2009.
 2. 2008

 3. MATĚJKOVÁ, Eva, Ivana BUREŠOVÁ, Jana MUŽÍKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Roman HÁJEK and Jaroslav MICHÁLEK. Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukemií a mnohočetným myelomem. 2008.
 4. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Lenka ZAHRADOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR and Roman HÁJEK. Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi (Diagnostics of plasma cell leukemia). Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2008, vol. 21, Supplement, p. 258-260. ISSN 0862-495X.
 5. 2006

 6. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY and Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit (DNA microarrays in lymphoid malignancies). Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, vol. 19, supp 2, p. 389-396. ISSN 0862-495X.
 7. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. CHANGES OF BLOOD PRESSURE REGULATION AFTER ANTHRACYCLINE THERAPY. In Fourth International Workshop on: "Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring. 2006.
 8. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA and Michal KOZUBEK. Vybrané aplikace technologie cDNA microarrays v onkologickém výzkumu (Selected applications of cDNA microarrays technology in oncological research). Klinická onkologie. Czech Republic: ApS BRNO, 2006, vol. 19, No 2, p. 338 - 341. ISSN 0862-495X.
 9. 2005

 10. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU and Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1st ed. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. p. 113-114. ISBN 80-239-5155-6.
 11. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR and J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, vol. 48, No 1, p. 57-58. ISSN 1211-4286.
 12. 2004

 13. WACKOVÁ, Hana and Martina BENEŠOVÁ. Dětský herní asistent (Childern play assistent). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: Gaudeamuc při Univerzitě Hradec Králové, 2004. ISBN 80-7041-666-1.
 14. ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ and Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, No 4, p. 873-875. ISSN 0887-6924.
 15. 2003

 16. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii (Molecurar approaches to pediatric hematooncology). Scripta medica. ČR: Masarykova univerzita v Brno - LF, 2003, 76/2003, 76/3, p. 127-132. ISSN 1211-3395.
 17. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii (Molecular approaches to pediatric hematooncology). Scripta Medica. ČR: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 76/2003, No 3, p. 127-132. ISSN 1211-3395.
 18. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG and Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, vol. 101, No 3, p. 1118-1127. ISSN 0006-4971.
 19. 2002

 20. MICHALEK, Jaroslav, Sylvia ASPLANT, Andrea KIRK and Robert H. COLLINS. Anti-T Cell Antibodies Can Ameliorate the Neutropenia Associated with T-Large Granular Lymphocyte Leukemia. Blood. 2002, vol. 100, No 24, p. 366-366b, 1 pp. ISSN 0006-4971.
 21. MICHALEK, Jaroslav, Robert H. COLLINS, Humdum P. DURRANI, Daniel C. DOUEK and Ellen S. VITETTA. Donor-derived alloreactive T cell clones and anti-leukemia T cell clones can be different. Blood. 2002, vol. 100, No 24, p. 411-411b, 1 pp. ISSN 0006-4971.
 22. ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Důsledky vrozených a somatických mutací genů, jejichž produkty se účastní přestavby chromatinu (The effects of germ-line and somatic mutations of genes involved in chromatin remodeling). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, vol. 141, No 4, p. 112-117. ISSN 0008-7335.
 23. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA, Rosalie DE BEAUMONT and Arnold FREEDMAN. The Role of AKT and RAFTK in Beta1 Integrin Mediated Survival of Precursor B-acute Lymphoblastic Leukemia Cells. Leukemia and Lymphoma. 2002, vol. 2002, No 8, p. 1663-1671. ISSN 1042-8194.
 24. 2001

 25. SKLENIČKOVÁ, Marie, Kateřina KREJČÍ, Jan MALÁSKA and Jiří FAJKUS. In Situ Analysis of Telomeres in Haematological Malignancies. In European Journal of Human Genetics. Vienna: nature publishing group, 2001. p. 135-136.
 26. 2000

 27. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA and Arnold FREEDMAN. Activation of AKT following Beta 1 integrin ligation modulates survival of B cell acute lymphoblastic leukemia cells. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2000, 96/2000, No 11, p. 82a, 1 pp. ISSN 0006-4971.
Display details
Displayed: 25. 1. 2021 06:33