Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Veronika FOLTÁNKOVÁ, M. BARTOŠ, M. DENDIS and R. HORVATH. Elimination of graft versus host reactivity and preservation of graft versus leukemia and graft versus myeloma effect using selective depletion of donor alloreactive T cells. In ISCT 2009 Annual Meeting. 2009.
  Name in Czech: Eliminování reakce štěpu proti hostiteli a zachování reakce štěpu proti leukemii a myelomu díky selektivní depleci dárcovských alloreaktivních T lymfocytů
  Oncology and haematology. English. United States of America.
  Keywords in English: graft-versus-host disease; T cells; leukemia; myeloma
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Mgr. Veronika Janečková, Ph.D., učo 39861. Changed: 29/1/2010 12:57.
 2. 2008

 3. MATĚJKOVÁ, Eva, Ivana BUREŠOVÁ, Jana MUŽÍKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Roman HÁJEK and Jaroslav MICHÁLEK. Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukemií a mnohočetným myelomem. 2008.
  Name in Czech: Srovnání selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů u pacientů s leukemií a mnohočetným myelomem.
  Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: multiple myeloma;leukemia

  Changed by: Ing. Gabriela Petrovičová, učo 239322. Changed: 17/6/2009 17:11.
 4. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Lenka ZAHRADOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR and Roman HÁJEK. Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi (Diagnostics of plasma cell leukemia). Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2008, vol. 21, Supplement, p. 258-260. ISSN 0862-495X.
  URL
  Name (in English): Diagnostics of plasma cell leukemia
  RIV/00216224:14110/08:00027636 Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Kovářová, Lucie (203 Czech Republic, guarantor) -- Zahradová, Lenka (203 Czech Republic) -- Kissová, Jarmila (203 Czech Republic) -- Pour, Luděk (203 Czech Republic) -- Hájek, Roman (203 Czech Republic)
  Keywords in English: plasma cells; leukemia; flow cytometry
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Lucie Říhová, Ph.D., učo 20214. Changed: 27/1/2009 17:03.
 5. 2006

 6. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY and Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit (DNA microarrays in lymphoid malignancies). Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, vol. 19, supp 2, p. 389-396. ISSN 0862-495X.
  Name (in English): DNA microarrays in lymphoid malignancies
  Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Lymphoma; Leukemia; Microarrays; Prediction and prognosis; Target therapy
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 5/5/2011 11:14.
 7. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. CHANGES OF BLOOD PRESSURE REGULATION AFTER ANTHRACYCLINE THERAPY. In Fourth International Workshop on: "Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring. 2006.
  Name in Czech: ZMĚNY V REGULACI KREVNÍHO TLAKU PO ANTRACYKLINOVÉ TERAPII
  Name (in English): CHANGES OF BLOOD PRESSURE REGULATION AFTER ANTHRACYCLINE THERAPY
  RIV/00216224:14110/06:00017306 Konferenční abstrakt. Physiology. English. Austria.
  Závodná, Eva (203 Czech Republic, guarantor) -- Honzíková, Nataša (203 Czech Republic) -- Fišer, Bohumil (203 Czech Republic) -- Nováková, Zuzana (203 Czech Republic) -- Krontorádová, Klára (203 Czech Republic) -- Hrstková, Hana (203 Czech Republic)
  Keywords in English: baroreflex sensitivity; blood pressure regulation; leukemia; anthracycline
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: MUDr. Bc. Eva Závodná, Ph.D., učo 19752. Changed: 1/4/2010 17:16.
 8. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA and Michal KOZUBEK. Vybrané aplikace technologie cDNA microarrays v onkologickém výzkumu (Selected applications of cDNA microarrays technology in oncological research). Klinická onkologie. Czech Republic: ApS BRNO, 2006, vol. 19, No 2, p. 338 - 341. ISSN 0862-495X.
  Name (in English): Selected applications of cDNA microarrays technology in oncological research
  RIV/00216224:14330/06:00016105 Článek v odborném periodiku. Genetics and molecular biology. Czech. Czech Republic.
  Koutná, Irena (203 Czech Republic, guarantor) -- Krontorád, Petr (203 Czech Republic) -- Svoboda, Zbyněk (203 Czech Republic) -- Kozubek, Michal (203 Czech Republic)
  Keywords in English: microarrays; leukemia; colon cancer; ex vivo diferentiation
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D., učo 18705. Changed: 12/2/2007 07:49.
 9. 2005

 10. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU and Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1st ed. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. p. 113-114. ISBN 80-239-5155-6.
  Name (in English): Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů.
  RIV: Stať ve sborníku. Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Svoboda, Marek (203 Czech Republic, guarantor) -- Astier, Anne (250 France) -- Xiu, Ronghui (840 United States of America) -- Freedman, Arnold (840 United States of America)
  Keywords in English: leukemia; integrins; adhesion; survival; DNA microarrays; gene expression
  Type of proceedings: pre-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 14/10/2007 01:28.
 11. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR and J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, vol. 48, No 1, p. 57-58. ISSN 1211-4286.
  Name in Czech: Hladiny endoteliálního růstového faktoru a fibroblastového růstového faktoru v plazmě u lymfoproliferativních onemocnění
  RIV/00216224:14110/05:00035961 Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. English. Czech Republic.
  Smolej, L. (203 Czech Republic) -- Andrýs, C. (203 Czech Republic) -- Maisnar, Vladimír (203 Czech Republic) -- Pour, Luděk (203 Czech Republic, guarantor) -- Malý, J. (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Angiogenesis; VEGF; bFGF; Leukemia; Lymphoma; Myeloma
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Anna Potáčová, Ph.D., učo 44190. Changed: 24/6/2009 11:33.
 12. 2004

 13. WACKOVÁ, Hana and Martina BENEŠOVÁ. Dětský herní asistent (Childern play assistent). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: Gaudeamuc při Univerzitě Hradec Králové, 2004. ISBN 80-7041-666-1.
  Name (in English): Childern play assistent

  Keywords in English: childern; hospital; play assistent; leukemia

  Changed by: Mgr. Hana Wacková, Ph.D., učo 12970. Changed: 18/10/2004 13:29.
 14. ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ and Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, No 4, p. 873-875. ISSN 0887-6924.
  Name in Czech: Integriny regulují přežívání pre-B-ALL buněk prostřednictvím selektivní ubikvitinace a degradace proteinů IAP a kaspasy 7.
  Name (in English): Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. English. United States of America.
  Astier, Anne (250 France) -- Svoboda, Marek (203 Czech Republic, guarantor) -- Hinds, Esther (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) -- de Beaumont, Rosalie (840 United States of America) -- Munoz, Olivier (250 France) -- Freedman, Arnold Stephen (840 United States of America)
  Keywords in English: Leukemia;Apoptosis;IAPs;Ubiquitination;Microarrays;Caspases
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 13/10/2007 23:31.
 15. 2003

 16. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii (Molecurar approaches to pediatric hematooncology). Scripta medica. ČR: Masarykova univerzita v Brno - LF, 2003, 76/2003, 76/3, p. 127-132. ISSN 1211-3395.
  Name (in English): Molecurar approaches to pediatric hematooncology

  Keywords in English: Children; Oncology; Leukemia; Polymerase chain reaction

  Changed by: Hana Čižíková, učo 70427. Changed: 21/10/2003 11:39.
 17. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii (Molecular approaches to pediatric hematooncology). Scripta Medica. ČR: Masarykova univerzita v Brně, 2003, 76/2003, No 3, p. 127-132. ISSN 1211-3395.
  Name (in English): Molecular approaches to pediatric hematooncology
  Paediatrics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Children; Oncology; Leukemia; Polymerase chain reaction

  Changed by: Hana Čižíková, učo 70427. Changed: 23/10/2003 08:42.
 18. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG and Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, vol. 101, No 3, p. 1118-1127. ISSN 0006-4971.
  Name in Czech: Analýza profilů genové exprese B-ALL buněk stimulovaných receptory adheze v závislosti na čase: identifikace signálních drah regulujících přežívání B-ALL buněk.
  Name (in English): Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. English. Czech Republic.
  Astier, Anne (250 France) -- Xu, Ronghui (840 United States of America) -- Svoboda, Marek (203 Czech Republic, guarantor) -- Hinds, Esther (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) -- Munoz, Olivier (250 France) -- de Beaumont, Rosalie (840 United States of America) -- Crean, Colin Daniel (840 United States of America) -- Gabig, Theodore (840 United States of America) -- Freedman, Arnold Stephen (840 United States of America)
  Keywords in English: Leukemia;Fibronectin;Apoptosis;Microarrays;Gene Expression Profile;Adhesion
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 13/10/2007 23:36.
 19. 2002

 20. MICHALEK, Jaroslav, Sylvia ASPLANT, Andrea KIRK and Robert H. COLLINS. Anti-T Cell Antibodies Can Ameliorate the Neutropenia Associated with T-Large Granular Lymphocyte Leukemia. Blood. 2002, vol. 100, No 24, p. 366-366b, 1 pp. ISSN 0006-4971.
  Name (in English): Anti-T Cell Antibodies Can Ameliorate the Neutropenia Associated with T-Large Granular Lymphocyte Leukemia
  Oncology and haematology. English. United States of America.
  Keywords in English: Leukemia; T cell; antibody

  Changed by: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Changed: 2/6/2005 10:57.
 21. MICHALEK, Jaroslav, Robert H. COLLINS, Humdum P. DURRANI, Daniel C. DOUEK and Ellen S. VITETTA. Donor-derived alloreactive T cell clones and anti-leukemia T cell clones can be different. Blood. 2002, vol. 100, No 24, p. 411-411b, 1 pp. ISSN 0006-4971.
  Name (in English): Donor-derived alloreactive T cell clones and anti-leukemia T cell clones can be different
  Oncology and haematology. English. United States of America.
  Keywords in English: T cell; clone; leukemia

  Changed by: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Changed: 2/6/2005 10:55.
 22. ŠMARDOVÁ, Jana and Jan ŠMARDA. Důsledky vrozených a somatických mutací genů, jejichž produkty se účastní přestavby chromatinu (The effects of germ-line and somatic mutations of genes involved in chromatin remodeling). Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2002, vol. 141, No 4, p. 112-117. ISSN 0008-7335.
  Name (in English): The effects of germ-line and somatic mutations of genes involved in chromatin remodeling
  Genetics and molecular biology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: chromatin remodeling; Rubinstein-Taybi syndrome; Coffin-Lowry syndrome; Williams syndrome; Rett syndrome; tumor suppressors; cancers; leukemia

  Changed by: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc., učo 1223. Changed: 17/2/2009 08:19.
 23. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA, Rosalie DE BEAUMONT and Arnold FREEDMAN. The Role of AKT and RAFTK in Beta1 Integrin Mediated Survival of Precursor B-acute Lymphoblastic Leukemia Cells. Leukemia and Lymphoma. 2002, vol. 2002, No 8, p. 1663-1671. ISSN 1042-8194.
  Name in Czech: Význam AKT a RAFTK kinas v přežívání prekurzorových buněk akutní B-lymfoblastické leukémie zprostředkovaném stimulací B1 integrinů.
  Name (in English): The Role of AKT and RAFTK in Beta1 Integrin Mediated Survival of Precursor B-acute Lymphoblastic Leukemia Cells
  RIV: Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. English. United States of America.
  Sarkar, Sibaji (840 United States of America) -- Svoboda, Marek (203 Czech Republic, guarantor) -- de Beaumont, Rosalie (840 United States of America) -- Freedman, Arnold (840 United States of America)
  Keywords in English: Integrin; Leukemia; Kinase; Adhesion
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 13/10/2007 23:57.
 24. 2001

 25. SKLENIČKOVÁ, Marie, Kateřina KREJČÍ, Jan MALÁSKA and Jiří FAJKUS. In Situ Analysis of Telomeres in Haematological Malignancies. In European Journal of Human Genetics. Vienna: nature publishing group, 2001. p. 135-136.
  Name (in English): In Situ Analysis of Telomeres in Haematological Malignancies
  RIV/00216224:14330/01:00005264 Stať ve sborníku. Oncology and haematology. English. Austria.
  Skleničková, Marie (203 Czech Republic) -- Krejčí, Kateřina (203 Czech Republic) -- Maláska, Jan (203 Czech Republic) -- Fajkus, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: telomere;leukemia;haematology

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Changed: 24/6/2008 15:48.
 26. 2000

 27. SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA and Arnold FREEDMAN. Activation of AKT following Beta 1 integrin ligation modulates survival of B cell acute lymphoblastic leukemia cells. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2000, 96/2000, No 11, p. 82a, 1 pp. ISSN 0006-4971.
  Name in Czech: Aktivace AKT stimalucí beta1 integrinů reguluje přežívání B-lymfoblastů akutní lymfoblastické leukémie
  Name (in English): Activation of AKT following Beta 1 integrin ligation modulates survival of B cell acute lymphoblastic leukemia cells
  RIV: Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. English. United States of America.
  Sarkar, Sibaji (840 United States of America) -- Svoboda, Marek (203 Czech Republic, guarantor) -- Freedman, Arnold (840 United States of America)
  Keywords in English: leukemia; survival; integrins; AKT
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 14/10/2007 09:51.
Displayed: 2. 3. 2021 15:50