Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. MUSILOVÁ, Jana and Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I (Mathematics for understanding and praxis I). Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009. 339 pp. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2.
  2. 2002

  3. NOVOTNÁ, Jiřina. O jedné maticové nerovnosti (An inequality of matrixes). I. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. 4 pp. XX. Mezinár. kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-090-9.
Display details
Displayed: 26/5/2022 20:37