Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. ČORNEJOVÁ, Michaela. Líšeňská pomístní jména (Anoiconyms of the Líšeň (Brno) land register). In Přednáškový cyklus k 450. výročí povýšení Líšně na městečko. 2009.
  2. 2007

  3. BAČOVSKÝ, František. Znalost a vnímání místních a pomístních jmen v rámci rodiny na příkladu třígenerační rodiny z Líšně (The knowledge and perception of oikonyms and anoikonyms in the family circle - the example of 3-generations family from Líšeň). In DRESLEROVÁ, Jaromíra and Lucie GROHMANOVÁ. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o., 2007. p. 5-9. ISBN 80-86386-88-0.
Display details
Displayed: 26/10/2021 09:53