Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A (E-learning course Practical Lanaguage 1A). In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 2. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla (The Perception of a Musical Work). Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 18, č. 1, p. 84-93. ISSN 1211-4669.
 3. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla se zřetelem ke členění hudebního proudu (The Perception of the Musical Work with Regard to the Articulation of the Musical Stream). Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2008, neuveden, No 3, p. nestránkováno, 10 pp. ISSN 1802-6540.
 4. 2007

 5. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla (The Perception of a Musical Work). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 3, č. 1, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1803-1331.
 6. 2006

 7. KUNOVOVÁ, Lucie. Benjamin Britten - náměty k poslechovým činnostem v hudební výchově (Benjamin Britten - Suggestions for Receptional Activities in Music Education). In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 247-252. ISBN 80-210-4163-3.
 8. 2005

 9. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika 1A - řečové dovednosti - NŠ. 2005. 30 pp.
 10. KNOPOVÁ, Blanka. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání (Work Bedřich Smetana in music education). In Musica viva in schola. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 35-43. ISBN 80-210-3796-2.
 11. 2004

 12. KNOPOVÁ, Blanka. Specifika hudebního vzdělávání a školní praxe (The particularity of music education and school practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. - 14. září 2004. 1. vydání. MU Brno: Janík T.; Mužík V.; Šimoník O., 2004. 4 pp. ISBN 80-210-3474-2.
 13. 2002

 14. KNOPOVÁ, Blanka, Blanka KNOPOVÁ and Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát! (Leťs go to play with a song together!). 1. vydání. Praha ALBRA: Alena Brajerová ALBRA Praha, 2002. 30 pp. Učebnice pro ZŠ. ISBN 80-86490-53-X.
 15. KNOPOVÁ, Blanka. Písničko, pojďme si hrát! Metodické poznámky pro učitele (Let's go to play with a song together! Methodik Book). 1st ed. Praha: ALBRA - Pansofia Praha, 2002. 54 pp. Metodika. ISBN 80-86490-43-2.
Display details
Displayed: 30/11/2021 00:16