Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A (E-learning course Practical Lanaguage 1A). In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
  Name in Czech: E-learningový kurz Praktický jazyk 1A
  Name (in English): E-learning course Practical Lanaguage 1A

  Keywords in English: English; ELT; ESL; practical language; listening; e-learning
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: Mgr. Martin Němec, Ph.D., učo 35923. Changed: 9/1/2009 12:31.
 2. NĚMEC, Martin. Skills - Listening. Brno, 2008.
  LMS oriented course
  Name in Czech: Dovednosti - poslech

  Keywords in English: listening; English; e-learning; course; moodle, LMS

  Changed by: Mgr. Martin Němec, Ph.D., učo 35923. Changed: 15/9/2010 15:19.
 3. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla (The Perception of a Musical Work). Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 18, č. 1, p. 84-93. ISSN 1211-4669.
  Name (in English): The Perception of a Musical Work
  RIV/00216224:14410/08:00051004 Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Audyová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: perception of a musical work; listening; "language" of music; paradigm; listening test
  Reviewed: yes

  Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10/4/2012 17:30.
 4. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla se zřetelem ke členění hudebního proudu (The Perception of the Musical Work with Regard to the Articulation of the Musical Stream). Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Universitas Ostraviensis, 2008, neuveden, No 3, p. nestránkováno, 10 pp. ISSN 1802-6540.
  URL
  Name (in English): The Perception of the Musical Work with Regard to the Articulation of the Musical Stream
  RIV/00216224:14410/08:00051003 Article in a journal. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Audyová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: perception of a musical work; listening; "language" of music; articulation of the musical stream
  Reviewed: yes

  Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10/4/2012 17:50.
 5. 2007

 6. AUDYOVÁ, Veronika. Vnímání hudebního díla (The Perception of a Musical Work). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 3, č. 1, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1803-1331.
  URL
  Name (in English): The Perception of a Musical Work
  RIV/00216224:14410/07:00050846 Article in a journal. Art, architecture, cultural heritage. Czech. Czech Republic.
  Audyová, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: perception; musical work; listening; musical language

  Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10/4/2012 16:56.
 7. 2006

 8. KUNOVOVÁ, Lucie. Benjamin Britten - náměty k poslechovým činnostem v hudební výchově (Benjamin Britten - Suggestions for Receptional Activities in Music Education). In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 247-252. ISBN 80-210-4163-3.
  Name in Czech: Benjamin Britten - náměty k poslechovým činnostem v hudební výchově
  Name (in English): Benjamin Britten - Suggestions for Receptional Activities in Music Education
  RIV/00216224:14410/06:00032629 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Kunovová, Lucie (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: music education; listening; music reception; Benjamin Britten; Simple Symphony
  Type of proceedings: pre-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Lucie Kunovová, Ph.D., učo 55498. Changed: 30/6/2009 22:12.
 9. 2005

 10. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika 1A - řečové dovednosti - NŠ. 2005. 30 pp.
  URL

  Keywords in English: listening; speaking; reading; writing; fairy-tales; songs; rhymes

  Changed by: PhDr. Helena Havlíčková, učo 2428. Changed: 27/5/2009 17:41.
 11. KNOPOVÁ, Blanka. Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání (Work Bedřich Smetana in music education). In Musica viva in schola. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 35-43. ISBN 80-210-3796-2.
  Name in Czech: Dílo Bedřicha Smetany v kontextu hudebního vzdělávání
  Name (in English): Work Bedřich Smetana in music education
  RIV/00216224:14410/05:00031153 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Knopová, Blanka (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: mucis; listening; developement;individual aktivity;B. Smetana; polka; obkročák
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Changed: 12/3/2010 10:59.
 12. 2004

 13. KNOPOVÁ, Blanka. Specifika hudebního vzdělávání a školní praxe (The particularity of music education and school practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník z konference konané 13. - 14. září 2004. 1. vydání. MU Brno: Janík T.; Mužík V.; Šimoník O., 2004. 4 pp. ISBN 80-210-3474-2.
  Name in Czech: Specifika hudebního vzdělávání a školní praxe
  Name (in English): The particularity of music education and school practice
  RIV/00216224:14410/04:00030910 Proceedings paper. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Knopová, Blanka (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: music education; activ music making; music perceiving; creativity vocal; instrumental musical-motoric; listening; model situations
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Changed: 12/3/2010 12:04.
 14. 2002

 15. KNOPOVÁ, Blanka, Blanka KNOPOVÁ and Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát! (Leťs go to play with a song together!). 1. vydání. Praha ALBRA: Alena Brajerová ALBRA Praha, 2002. 30 pp. Učebnice pro ZŠ. ISBN 80-86490-53-X.
  Name (in English): Leťs go to play with a song together!
  RIV/00216224:14410/02:00006192 Textbook. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Knopová, Blanka (203 Czech Republic) -- Knopová, Blanka (203 Czech Republic, guarantor) -- Koutský, Jaroslav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Song; Rhythm; Listening; Movement
  Reviewed: yes

  Changed by: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Changed: 30/3/2010 10:36.
 16. KNOPOVÁ, Blanka. Písničko, pojďme si hrát! Metodické poznámky pro učitele (Let's go to play with a song together! Methodik Book). 1st ed. Praha: ALBRA - Pansofia Praha, 2002. 54 pp. Metodika. ISBN 80-86490-43-2.
  Name in Czech: Písničko, pojďme si hrát! Metodické poznámky pro učitele
  Name (in English): Let's go to play with a song together! Methodik Book
  RIV/00216224:14410/02:00030479 Book on a specialized topic. Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Knopová, Blanka (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Song; Listening; Movement
  Reviewed: yes

  Changed by: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Changed: 30/3/2010 10:29.
Displayed: 26/1/2022 21:30