Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky (Assessment of Living Situation: introduction). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, vol. 2007, No 1, p. 72-86. ISSN 1213-6204.
  2. 2005

  3. ŠIŠLÁKOVÁ, Monika. Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách a prevence delikvence romských adolescentů (Conditions of Education in Socially Excluded Romany Families and Prevention of Romany Youth Delinquency). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2005, vol. 2005, No 4, p. 68-84. ISSN 1213-6204.
  4. 2003

  5. NAVRÁTIL, Pavel. Integrace (Romů) v kontextu životních situací: konceptualizace (Integration of Romany in the context of their living situation: conceptualisation). Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2003, vol. 2003, No 10, p. 120-139, 19 pp. ISSN 1212-365X.
  6. NAVRÁTIL, Pavel. Životní situace jako předmět intervence sociálního pracovníka (Living situation as an object of the intervention of social workers). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2003, vol. 2003, No 2, p. 84-94, 10 pp. ISSN 1213-6204.
Display details
Displayed: 28/5/2022 16:37