Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK and Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole (Information and communication technologies and their use in study at the university). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
 2. 2010

 3. NĚMEC, Martin. Překladatelská cvičení online (Translation Seminar online). In MoodleMoot.cz 2010. 2010.
 4. 2009

 5. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání (Elearning in schooling). In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. p. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
 6. 2008

 7. GRENAROVÁ, Renée. Jazykový kurz ruštiny (Language course of Russian). In Moodle v síti. Váňová, T., Váňová A. 1st ed. Brno: Tribun, 2008. p. 24-25. ISBN 978-80-7399-447-1.
 8. VÁŇOVÁ, Tamara and Anna VÁŇOVÁ. Moodle v síti. Popis průběhu a výsledků projektu. (Moodle in the Net.). 1st ed. Brno: Tribun, 2008. ISBN 978-80-7399-447-1.
 9. 2006

 10. PITNER, Tomáš and Pavel DRÁŠIL. An E-learning 2.0 Environment - Principles, Technology and Prototype. Journal of Universal Computer Science. Graz: Graz University of Technology, 2006, vol. 2006, I-KNOW, p. 543-550. ISSN 0948-6968.
 11. SEBERA, Martin. E-learning na Fakultě sportovních studií (E-learning at Faculty of Sports Studies). In Sport a kvalita života 2006. 1st ed. Brno: MU, 2006. p. 102-105. ISBN 80-210-4145-5.
 12. 2004

 13. PITNER, Tomáš, Pavel SMRŽ and Jiří VERNER. Adaptace a integrace open-source LMS a Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně (Adaptation and Integration of the Open-source LMS and Information System of the Masaryk University in Brno). In Sborník. 1st ed. Praha: ČVUT, 2004. p. 21-28. ISBN 81-01-03167-5.
 14. ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy (Editorial system as a tool for building schools website). In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2004. p. 1-4.
 15. FICTUMOVÁ, Jarmila. Učitelé vytvářejí kurzy na webu (Teachers create courses on the web). In SCO 2004: E-learning přichází. první. Brno: MU v Brně, 2004. p. 39-45, 6 pp. ISBN 80-210-3409-2.
 16. PITNER, Tomáš. Úvod do LMS ILIAS (Introduction to LMS ILIAS). In Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 13-16. ISBN 80-210-3409-2.
 17. 2003

 18. PAVLOVIČ, Jan, Tomáš PITNER, Pavel SMRŽ and Jiří VERNER. Customizing of ILIAS and its Integration with the University Information System. In Proc. of International ILIAS Conference 2003. Köln: Universität zu Köln, 2003. p. 1-4.
Display details
Displayed: 26/9/2022 01:54