Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA and Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries). 1st ed. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA. 371 pp. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6. 2007.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice (View at local govenments property in Poland). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Roč. 12, č. 3, p. 235-240. ISSN 1210-9126. 2004.
  2. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl (Finance Law and Finance Administration. 1st part.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 404 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. 2004.
  3. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
  4. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic (Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic). In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida. p. 93-93. ISBN 83-89620-04-9. 2004.

  2001

  1. MRKÝVKA, Petr. Konstrukce daňového řádu v Polsku (Construction of Polish Tax Order). In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. p. 130-139. ISBN 80-248-0069-1. 2001.
Display details
Displayed: 19/4/2024 14:23