Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. MRKÝVKA, Petr, Eugeniusz RUŚKOWSKI, Bogdan DOLNICKI, Joanna JAGODA, Nina MIALOVICKA, Oksana MUZYKA, Aleksiej PAUL, Vadim STRIELNIKOV, Vaitiekus NOVIKEVICIUS, Andžejus SELIAVA and Vladimír BABČÁK. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych (Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries). 1st ed. Bydgoszcz-Białystok-Katowice: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2007, 371 pp. Badania prawnicze. ISBN 978-83-60186-46-6.
   Name in Czech: Lokální moc a finance v Polsku a sousedních zemích
   Name (in English): Local Gouvernmant and Finance in Poland and Adjoining Countries
   RIV/00216224:14220/07:00022054 Book on a specialized topic. Legal sciences. Polish. Poland.
   Mrkývka, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Ruśkowski, Eugeniusz (616 Poland) -- Dolnicki, Bogdan (616 Poland) -- Jagoda, Joanna (616 Poland) -- Mialovicka, Nina (804 Ukraine) -- Muzyka, Oksana (804 Ukraine) -- Paul, Aleksiej (643 Russian Federation) -- Strielnikov, Vadim (643 Russian Federation) -- Novikevicius, Vaitiekus (440 Lithuania) -- Seliava, Andžejus (440 Lithuania) -- Babčák, Vladimír (703 Slovakia)
   Keywords in English: local gouvernmant; local finance; financial law; administrativ law; Czech Republic; Poland; Lithuania; Slovakia; Belarus; Ukraine; Germany; Russia;
   International impact: yes
   Reviewed: yes

   Changed by: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Changed: 23/6/2009 21:42.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice (View at local govenments property in Poland). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 3, p. 235-240. ISSN 1210-9126.
   Name (in English): View at local govenments property in Poland
   RIV/00216224:14220/04:00011212 Article in a journal. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Mrkývka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: law; administration; self-government; municipalities; counties; finance; public finance; local finance; property

   Changed by: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Changed: 31/5/2005 17:27.
  2. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl (Finance Law and Finance Administration. 1st part.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 404 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1.
   Name (in English): Finance Law and Finance Administration. 1st part.
   RIV/00216224:14220/04:00011209 Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks). Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Mrkývka, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Pařízková, Ivana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Radvan, Michal (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Šramková, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Foltas, Tomáš (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Nováková, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: law; public administration; finance law; theory of law; public finance; local finance; currency; banks; insurance companies; exchanges; public budgets; state funds

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 08:47.
  3. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X.
   Name (in English): Finance Law and Finace Administration. 2nd part
   RIV/00216224:14220/04:00011210 Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks). Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Mrkývka, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Pařízková, Ivana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Radvan, Michal (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Šramková, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Nováková, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: law; taxes; direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance; finance control; audit

   Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/2/2022 08:47.
  4. MRKÝVKA, Petr. Wybrane problemy tworzenia i stosowania prawa podatkowego w Republice Czeskiej = Selected problems of tax law creating and aplication in the Czech republic (Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic). In The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. Bialystok-Vilnius: WP UwB & Talmida, 2004, p. 93-93. ISBN 83-89620-04-9.
   Name in Czech: Vybrané problémy tvorby a užívání daňového práva v České republice
   Name (in English): Several Problems on Creating and Using Tax Law in the Czech Republic
   RIV/00216224:14220/04:00011211 Proceedings paper. Legal sciences. Polish. Lithuania.
   Mrkývka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: direct taxes; indirect taxes; finance law; local charges; tax law; public finance; local finance

   Changed by: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., učo 632. Changed: 31/5/2005 18:41.

  2001

  1. MRKÝVKA, Petr. Konstrukce daňového řádu v Polsku (Construction of Polish Tax Order). In Aproximace práva a ekonomická integrace v procesu přípravy ČR na vstup do EU. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2001, p. 130-139. ISBN 80-248-0069-1.
   Name (in English): Construction of Polish Tax Order
   RIV/00216224:14330/01:00005808 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Mrkývka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
   Keywords in English: Tax law ; Poland ; Tax administration ; Local finance

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 26/5/2004 13:10.
Displayed: 24/5/2024 03:09