Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

    1. KADEČKA, Stanislav. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v české právní úpravě a judikatuře Ústavního soudu (The Ordinances on Local Charges in the Czech Legal Regulation and Jurisdiction of the Czech Constitutional Court). In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta. p. 16-17. ISBN 80-210-3677-X. 2005.
Display details
Displayed: 14/4/2024 12:47