Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. RADVAN, Michal. Economic Autonomy of the Local Self-Government Units - Local Taxes in the Czech Republic. Online. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1st ed. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie. p. 178-193. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0
  2. RADVAN, Michal. Municipal Tax Ordinances. Online. In Patologie w administracji publicznej. 1st ed. Warszawa: Wolters Kluwer. p. 755-761. Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-7601-628-3
  3. RADVAN, Michal. Samodzielność gospoarcza jednostek samorządów lokalnych w Republice Czeskiej (Economic Autonomy of the Local Self-Government Units). Online. In Zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. 1st ed. Szczecin: Wyższa szkoła administracji publicznej w Szczecinie. p. 194-213. Zeszyty naukowe 2/2008. ISBN 978-83-88044-83-0

  2008

  1. RADVAN, Michal. Místní daně jako prvek ekonomické autonomie obcí (Local Taxes as an Element of Economic Authonomy of Municipalities). Online. In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita. p. 503-510. ISBN 978-80-210-4784-6

  2006

  1. RADVAN, Michal. Ekonomická autonomie obcí v České republice (Economic Authonomy of Municipalities in the Czech Republic). Online. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů : (sborník z konference), Brno 19. září 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 137-148. ISBN 80-210-4095-5
Display details
Displayed: 23/4/2024 23:16