Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2003

    1. RADVAN, Michal. Na právnické fakultě MU v Brně se konalo mezinárodní právnické sympózium "Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě" (At the Fac of Law took place international legal symposium "Financing Territorial Self-Government in the Uniting Europe"). Daně a právo v praxi. Praha: Adore, Roč. 8, č. 10, p. 23. ISSN 1211-7293. 2003.
    2. RADVAN, Michal. Novinky v zákoně o místních poplatcích (News in the Local Taxes Act). Daně a právo v praxi. Praha: Adore, Roč. 8, č. 8, p. 50-53. ISSN 1211-7293. 2003.
Display details
Displayed: 15/4/2024 01:15