Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. BEGANOVIĆ, Velid. 'The Passion of My Life' : Virginia Woolf and Her London. In The Literary London Society Annual Conference: London in Love, The Institute of English Studies, University of London, 22.-24. 7. 2015, London. 2015.
 2. 2005

 3. MALINA, Jaroslav. Kruh prstenu: Z díla sochaře Zdeňka Macháčka a malířky Marty Taberyové. (The Circle of the Ring: From the work of sculptor Zdeněk Macháček and artist Marta Taberyová). 2005.
 4. KOLMAŠ, Josef and Jaroslav MALINA. Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 21: Čína z antropologické perspektivy (Panorama of Biological and Sociocultural Anthropology 21: China from Anthropological Perspective). Editor: Jaroslav Malina. Brno (CZ): Nadace Universitas Masarykiana v Brně, nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, 2005. 475 pp. Modulové učební texty pro studenty antropologie. ISBN 80-210-3218-9.
 5. 2002

 6. KATRŇÁK, Tomáš. Romantický rozum, racionální cit (Romantic reason, racional sentiment). Přítomnost. Praha: Martin Jan Stránský, 2002, vol. 2002, No 1, p. 27-29. ISSN 1211-3883.
 7. 2001

 8. NAVRÁTIL, Pavel. Sexuální výchova v logoterapeutické perspektivě: výchova k lásce (Sexual Education in Perspective of Logotherapy: Education for Love). Scripta bioethica. Brno: Gloria Rosice, 2001, vol. 1, No 2, p. 16-23. ISSN 1213-2977.
 9. 1999

 10. NĚMEC, Robert. Konečně někdo vzdoruje heslům. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, 2. roč., 14.5.1999, 2 pp.
 11. PAVELKA, Jiří. Sex, manželství a láska v antické a středověké literatuře. Příspěvek k paradigmatu intimity evropského kulturního okruhu. (Sex, Marriage, and Love in Classical and Medieval Literature. A Contribution to the Intimacy Paradigm of the European Cultural Region.). In Chocholáč, Bronislav - Jan, Libor - Knoz, Tomáš, ed.: Nový Mars Moravicus aneb sborník příspěvků, jež věnovali prof. dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k šedesátinám. 1st ed. Brno: Matice moravská, 1999. p. 209-234. ISBN 80-902304-6-6.
Display details
Displayed: 28/9/2023 09:39