Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HORÁKOVÁ, Jana. Divadelní prostor jako kybernetický organismus: performance strojových a lidských uspořádání/Der Theaterraum als kybernetischer Organismus: Performances in Mensch/Machine-Anordungen (Theatre as a Cybernetic Organism: Human Machine Arrangements performances). In BARBARA, Büscher and Jana HORÁKOVÁ. Imaginary Spaces: Raum/Prostor - Medien/Média - Performance/Performance. Praha: KLP, 2008. p. 38-58, 20 pp. Imaginary Spaces, 1. ISBN 978-80-86791-44-9.
 2. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí hradiska Břeclav-Pohansko (Women and Men buried in the South Bailey of the Stronghold Břeclav-Pohansko). In Acta archaelogica Opaviensia 3. Opava: Ústav Historie a muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, 2008. p. 157-176, 20 pp. ISBN 978-80-7248-507-9.
 3. 2007

 4. ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina (Man and Lanscape). Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007.
 5. ŠMAJS, Josef. K technologickému a sociálnímu obsahu práce (On the technological and social dimension of labour). In Nezaměstanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 10-21, 161 pp. ISBN 978-80-210-4422-7.
 6. 2000

 7. ŠMAJS, Josef. Člověk a příroda (Man and Nature). Praha: RX, 2000. Reflex.
 8. ŠMAJS, Josef. Člověk a technika (Man and Technology). Praha: RX, 2000. Reflex.
 9. VYBÍRAL, Zbyněk. Člověk stále týž (Always the same Man). In "Umělý člověk" dvacátého století. Sborník příspěvků ze IV. literární laboratoře konané 27. - 28. ledna 2000. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. p. 49-53. ISBN 80-7041-939-3.
 10. 1996

 11. AL-KUBATI, Mohamed A.A. Baroreflex Sensitivity During the Stimulation of Low-pressure Receptors in Man. Scripta medica, Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 1996, vol. 69, No 5, p. 191-196. ISSN 1211-3395.
 12. 1990

 13. BLAŽEK, Václav. K typologii označení "člověka" v indoevrpoských jazycích (v nostratickém kontextu) (To the typology of the appelation "man" in the indoeuropean languagues.). Slavia, Praha: Československá akademie věd, 1990, vol. 59, No 1, p. 262-270. ISSN 0037-6736.
Display details
Displayed: 25. 2. 2020 08:18