Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. ŠIŠKA, Ladislav. How Strategic Priorities Are Reflected in Features of Strategic Performance Measurement System? Engineering Economics. Kaunas, Litva: Technologija - Kaunas University of Technology, 2018, vol. 29, 5 (2018), p. 591-600. ISSN 1392-2785. doi:10.5755/j01.ee.29.5.17463.
 2. 2008

 3. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial Accounting). 1st ed. Praha: Grada, 2008. 264 pp. ISBN 978-80-247-2471-3.
 4. 2007

 5. ŠIŠKA, Ladislav and Jiří LANČA. Výuka Manažerského účetnictví a Controllingu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity (The Teaching of Managerial Accounting and Controllership at Faculty of Economics and Administration of Masaryk University). In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 1st ed. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 213. ISBN 978-80-7318-536-7.
 6. 2006

 7. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial accounting). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 pp. ISBN 80-210-4212-5.
 8. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 33-57, 26 pp. ISBN 80-210-4170-6.
 9. 2005

 10. ŠIŠKA, Ladislav. Controlling v ČR (Controllership in the CR). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. p. 547-572. ISBN 80-210-3847-0.
 11. ŠIŠKA, Ladislav. Informace pro finanční řízení - historie a současnost (Information for financial managing - history and present). In MendelNET 2005. Brno: MZLU Brno, 2005. p. 1-7.
 12. ŠIŠKA, Ladislav and Jiří LANČA. Možnosti výuky controllingu na ESF (The possibilities of controllership teaching at the ESF MU Brno). In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU Brno, 2005. p. 577-589. ISBN 80-210-3847-0.
 13. 2004

 14. LANČA, Jiří. Předmět "manažerské účetnictví" a jeho výuka (Subject "Managerial accounting" and how to teach it). In Podniková ekonomika a management. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. p. 331-336, 5 pp. ISBN 80-210-3414-9.
Display details
Displayed: 30/3/2023 05:08