Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. An Interactive Presentation of Maple 3D Graphics in PDF Documents. Electronic Journal of Mathematics and Technology, 2008, vol. 2, No 3, p. 281-290. ISSN 1933-2823.
 2. HŘEBÍČEK, Jiří and Martin ŘEZÁČ. E-learning system for Modelling and Simulation: Maple and MapleSim. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 17-24, 8 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 3. KURÁŇOVÁ, Silvie. Geometrické aplikace diferenciálních rovnic (Differential Equations and Their Geometric Applications). In XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: University of Defence, 2008. p. -, 10 pp. ISBN 978-80-7231-511-6.
 4. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní 3D grafika v HTML a PDF dokumentech (Interactive 3D graphics in HTML and PDF documents). Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, Praha: Československé sdružení uživatelů TEXu, 2008, vol. 18, 1-2, p. 76-92. ISSN 1211-6661.
 5. HŘEBÍČEK, Jiří. Mathematical Modelling with Maple and MapleSim (Mathematical Modelling with Maple and Maplesim). In Proceedings of 7th International Conference APLIMAT 2008. Bratislava: FME STU Bratislava, 2008. p. 839-852, 13 pp. ISBN 978-80-89313-03-7.
 6. HŘEBÍČEK, Jiří and Martin ŘEZÁČ. Modelling with Maple and MapleSim. In 22nd European Conference on Modelling nad Simulation ECMS 2008 Proceedings. Dudweiler, Germany: Digitaldruck Pirrot GmbH, 2008. p. 60-66, 7 pp. ISBN 978-0-9553018-5-8.
 7. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných (Multimedia collection of examples of Multiple Integrals). In Sborník konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vydání. Plzeň: ZČU Plzeň, 2008. p. 243-246, 4 pp. ISBN 978-80-86843-22-3.
 8. ŘEZÁČ, Martin. Novinky v Maple 12 (Maple 12 - what's new). In sborník 7. matematického workshopu. Brno: FAST v Brně, 2008. 7 pp. ISBN 978-80-214-3727-2.
 9. URBÁNEK, Jaroslav. Solving problems in the environmental distribution models using modern IT. In 5. letní škola aplikované informatiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 137-145. ISBN 978-80-210-4774-7.
 10. SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), UK: InderScience Publishers, 2008, vol. 18, 5/6, p. 657-665. ISSN 1560-4624.
 11. ŘEZÁČ, Martin. The Mathworks ukončí prodej knihoven Symbolic toolbox (Maplesoft's Maple engine will no longer be sold by The MathWorks under the product name Symbolic Math Toolbox). AUTOMA, Praha: FCC Public, s.r.o., 2008, 8-9, No 1, p. 34-35. ISSN 1210-9592.
 12. HŘEBÍČEK, Jiří and Zuzana CHVÁTALOVÁ. Zvyšování výkonnosti podniku užitím systému Maple (Enterprise performance increasing with use of Maple). In REQUEST '08. Sborník konference CQR. Brno: VUT v Brně, FSI, Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2008. p. 78-86, 9 pp. ISBN 978-80-214-3774-6.
 13. 2007

 14. ŠROT, Karel. Classical billiards and its simulation in Maple. In VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 2007. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, 2007. p. 865-870, 6 pp. ISBN 978-80-8094-106-2.
 15. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Galerie interaktivní grafiky pro podporu výuky matematické analýzy (Gallery of Interactive Graphics for calculus teaching support). In Sborník příspěvků 3. konference Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 193-198, 6 pp. ISBN 978-80-7394-048-5.
 16. KŘÍŽ, Pavel. Interactive access to and internet presentation of work made in Maple. In Aplimat 2007 - Part III. 6th International conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007. p. 373-378. ISBN 978-80-969562-6-5.
 17. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní prezentace matematické grafiky na webu a v PDF dokumentech (Interactive presentation of mathematical graphics on the web and in PDF documents). In Technologie pro e-vzdělávání. 1. vydání. Praha: ČVUT FEL Praha, 2007. p. 31-38, 8 pp. ISBN 978-80-01-03756-0.
 18. KURÁŇOVÁ, Silvie. Izogonální a ortogonální trajektorie s programem Maple (Isogonal and orthogonal trajectories with programme Maple). Univ. S. Boh. Dept. of Mathematics Report Series, Jihočeská univerzita v Českých Budějovic, 2007, 15/2007, No 1, p. 58-63. ISSN 1214-4681.
 19. KURÁŇOVÁ, Silvie. Izogonální a ortogonální trajektorie s programem Maple (Isogonal and orthogonal trajectories with programme Maple). In Sborník příspěvků 3. konference ve Využití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 148-153, 6 pp. ISBN 978-80-7394-048-5.
 20. KŘÍŽ, Pavel. Maple jako asistent při výuce matematiky (Math education with Maple's assistance). In Sborník příspěvků 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. 4 pp. ISBN 978-80-7394-048-5.
 21. PLCH, Roman and Petra ŠARMANOVÁ. Maple, JavaViewLib a JavaView - nástroje k tvorbě, exportu a prezentaci interaktivní 3D grafiky (Maple, JavaViewLib and Javaview). In 6. matematický workshop. první. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007. p. 101-102, 2 pp. ISBN 80-214-2741-8.
 22. POSPÍŠILOVÁ, Lenka. Maplety v diferenciální geometrii křivek a ploch (Maplets in Differential Geometry). In Sborník příspěvků 27. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: VUT Brno, 2007. p. 169-174, 6 pp. ISBN 978-80-85763-41-6.
 23. SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 24. 2006

 25. HŘEBÍČEK, Jiří and Michal HEJČ. Current Trends in Environmental Modelling with Uncertainties. In Proceedings of the 2nd International Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2006. p. 90-99, 10 pp. ISBN 80-7355-070-9.
 26. HŘEBÍČEK, Jiří and Michal HEJČ. Environmental Modelling with Uncertainty. In 20th International Conference on Informatics for Environmental Protection. Managing Environmental Knowledge. Austria: Shaker Verlag, 2006. p. 215-222, 6 pp. ISBN 3-8322-5321-1.
 27. HŘEBÍČEK, Jiří and Michal ŠKRDLA. Matematické modelování s využitím Maple (Mathematical Modelling with Using Maple). In Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Matematika v inženýrském vzdělávání. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. p. 95-100, 6 pp. ISBN 80-7318-450-8.
 28. HŘEBÍČEK, Jiří and Vladimír ŽÁK. Matematický systém Maple (Mathematical System Maple). Zpravodaj ÚVT MU, Brno: ÚVT MU, 2006, XVII, No 2, p. 11-15. ISSN 1212-0901.
 29. HŘEBÍČEK, Jiří and Vladimír ŽÁK. Možnosti systému Maple v geometrii (Possibilities of using Maple in geometry). In Proceedings of Symposium on Computer Geometry - SCG 2006. Bratislava: Vydavatelstvo STU Bratislava, 2006. p. 59-63, 5 pp. ISBN 80-227-2489-0.
 30. HŘEBÍČEK, Jiří, Walter GANDER, Stanislav BARTOŇ and Michal ŠKRDLA. New Maple solution of the generalized Leibniz problem. In Maple Conference 2006. Waterloo, Ontario, Kanada: Maplesoft, 2006. p. 120-128, 9 pp. ISBN 1-897310-13-7.
 31. HŘEBÍČEK, Jiří and Vladimír ŽÁK. Nové možnosti systému Maple 10 ve výuce (New possibilities of system Maple 10 in teaching). In Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ. Matematika v inženýrském vzdělávání. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. p. 227-273, 47 pp. ISBN 80-7318-450-8.
 32. HŘEBÍČEK, Jiří and Vladimír ŽÁK. Statistics in MAPLE Software. In 8. národní statistická konference Statistické dny v Brně. Brno: VUT FSI Brno, 2006. p. 9-17, 9 pp. ISBN 80-214-3214-4.
 33. 2005

 34. HŘEBÍČEK, Jiří and Jan PEŠL. Dealing with estimated parameters in the environmental models. In ITEE 2005 Second International ICSC Symposium on Information Technologies in Environment Engineering. první. Magdeburg: Otto von Guericke University, 2005. p. 655-664. ISBN 3-8322-4362-3.
 35. HŘEBÍČEK, Jiří and Jan KOHOUT. Epidemiology forecasting with Maple - a SARS study. In Proceedings of Maple Conference 2005. Waterloo, Canada: Maplesoft, 2005. p. 56-65, 10 pp. ISBN 1-894511-8.
 36. ŠROT, Karel. Fourierovy řady s programem Maple (Fourier series with Maple). 2005. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 57 pp.
 37. ŠROT, Karel. Fourierovy řady s programem Maple (Fourier series with Maple). In 4th International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2005. p. 371--376, 6 pp. ISBN 80-969264-1-1.
 38. GANDER, Walter and Jiří HŘEBÍČEK. Rešenie zadač v naučnych vyčislenijach s primeneniem Maple i MATLAB (Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB). čtvrté. Minsk: Vassamedia, 2005. 520 pp. Škola&Obučenije. ISBN 985-6642-06-X.
 39. HŘEBÍČEK, Jiří and Jan KOHOUT. Využití e-learningových nástrojů MAPLE při výuce matematického modelování (E-learning tools MAPLE in mathematical modelling education). In Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2005. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 53-58, 6 pp. ISBN 80-210-3699-0.
 40. 2004

 41. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple (Mathematical analysis with Maple). In 3rd International Conference Aplimat. Bratislava: Department of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 789-792, 4 pp. ISBN 80-227-1995-1.
 42. GANDER, Walter and Jiří HŘEBÍČEK. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. čtvrté. Heidelberg: Springer, 2004. 476 pp. Mathematics. ISBN 3-540-21127-6.
 43. 2003

 44. POSPÍŠIL, Zdeněk. Matematické modely v biologii s programem Maple (Mathematical models in biology with the Maple program). In XXI mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstrakt a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. Vyškov: VVŠ-PV ve Vyškově, FESL, 2003. p. 1-9, 9 pp. ISBN 80-7231-105-0.
 45. 2002

 46. DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH and Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 2, Nekonečné řady. (The Multivariable Calculus with program Maple. Part 2, Infinite series.). prvni. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 453 pp. Matematická analýza s programem Maple, 2. ISBN 80-210-3005-4.
 47. HŘEBÍČEK, Jiří and Tomáš PITNER. Modeling Social Processes. In Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 3. Corrected Second Printing. Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag, 2002. p. 353-370. Solving Problems in Scientific Computing... ISBN 3-540-61793-0.
 48. GANDER, Walter and Jiří HŘEBÍČEK. Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 3. vyd. Berlin: Springer, 2002. 412 pp. ISBN 3-540-61793-0.
 49. 2000

 50. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ and Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných (CD-ROM Mathematical analysis with Maple: 1. Differencial calculus). Zpravodaj ÚVT MU, Brno: Masarykova univerzita, 2000, X., No 5, p. 12-13. ISSN 1212-0901.
 51. PLCH, Roman. Matematická analýza s programem Maple. In Pedagogický software 2000. 1. vyd. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2000. p. 7. ISBN 80-85645-40-8.
 52. 1999

 53. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ and Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. (The Multivariable Calculus with program Maple. Part 1, Differencial calculus). prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999. 80 pp. ISBN 80-210-2203-5.
 54. PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ and Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. (The Multivariable Calculus with program Maple. Part 1, Differencial calculus). prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999. 80 pp. ISBN 80-210-2203-5.
 55. HŘEBÍČEK, Jiří and Tomáš PITNER. Modeling Social Processes. In Solving Problems in Scientific Computing Using MAPLE and Matlab. 1. vyd. Beijing, China: Higher Education Press, Beijing, 1999. p. 293-299. ISBN 7-04-006935-0.
 56. 1998

 57. PLCH, Roman. Export Mapleovských zápisníků do TeXu (Export of a Maple worksheet in TeX format). Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 1998, roč. 8, 3-4, p. 138-144. ISSN 1211-6661.
 58. PLCH, Roman. Limita funkce dvou proměnných s programem Maple V. In Počítačem podporovaná výuka matematiky a příprava didaktického experimentu. 1. vydání. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 1998. p. 79-96. ISBN 80-7020-040-5.
 59. 1997

 60. HŘEBÍČEK, Jiří and Tomáš PITNER. Modeling Social Processes. In Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB. 3. vyd. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 1997. p. 381-387. ISBN 3-540-61793-0.
 61. PLCH, Roman. O jednom využití počítače ve výuce matematické analýzy : Lokální extrémy funkcí dvou proměnných (Technology in teaching calculus : Relative extrema of functions of two variables). Pokroky matematiky, fyziky & astronomie, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, vol. 42, No 1, p. 24-34. ISSN 0032-2423.
Display details
Displayed: 4. 8. 2020 09:49