Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. LÍŠKA, Martin. Evaluation of Mathematics Retrieval. školitel diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 63 pp.
 2. 2010

 3. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2010. 144 pp. ISBN 978-80-210-5242-0.
 4. 2009

 5. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ and Milena VAŇUROVÁ. Klíč s výsledky úloh k učebnici Matematika 4 (Mathematics 4). první. Praha: Alter, 2009. 80 pp. učebnice matematiky. ISBN 978-80-7245-190-6.
 6. BEDNÁROVÁ, Renáta. Mezipředmětové vazby ve výuce matematiky a fyziky (Interdiscipliary Relations in Mathematics and Physics Education). In XXVII. meziárdní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2009. 74 pp. ISBN 978-80-7231-650-2.
 7. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2009. 149 pp. ISBN 978-80-210-4781-5.
 8. MIČKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl (North America from Vikings to today, 1st tome). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 71 pp. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4.
 9. 2008

 10. BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematika a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (Mathematics and education of pupils wiht disabilities). Učitel matematiky, Brno: JČMF, 2008, vol. 17, No 1, p. 11-26. ISSN 1210-9037.
 11. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ and Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 4. ročník základních škol (Mathematics 4). první. Praha: Alter, 2008. 163 pp. ISBN 978-80-7245-145-6.
 12. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ and Milena VAŇUROVÁ. Pracovní karty a přehledy k učebnici Matematika pro 4. ročník (Work cards and reports to the textbook Mathematics for the 4th year). první. Praha: Alter, 2008. 10 pp.
 13. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2008. 183 pp. ISBN 978-80-210-4658-0.
 14. SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL), UK: InderScience Publishers, 2008, vol. 18, 5/6, p. 657-665. ISSN 1560-4624.
 15. DVOŘÁK, Ladislav. Využití PC v geometrii (Use of PC in the geometry). In Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Brno: Masaryková univerzita, 2008. p. 71-80, 10 pp. ISBN 978-80-210-4675-7.
 16. 2007

 17. PLCH, Roman and Silvie KURÁŇOVÁ. Elektronické matematické testy v IS MU (E-math tests in IS MU). In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO2007. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 9-14, 6 pp. ISBN 978-80-210-4296-4.
 18. NOVOTNÁ, Jiřina. Experimenty v matematice (Experiments in Mathematics). In Sborník příspěvků z Mezinárodního vědeckého kolokvia o výchovně -vzdělávacím procesu. Brno: Univerzita Obrany v Brně, 2007. p. 234-239, 6 pp. ISBN 978-80-7231-228-3.
 19. ŠIŠMA, Pavel and Laurent MAZLIAK. Facing a new international configuration after WW1. In GOLDSTEIN, Catherine and Jeremy GRAY. Mathématiques et Mathématiciens autour de la 1ére guerre mondiale. Paris: Univ. Pierre et Marie Curie, 2007. 21 pp.
 20. BLAŽKOVÁ, Růžena. matematická gramotnost absolventů základní školy (Math gram.). In Absolvent základní školy. první. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 140-146, 7 pp. ISBN 978-80-210-4402-9.
 21. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ and Milena VAŇUROVÁ. Matematika 3 (Mathematics 3). první. Praha: Alter, 2007. 159 pp. ISBN 80-7245-086-7.
 22. ŠIŠMA, Pavel and Laurent MAZLIAK. New Scientific Relations in Europe at the End of World War I: The example of mathematics through Frechet in Strasbourg and Hostinsky in Brno. In KOKOWSKI, Michal. The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for the History of Science. Cracow, Poland, September 6-9, 2006. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2007. p. 794-797, 4 pp. ISBN 978-83-60183-42-7.
 23. SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 24. 2006

 25. ŠIŠMA, Pavel. Mathematics at the German Technical University in Brno. Berlin: Franzbecker, 2006. 10 pp. ISBN 3-88120-427-x.
 26. LEPKA, Karel. Vzpomínka na Antonína Pleskota (Memory of Antonín Pleskot). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006, vol. 51, p. 23-30. ISSN 0032-2423.
 27. 2005

 28. NOVOTNÁ, Jiřina and Vladislav NAVRÁTIL. Matematický popis modelů pro měření tvrdosti tenkých vrstev (Mathematical description of the models for thin solid films hardness measuring). In 4th International Conference APLIMAT. I. Bratislava, Slovak Republic: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2005. p. 241-244, 4 pp. ISBN 80-969264-3-8.
 29. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný T - Ž (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2005. p. 10-20, 11 pp. Technický slovník naučný, sv. 8. ISBN 80-86044-26-2.
 30. 2004

 31. VAŇUROVÁ, Milena. K čemu je mi matematika? In Setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2004. p. 93-96, 4 pp. ISBN 80-7044-595-5.
 32. FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. O jednom multimediálním textu (On some multomedial text). In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2004. p. 69-72, 4 pp. ISBN 80-86843-01-7.
 33. FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž (Otto Encyclopedia A-Z). In Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. p. 20-50, 31 pp. Encyklopedie, sv. 2. ISBN 80-7360-014-5.
 34. FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště (Standards in Mathematics). 1. vyd. Praha: Prometheus, 2004. 108 pp. Standardy. ISBN 80-7196-294-5.
 35. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný P-Q (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2004. p. 10-20, 11 pp. Technický slovník naučný, sv. 6. ISBN 80-86044-24-6.
 36. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný R - Š (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2004. p. 10-20, 11 pp. Technický slovník naučný, sv. 7. ISBN 80-86044-25-4.
 37. 2003

 38. FUCHS, Eduard and Karel LEPKA. Matyáš Lerch. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2003, vol. 48, No 1, p. 50-62. ISSN 0032-2423.
 39. NAVRÁTIL, Vladislav and Jiřina NOVOTNÁ. Mechanické vlastnosti kovů a matematika (Mechanical properties of metals and mathematics). In Prezentace matematiky, mezinárodní konference. I. Liberec, 9. - 12. 9. 2003: Technická Univerzita Liberec, Fakulta pedagogická., 2003. p. 75 - 78, 4 pp. ISBN 80-7083-739-X.
 40. FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie (Otto Encyclopedia). In Ottova všeobecná encyklopedie. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. p. 20-50, 31 pp. Encyklopedie, sv. 1. ISBN 80-7181-959-X.
 41. NAVRÁTIL, Vladislav, Jiřina NOVOTNÁ and Milan SOLDÁN. Projektová výuka fyziky, matematiky a chemie na PdF MU Brno (Project education of physics, mathematics and chemistry at Faculty of Education MU Brno). In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. I. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2003. p. 62 - 67, 6 pp. ISBN 80-7082-954-0.
 42. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný K - L (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2003. p. 10-20, 11 pp. Technický slovník naučný, sv. 4. ISBN 80-86044-21-1.
 43. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný M - O (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2003. p. 10-20, 11 pp. Technický slovník naučný, sv. 5. ISBN 80-86044-23-8.
 44. 2002

 45. NOVÁK, Michal. Analytic Geometry During the Bilingual Period of the Czech Technical University in Prague (Historical Remark). In Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002, Volume 2. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2002. p. 182-186. ISBN 80-214-2115-0.
 46. NOVÁK, Michal. Analytická geometrie na pražské univerzitě v letech 1871 - 1903 (Analytic Geometry at Prague University between 1871 and 1903). In XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků). II. část. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. p. 274-277. ISBN 80-7231-090-9.
 47. BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematická kouzla (Mathematics magic). Komenský, Brno: Pedagogická fakulta MU, 2002, vol. 126, 5/6, p. 121-122. ISSN 0323-0449.
 48. ŠIŠMA, Pavel. Matematika na německé technice v Brně (Mathematics at the German Technical University in Brno). Praha: Prometheus, 2002. 320 pp. Dějiny matematiky, sv. 21. ISBN 80-7196-25.
 49. GAURA, Pavel. REMathEx : Reader and Editor of the Mathematical Expressions for Blind Students. In Proceedings of ICCHP 2002. Linz, Austria: Springer, 2002. p. 486-493. ISBN 3-540-43904-8.
 50. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný D - F (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2002. p. 10-20, 11 pp. Technický slovník naučný, sv. 2. ISBN 80-86044-18-1.
 51. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný G - J (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2002. p. 10-20, 11 pp. Technický slovník naučný, sv. 3. ISBN 80-86044-20-3.
 52. ŠIŠMA, Pavel. Viennese Mathematicians at the German Technical University in Brno. In VI. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik. Neuhofen an der Ibbs, 28. April bis 4. Mai 2002. Wien: Technische Universitaet Wien, 2002. p. 7-12.
 53. 2001

 54. VAŇUROVÁ, Milena. Matematické dovednosti žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. In Matematika v priprave učitel'ov 1. stupňa základnej školy. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela Banská Bystrica, 2001. p. 138-140. ISBN 80-8055-519-2.
 55. FUCHS, Eduard and Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia (Standards and Tests from Mathematics for Secondary Schools). 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2001. 148 pp. ISBN 80-7196-095-0.
 56. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný A - Č (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2001. p. 10-20, 11 pp. Technický slovník naučný, sv. 1. ISBN 80-86044-17-3.
 57. VAŇUROVÁ, Milena. Výsledky didaktických testů z matematiky ve 2. a 3. ročníku základní a zvláštní školy. Brno: School of Social Studies, Masaryk University, 2001. 4 pp.
 58. 2000

 59. KROB, Josef. Masarykova léčba skepse matematikou a současnost (Masaryk's treatment of scepticisme with mathematics and contemporaneity). In Tomáš Garigue Masaryk a věda. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. p. 119-124.
 60. FUCHS, Eduard and František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy (Standards and Test from Mathematics foe Special Secondary Schools). 2. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 2000. 100 pp. ISBN 80-7196-097-7.
 61. VAŇUROVÁ, Milena. Výsledky programu Obecná škola v matematice. In Matematika v přípravě učitelů elementární školy. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, 2000. p. 101-103. Acta Universitatis Purkynianae 53. ISBN 80-7044-301-4.
 62. 1999

 63. NĚMEC, Robert. Předsudek praví, že vše, co za něco stojí, je obtížné. Novinky.cz, Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, 2. roč., 4.6.1999.
 64. 1998

 65. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ and Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 3. ročník ZŠ, 1. - 3. díl. druhé. Všeň: Alter, 1998. 192 pp. ISBN 80-85775-75-1.
 66. FUCHS, Eduard and Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia (Standards and Tests from Mathematics for Secondary Schools). 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 148 pp. ISBN 80-7196-095-0.
 67. FUCHS, Eduard and František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy (Standards and Test from Mathematics foe Special Secondary Schools). 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 96 pp. ISBN 80-7196-097-7.
 68. 1994

 69. FUCHS, Eduard. Co ještě nevíme o prvočíslech (What is not known about prime numbers). 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 22 pp. Dějiny matematiky, sv. 1.
 70. FUCHS, Eduard. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy (The Evaluation Standards from Mathematics for Primary and Secondary Schools). 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 255 pp.
 71. FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu (From the Measurement of Areas an Volumes to the Infinitesimal Calculus). 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 15 pp. Dějiny matematiky, sv. 1.
 72. FUCHS, Eduard. Přehled vývoje matematiky (Mathematics - Historic Survey). 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994. 18 pp. Dějiny matematiky, sv. 1.
Display details
Displayed: 28. 3. 2020 18:37