Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. DOKULIL, Miloš. Smysl "smyslu dějin", aneb též o potřebě "falešného vědomí", ale i o "liberalismu" (Meaning of the "meaning of history", or also about the need of a "false consciousness" and about "liberalism"). In T. G. Masaryk ve sporech 1886-1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi). 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2008. p. 31-60, 30 pp. ISBN 80-903628-6-9.
Display details
Displayed: 25. 4. 2019 06:18