Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. ŘEZNÍK, Tomáš. Sensor Web Enablement. In CD Zborník príspevkov 17. kartografickej konferencie 2007. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej Republiky, 2007. p. 166-171. ISBN 978-80-89060-11-5.
  2. 2006

  3. MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. p. 989-1001, 12 pp. ISBN 80-245-1091-X.
  4. 1996

  5. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum (Practical exercises in biophysics). editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 150 pp. ISBN 80-210-1416-4.
Display details
Displayed: 21/3/2023 18:56