Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

    1. BARTOŠ, Jiří and Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor (Damped mechanical oscillator). In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1st ed. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT, 2005, p. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0.
Display details
Displayed: 19/6/2024 00:34