Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? (What are the Prospects for Medical Microbiology in the Next 20 Years?). Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, vol. 56, No 1, p. 20-22. ISSN 1210-7913.
  2. VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL and Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře (Medical Microbiology for Dental Practitioners). 1st ed. Brno: Neptun, 2007. 567 pp. ISBN 978-80-86850-03-0.
  3. HOLÁ, Veronika, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie ve výuce studijního směru Zubní lékařství na LF MU (Medical microbiology in dentistry). In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 48th ed. Praha: Československá společnost mikrobiologická, 2007. p. 298-609. ISBN 0009-0646.

  2006

  1. PANTŮČEK, Roman, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Martina PETERKOVÁ, Petr PETRÁŠ and Jiří DOŠKAŘ. Characterization of bacteriophage integrase gene families in Staphylococcus aureus phages of the International Typing Set. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. p. 103.
  2. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Jiří VOLLER, Mária PEKAROVÁ and Jiří DOŠKAŘ. Molecular diagnostics and characterization of exfoliative toxin A, B and D producing strains of Staphylococcus aureus isolated in the Czech Republic. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. p. 119.
  3. PETRÁŠ, Petr, Ivana MACHOVÁ, Roman PANTŮČEK, Monika MAREJKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ and Jiří DOŠKAŘ. Panton - Valentine leukocidin positive Staphylococcus aureus strains isolated in the Czech Republic in 2004 - 2006. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Abstract Book. Maastricht, the Netherlands: Maastricht Exhibition & Congres Centre, 2006. p. 225.
  4. DOŠKAŘ, Jiří, Luděk EYER, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Lenka HERNYCHOVÁ and Jan PREISLER. Proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812. In 12th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. 2006.

  2004

  1. VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením (Medical microbiology - protocoles to practical sessions). 1st ed. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 pp. ISBN 80-902896-7-3.

  2003

  1. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální (Medical microbiology special). 1st ed. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 pp. ISBN 80-902896-6-5.

  2001

  1. VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. (General Medical Microbiology.). 1st ed. Brno: Neptun, 2001. 247 pp. ISBN 80-902896-2-2.

  1998

  1. SEDLÁČEK, Ivo. Vztah taxonomie baktérií a diagnostiky v lékařské mikrobiologii (Relationship between bacterial taxonomy and diagnostics at medical microbiology). Remedia - Klinická mikrobiologie. Praha: Panax, 1998, vol. 2, No 10, p. 361-363. ISSN 1211-7684.
Display details
Displayed: 3/3/2024 02:33