Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL and Miroslav FOJTA. Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes. Analytical Chemistry. USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, 80/2008, No 7, p. 2391-2399. ISSN 0003-2700.

  2007

  1. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ and Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru (Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser). In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007. p. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
  2. KOUŘILOVÁ, A., František JELEN, S. HASOŇ and Libuše TRNKOVÁ. Microanalysis of some purine derivatives by electrochemical stripping techniques. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2007. p. 89-90. ISBN 9788021042353.
  3. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ and Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru (Direct analysis of solid samples by plasma spectrometry with laser). In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007. p. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.
Display details
Displayed: 23/2/2024 04:46