Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠVÁCHOVÁ, Hana and Roman HÁJEK. Analýza profilů genové exprese u mnohočetného myelomu a jeho význam v klinické onkologii (Analyse of gene expression profiles of multiple myeloma and its significancy for clinical oncology). Klinická onkologie. Brno, Česká republika: ApS Brno, 2008, roč. 21, No 1, p. A-230-3, 4 pp. ISSN 0862-495X.
 2. GOJOVA, Lucie, Eva JANSOVA, Maigi KULM, Slavka POUCHLA and Libor KOZÁK. Genotyping microarray as a novel approach for the detection of ATP7B gene mutations in patients with Wilson disease. Clinical Genetics. Denmark: Blackwell Munksgaard, 2008, vol. 73, No 5, p. 441-52, 12 pp. ISSN 0009-9163.
 3. ŠVÁCHOVÁ, Hana and Roman HÁJEK. Molekulární definice rizika jako nový prognostický nástroj pro mnohočetný myelom (Molecular definition of risk as a new prognostic tool for multiple myeloma). Klinická onkologie. Brno, Česká republika: ApS Brno, 2008, roč. 21, No 1, p. A-234-6, 3 pp. ISSN 0862-495X.
 4. 2007

 5. ŠIMARA, Pavel, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Martina PETERKOVÁ, Petr KRONTORÁD and Zdeněk RUČKA. Large-scale Microarray Analysis of Protein and mRNA Level Changes in HL-60 Cells. 2007.
 6. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Eva BÁRTOVÁ, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. New insights into gene positional clustering and its properties supported by large-scale analysis of various differentiation pathways. Genomics. United States: Elsevier Science Inc, 2007, vol. 89, No 1, p. 81-88. ISSN 0888-7543.
 7. 2006

 8. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Jiří MAYER. Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi (Gene Expression Analysis of B-CLL Cells with Different Chromosomal Aberrations). In XX. olomoucké hematologické dny. 2006th ed. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2006. p. 65. ISBN 80-7346-065-3.
 9. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY and Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit (DNA microarrays in lymphoid malignancies). Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, vol. 19, supp 2, p. 389-396. ISSN 0862-495X.
 10. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER and Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression Analysis of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia Cells with Different Chromosomal Aberrations. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. p. 29-30, 1 pp. ISBN 80-210-3942-6.
 11. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN and Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese (BREAST CANCER MOLECULAR TAXONOMY AND PREDICTIVE SYSTEMS). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 19/2006, Suppl. 2, p. 373-381. ISSN 0862-495X.
 12. GREGAR, Tomáš, Jan PAVLOVIČ and Lukáš KOKRMENT. Visualization of Multidimensional Information from Scientific Computations. In Current Research in Information Sciences and Technologies, Volume II. Spain: American Society for Information Science and Technology, 2006. p. 472-476, 602 pp. ISBN 84-611-3105-3.
 13. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA and Michal KOZUBEK. Vybrané aplikace technologie cDNA microarrays v onkologickém výzkumu (Selected applications of cDNA microarrays technology in oncological research). Klinická onkologie. Czech Republic: ApS BRNO, 2006, vol. 19, No 2, p. 338 - 341. ISSN 0862-495X.
 14. 2005

 15. BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. CGH microarrays: detekcia "zlomov" v genóme (arrayCGH : detection of breakpoints in the genome.). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. p. 103-104. ISBN 80-239-5155-6.
 16. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Petr MATULA, David SVOBODA, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. Combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation. In MGED8 Abstract book. 2005.
 17. KOKRMENT, Lukáš and Petr HETMÁNEK. Different approaches to microarray data analysis. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. první. Brno: Masarykova universita, 2005. 7 pp. ISBN 80-210-3780-6.
 18. KRONTORÁD, Petr, Zbyněk SVOBODA, Irena KOUTNÁ, Eva JANSOVÁ and Michal KOZUBEK. New practical tools for microarray data analysis. In MGED8 Abstract book. 2005.
 19. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Eva BUDINSKÁ, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. Projekt EMIL (Effective Microarray IntelLigence): přínos metod umělé inteligence pro analýzu microarrays (Project EMIL (Effective Microarray IntelLigence): benefits of artificial intelligence methods for microarray analysis). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. p. 107-108. ISBN 80-239-5155-6.
 20. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA and Pavel ANDRES. Projekt UIRON ("Universal information robot in oncology"): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi (Project UIRON ("Universal information robot in oncology"): benefits of artificial intelligence methods in biomedicine & clinical practice). In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. p. 143-144. ISBN 80-7262-382-6.
 21. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ and Eva BUDINSKÁ. Rule-based systems: employing intelligent computer assistant in biomedicine & clinical practice. In Proceedings of 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 100-104. ISBN 80-210-3907-8.
 22. KOUTNÁ, Irena, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Petr KRONTORÁD, Eva JANSOVÁ, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. Transcriptional profiling of human CD34+ cells during in vitro differentiation. In MGED8 Abstract book. 2005.
 23. BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. Úvod do analýzy a designu DNA microarrays (Introduction into study design and data analysis of DNA microarrays). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. p. 99-100. ISBN 80-239-5155-6.
 24. 2004

 25. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Irena KOUTNÁ, Tomáš PAVLÍK, Michal KOZUBEK, Marie JAROŠOVÁ, Jan ŽALOUDÍK and Stanislav KOZUBEK. Gene expression in colorectal carcinoma determined by cDNA microarrays using a combination of several evaluation approaches. In Biophysics of the Genome. First Edition 2004. Brno: Masaryk University, 2004. p. 29-37. ISBN 80-210-3560-9.
 26. ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ and Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, No 4, p. 873-875. ISSN 0887-6924.
 27. SVOBODA, Marek and Jaroslav MICHÁLEK. Úvod do technologie DNA čipů. (The Introduction to DNA microarray technology.). Lékař a technika. 2004, vol. 33, No 3, p. 67-75. ISSN 0301-5491.
 28. 2003

 29. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG and Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, vol. 101, No 3, p. 1118-1127. ISSN 0006-4971.
Display details
Displayed: 25. 1. 2021 06:51