Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠVÁCHOVÁ, Hana and Roman HÁJEK. Analýza profilů genové exprese u mnohočetného myelomu a jeho význam v klinické onkologii (Analyse of gene expression profiles of multiple myeloma and its significancy for clinical oncology). Klinická onkologie. Brno, Česká republika: ApS Brno, 2008, roč. 21, No 1, p. A-230-3, 4 pp. ISSN 0862-495X.
  Name (in English): Analyse of gene expression profiles of multiple myeloma and its significancy for clinical oncology
  RIV/00216224:14110/08:00026752 Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Šváchová, Hana (203 Czech Republic) -- Hájek, Roman (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: multiple myeloma; microarrays; chips; gene expression profiling (GEP); individual therapy
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Hana Šváchová, Ph.D., učo 43529. Changed: 14/3/2009 12:35.
 2. GOJOVA, Lucie, Eva JANSOVA, Maigi KULM, Slavka POUCHLA and Libor KOZÁK. Genotyping microarray as a novel approach for the detection of ATP7B gene mutations in patients with Wilson disease. Clinical Genetics. Denmark: Blackwell Munksgaard, 2008, vol. 73, No 5, p. 441-52, 12 pp. ISSN 0009-9163.
  Name in Czech: Genotypovací microarray jako nový přístup v detekci mutací v ATP7B genu u pacientů s Wilsonovou chorobou
  RIV/00216224:14310/08:00026048 Článek v odborném periodiku. Genetics and molecular biology. English. Denmark.
  Gojova, Lucie (203 Czech Republic) -- Jansova, Eva (203 Czech Republic) -- Kulm, Maigi (233 Estonia) -- Pouchla, Slavka (203 Czech Republic) -- Kozák, Libor (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Wilson chip; microarrays; Wilson disease; APEX technology; ATP7B gene
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc., učo 29792. Changed: 9/6/2008 10:18.
 3. ŠVÁCHOVÁ, Hana and Roman HÁJEK. Molekulární definice rizika jako nový prognostický nástroj pro mnohočetný myelom (Molecular definition of risk as a new prognostic tool for multiple myeloma). Klinická onkologie. Brno, Česká republika: ApS Brno, 2008, roč. 21, No 1, p. A-234-6, 3 pp. ISSN 0862-495X.
  Name (in English): Molecular definition of risk as a new prognostic tool for multiple myeloma
  RIV/00216224:14110/08:00026754 Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Šváchová, Hana (203 Czech Republic) -- Hájek, Roman (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: multiple myeloma; microarrays; gene expression profiling.
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Hana Šváchová, Ph.D., učo 43529. Changed: 14/3/2009 12:38.
 4. 2007

 5. KRONTORÁD, Petr, Irena KOUTNÁ and Michal STREHOVSKÝ. Interactive Transcription Maps Over Microarray Data. 2007.
  URL
  Name in Czech: Zpracování microarray dat do interaktivních transkripčních map.
  RIV/00216224:14330/07:00023256 Audiovizuální tvorba. Genetics and molecular biology. English. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  Krontorád, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Koutná, Irena (203 Czech Republic) -- Strehovský, Michal (703 Slovakia)
  Keywords in English: microarrays; transcription maps; gene expression
  International impact: yes

  Changed by: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D., učo 18705. Changed: 9/1/2008 16:43.
 6. ŠIMARA, Pavel, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Martina PETERKOVÁ, Petr KRONTORÁD and Zdeněk RUČKA. Large-scale Microarray Analysis of Protein and mRNA Level Changes in HL-60 Cells. 2007.
  URL
  Name in Czech: Genomická a proteomická analýza buněk HL-60 pomocí microarray technologie.
  RIV/00216224:14330/07:00022540 Audiovizuální tvorba. Genetics and molecular biology. English. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  Šimara, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Koutná, Irena (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stejskal, Stanislav (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Peterková, Martina (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Krontorád, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Ručka, Zdeněk (203 Czech Republic)
  Keywords in English: HL-60; microarrays
  International impact: yes

  Changed by: Mgr. Pavel Šimara, Ph.D., učo 67594. Changed: 2/3/2018 10:26.
 7. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Eva BÁRTOVÁ, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. New insights into gene positional clustering and its properties supported by large-scale analysis of various differentiation pathways. Genomics. United States: Elsevier Science Inc, 2007, vol. 89, No 1, p. 81-88. ISSN 0888-7543.
  Name in Czech: Nové poznatky v oblasti pozičního klastrování genů získané globální analýzou diferenciačních drah
  RIV/00216224:14330/07:00019031 Článek v odborném periodiku. Genetics and molecular biology. English. United States of America.
  Koutná, Irena (203 Czech Republic, guarantor) -- Krontorád, Petr (203 Czech Republic) -- Svoboda, Zbyněk (203 Czech Republic) -- Bártová, Eva (203 Czech Republic) -- Kozubek, Michal (203 Czech Republic) -- Kozubek, Stanislav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Gene clustering; Differentiation; Microarrays; HL-60; K-562
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D., učo 18705. Changed: 8/2/2008 10:16.
 8. 2006

 9. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Jiří MAYER. Analýza genové exprese B-CLL buněk s různými chromosomálními aberacemi (Gene Expression Analysis of B-CLL Cells with Different Chromosomal Aberrations). In XX. olomoucké hematologické dny. 2006th ed. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2006. p. 65. ISBN 80-7346-065-3.
  Name (in English): Gene Expression Analysis of B-CLL Cells with Different Chromosomal Aberrations

  Keywords in English: B-CLL; Expression analysis; microarrays
  Reviewed: yes

  Changed by: RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D., učo 14364. Changed: 26/7/2010 13:15.
 10. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY and Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit (DNA microarrays in lymphoid malignancies). Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, vol. 19, supp 2, p. 389-396. ISSN 0862-495X.
  Name (in English): DNA microarrays in lymphoid malignancies
  Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Lymphoma; Leukemia; Microarrays; Prediction and prognosis; Target therapy
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 5/5/2011 11:14.
 11. KOTAŠKOVÁ, Jana, Boris TICHÝ, Romana BORSKÁ, Marek BORSKÝ, Jitka MALČÍKOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER and Šárka POSPÍŠILOVÁ. Expression Analysis of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia Cells with Different Chromosomal Aberrations. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. p. 29-30, 1 pp. ISBN 80-210-3942-6.
  Name in Czech: Analýza genové exprese buněk B-buněčné chronické lymfocytární leukémie s různými chromosomálními aberacemi
  Name (in English): Expression Analysis of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia Cells with Different Chromosomal Aberrations

  Keywords in English: B-CLL; prognostic markers; microarrays

  Changed by: RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D., učo 14364. Changed: 19/6/2009 12:55.
 12. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN and Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese (BREAST CANCER MOLECULAR TAXONOMY AND PREDICTIVE SYSTEMS). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 19/2006, Suppl. 2, p. 373-381. ISSN 0862-495X.
  Name in Czech: Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese
  Name (in English): BREAST CANCER MOLECULAR TAXONOMY AND PREDICTIVE SYSTEMS
  Oncology and haematology. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: breast cancer; microarrays; taxonomy; prediction and prognosis; target therapy
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 14/10/2007 12:18.
 13. GREGAR, Tomáš, Jan PAVLOVIČ and Lukáš KOKRMENT. Visualization of Multidimensional Information from Scientific Computations. In Current Research in Information Sciences and Technologies, Volume II. Spain: American Society for Information Science and Technology, 2006. p. 472-476, 602 pp. ISBN 84-611-3105-3.
  URL
  Name in Czech: Vizualizace Multifimenzionálních informací z vědeckých výpočtů
  Name (in English): Visualization of Multidimensional Information from Scientific Computations
  RIV/00216224:14330/06:00015374 Stať ve sborníku. Informatics. English. Spain.
  Gregar, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor) -- Pavlovič, Jan (203 Czech Republic) -- Kokrment, Lukáš (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Visualization; Ontology; Microarrays
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: RNDr. Tomáš Gregar, učo 4099. Changed: 5/12/2006 00:14.
 14. KOUTNÁ, Irena, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA and Michal KOZUBEK. Vybrané aplikace technologie cDNA microarrays v onkologickém výzkumu (Selected applications of cDNA microarrays technology in oncological research). Klinická onkologie. Czech Republic: ApS BRNO, 2006, vol. 19, No 2, p. 338 - 341. ISSN 0862-495X.
  Name (in English): Selected applications of cDNA microarrays technology in oncological research
  RIV/00216224:14330/06:00016105 Článek v odborném periodiku. Genetics and molecular biology. Czech. Czech Republic.
  Koutná, Irena (203 Czech Republic, guarantor) -- Krontorád, Petr (203 Czech Republic) -- Svoboda, Zbyněk (203 Czech Republic) -- Kozubek, Michal (203 Czech Republic)
  Keywords in English: microarrays; leukemia; colon cancer; ex vivo diferentiation
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D., učo 18705. Changed: 12/2/2007 07:49.
 15. 2005

 16. BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. CGH microarrays: detekcia "zlomov" v genóme (arrayCGH : detection of breakpoints in the genome.). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. p. 103-104. ISBN 80-239-5155-6.
  Name in Czech: CGH microarraye: detekce zlomů v genomu.
  Name (in English): arrayCGH : detection of breakpoints in the genome.
  Applied statistics, operational research. Slovak. Czech Republic.
  Keywords in English: CGH; microarrays; breakpoint detection

  Changed by: Mgr. Eva Budinská, Ph.D., učo 40822. Changed: 30/4/2006 12:59.
 17. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Petr MATULA, David SVOBODA, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. Combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation. In MGED8 Abstract book. 2005.
  Name in Czech: Kombinace cDNA microarray technologie a fluorescence vede k lepšímu porozumění vztahů mezi genovou expresí a epigenetickou regulací
  RIV/00216224:14330/05:00040694 Konferenční abstrakt. Genetics and molecular biology. English. Norway.
  Jansová, Eva (203 Czech Republic) -- Krontorád, Petr (203 Czech Republic) -- Koutná, Irena (203 Czech Republic) -- Stejskal, Stanislav (203 Czech Republic) -- Matula, Petr (203 Czech Republic) -- Svoboda, David (203 Czech Republic) -- Kozubek, Michal (203 Czech Republic, guarantor) -- Kozubek, Stanislav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: microarrays; gene expression; fish
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Changed: 7/5/2010 09:34.
 18. KOKRMENT, Lukáš and Petr HETMÁNEK. Different approaches to microarray data analysis. In 19. International Conference Informatics for Environmental Protection EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. první. Brno: Masarykova universita, 2005. 7 pp. ISBN 80-210-3780-6.
  Name in Czech: Různé přístupy k analýze microarray dat
  Name (in English): Different approaches to microarray data analysis

  Keywords in English: Microarrays; gene expression data; clustering

  Changed by: Mgr. Lukáš Kokrment, učo 4107. Changed: 8/11/2005 11:20.
 19. KRONTORÁD, Petr, Zbyněk SVOBODA, Irena KOUTNÁ, Eva JANSOVÁ and Michal KOZUBEK. New practical tools for microarray data analysis. In MGED8 Abstract book. 2005.
  Name in Czech: Nové praktické nástroje pro analýzu microarray dat
  RIV/00216224:14330/05:00040693 Konferenční abstrakt. Use of computers, robotics and its application. English. Norway.
  Krontorád, Petr (203 Czech Republic) -- Svoboda, Zbyněk (203 Czech Republic) -- Koutná, Irena (203 Czech Republic) -- Jansová, Eva (203 Czech Republic) -- Kozubek, Michal (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: microarrays; analysis
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Changed: 7/5/2010 15:15.
 20. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Eva BUDINSKÁ, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. Projekt EMIL (Effective Microarray IntelLigence): přínos metod umělé inteligence pro analýzu microarrays (Project EMIL (Effective Microarray IntelLigence): benefits of artificial intelligence methods for microarray analysis). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. p. 107-108. ISBN 80-239-5155-6.
  Name (in English): Project EMIL (Effective Microarray IntelLigence): benefits of artificial intelligence methods for microarray analysis
  RIV/00216224:14330/05:00013455 Stať ve sborníku. Informatics. Czech. Czech Republic.
  Lidman, Petr (203 Czech Republic) -- Staníček, Zdenko (203 Czech Republic) -- Procházka, Filip (203 Czech Republic) -- Budinská, Eva (703 Slovakia) -- Jarkovský, Jiří (203 Czech Republic) -- Dušek, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: microarray; microarrays; artificial intelligence; uiron; oncology; machine learning; intelligent assistant

  Changed by: Mgr. Petr Lidman, učo 3619. Changed: 6/2/2006 18:00.
 21. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA and Pavel ANDRES. Projekt UIRON ("Universal information robot in oncology"): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi (Project UIRON ("Universal information robot in oncology"): benefits of artificial intelligence methods in biomedicine & clinical practice). In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. p. 143-144. ISBN 80-7262-382-6.
  Name (in English): Project UIRON ("Universal information robot in oncology"): benefits of artificial intelligence methods in biomedicine & clinical practice
  RIV/00216224:14330/05:00013457 Stať ve sborníku. Informatics. Czech. Czech Republic.
  Lidman, Petr (203 Czech Republic) -- Staníček, Zdenko (203 Czech Republic) -- Procházka, Filip (203 Czech Republic) -- Mužík, Jan (203 Czech Republic) -- Dušek, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor) -- Vyzula, Rostislav (203 Czech Republic) -- Andres, Pavel (203 Czech Republic)
  Keywords in English: biomedicine; epidemiology; national cancer register; microarray; microarrays; artificial intelligence; uiron; oncology; machine learning; intelligent assistant; business rules engine

  Changed by: Mgr. Petr Lidman, učo 3619. Changed: 6/2/2006 18:39.
 22. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ and Eva BUDINSKÁ. Rule-based systems: employing intelligent computer assistant in biomedicine & clinical practice. In Proceedings of 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 100-104. ISBN 80-210-3907-8.
  Name in Czech: Pravidlové systémy: využití inteligentního počítačového asistenta v biomedicíně a klinické praxi
  RIV/00216224:14330/05:00013456 Stať ve sborníku. Informatics. English. Czech Republic.
  Lidman, Petr (203 Czech Republic) -- Staníček, Zdenko (203 Czech Republic) -- Procházka, Filip (203 Czech Republic) -- Dušek, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor) -- Jarkovský, Jiří (203 Czech Republic) -- Budinská, Eva (703 Slovakia)
  Keywords in English: biomedicine; epidemiology; national cancer register; microarray; microarrays; artificial intelligence; uiron; oncology; machine learning; intelligent assistant; business rules engine

  Changed by: Mgr. Petr Lidman, učo 3619. Changed: 6/2/2006 18:42.
 23. KOUTNÁ, Irena, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Petr KRONTORÁD, Eva JANSOVÁ, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. Transcriptional profiling of human CD34+ cells during in vitro differentiation. In MGED8 Abstract book. 2005.
  Name in Czech: Transkripční profilování lidských CD34+ buněk během in vitro diferenciace
  RIV/00216224:14330/05:00040696 Konferenční abstrakt. Genetics and molecular biology. English. Norway.
  Koutná, Irena (203 Czech Republic, guarantor) -- Mayer, Jiří (203 Czech Republic) -- Klabusay, Martin (203 Czech Republic) -- Krontorád, Petr (203 Czech Republic) -- Jansová, Eva (203 Czech Republic) -- Kozubek, Michal (203 Czech Republic) -- Kozubek, Stanislav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: microarrays; gene expression; differentiation
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Changed: 7/5/2010 15:27.
 24. BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. Úvod do analýzy a designu DNA microarrays (Introduction into study design and data analysis of DNA microarrays). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. p. 99-100. ISBN 80-239-5155-6.
  Name in Czech: Úvod do analýzy a designu DNA microarrays
  Name (in English): Introduction into study design and data analysis of DNA microarrays
  Genetics and molecular biology. Slovak. Czech Republic.
  Keywords in English: microarrays; design; analysis

  Changed by: Mgr. Eva Budinská, Ph.D., učo 40822. Changed: 30/4/2006 23:25.
 25. 2004

 26. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Zbyněk SVOBODA, Irena KOUTNÁ, Tomáš PAVLÍK, Michal KOZUBEK, Marie JAROŠOVÁ, Jan ŽALOUDÍK and Stanislav KOZUBEK. Gene expression in colorectal carcinoma determined by cDNA microarrays using a combination of several evaluation approaches. In Biophysics of the Genome. First Edition 2004. Brno: Masaryk University, 2004. p. 29-37. ISBN 80-210-3560-9.
  Name in Czech: Exprese genů u kolorektálního karcinomu určená pomocí cDNA mikročipů užitím kombinace několika vyhodnocovacích postupů
  RIV/00216224:14330/04:00009700 Stať ve sborníku. Genetics and molecular biology. English. Czech Republic.
  Jansová, Eva (203 Czech Republic) -- Krontorád, Petr (203 Czech Republic) -- Svoboda, Zbyněk (203 Czech Republic) -- Koutná, Irena (203 Czech Republic) -- Pavlík, Tomáš (203 Czech Republic) -- Kozubek, Michal (203 Czech Republic) -- Jarošová, Marie (203 Czech Republic) -- Žaloudík, Jan (203 Czech Republic) -- Kozubek, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: microarrays
  International impact: yes

  Changed by: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Changed: 29/10/2010 14:34.
 27. ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ and Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, No 4, p. 873-875. ISSN 0887-6924.
  Name in Czech: Integriny regulují přežívání pre-B-ALL buněk prostřednictvím selektivní ubikvitinace a degradace proteinů IAP a kaspasy 7.
  Name (in English): Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. English. United States of America.
  Astier, Anne (250 France) -- Svoboda, Marek (203 Czech Republic, guarantor) -- Hinds, Esther (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) -- de Beaumont, Rosalie (840 United States of America) -- Munoz, Olivier (250 France) -- Freedman, Arnold Stephen (840 United States of America)
  Keywords in English: Leukemia;Apoptosis;IAPs;Ubiquitination;Microarrays;Caspases
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 13/10/2007 23:31.
 28. SVOBODA, Marek and Jaroslav MICHÁLEK. Úvod do technologie DNA čipů. (The Introduction to DNA microarray technology.). Lékař a technika. 2004, vol. 33, No 3, p. 67-75. ISSN 0301-5491.
  Name (in English): The Introduction to DNA microarray technology.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Other medical fields. Czech. Czech Republic.
  Svoboda, Marek (203 Czech Republic, guarantor) -- Michálek, Jaroslav (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Microarrays;DNA chips;DNA analysis;Gene expression profiling
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 13/10/2007 23:32.
 29. 2003

 30. ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG and Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, vol. 101, No 3, p. 1118-1127. ISSN 0006-4971.
  Name in Czech: Analýza profilů genové exprese B-ALL buněk stimulovaných receptory adheze v závislosti na čase: identifikace signálních drah regulujících přežívání B-ALL buněk.
  Name (in English): Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival.
  RIV: Článek v odborném periodiku. Oncology and haematology. English. Czech Republic.
  Astier, Anne (250 France) -- Xu, Ronghui (840 United States of America) -- Svoboda, Marek (203 Czech Republic, guarantor) -- Hinds, Esther (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) -- Munoz, Olivier (250 France) -- de Beaumont, Rosalie (840 United States of America) -- Crean, Colin Daniel (840 United States of America) -- Gabig, Theodore (840 United States of America) -- Freedman, Arnold Stephen (840 United States of America)
  Keywords in English: Leukemia;Fibronectin;Apoptosis;Microarrays;Gene Expression Profile;Adhesion
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 13/10/2007 23:36.
Displayed: 8. 3. 2021 16:44