Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KOPECKÁ, Marie and Miroslav GABRIEL. Microtubules and actin cytoskeleton of potentially pathogenic basidimycetous yeast as target for antifungals. CHEMOTHERAPY. Basel, Switzerland: S. KARGER AG, Basel, 2009, vol. 55, No 4, p. 278-286. ISSN 0009-3157.
 2. 2005

 3. PŘIBYL, Pavel, Vladislav CEPÁK and Vilém ZACHLEDER. Cytoskeletal alterations in interphase cells of the green alga Spirogyra decimina in response to heavy metals exposure: I. The effect of cadmium. Protoplasma. Rakousko: Springer-Verlag, 2005, vol. 226, No 1, p. 231-240, 40 pp. ISSN 0033-183X.
 4. DAVID, Marek, Miroslav GABRIEL and Marie KOPECKÁ. Cytoskeleton during the cell division cycle of the yeast Cryptococcus laurentii. In XIII. Cytoskeletální klub, Hotel SKI, Nové Město na Moravě 27.-29.4.2005. 2005.
 5. NOVY, Jindrich, Pavlina BECVAROVA, Jirina SKORPIKOVA, Vojtech MORNSTEIN and Roman JANISCH. Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure. Microscopy Reasearch Technique. Wiley-Liss, 2005, vol. 68, No 1, p. 1-5. ISSN 1059-910X.
 6. SLANINOVÁ, Iva and Zdenka SLUNSKÁ. Microtubules as targets of alkaloids in cancer treatment. In Sborník XIII. Cytoskeletálního klubu. Praha: Československá biologická společnost, 2005. p. 25-25.
 7. 2004

 8. MORNSTEIN, Vojtěch, Pavlína BEČVÁŘOVÁ, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Roman JANISCH. How to evaluate the cytoskeletal response to the action of ultrasound? Liječnički Vjesnik. Zagreb: Hrvatski Liječnički Zbor, 2004, vol. 126, Supp. 2, p. 168-168. ISSN 1330-4917.
 9. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN and Roman JANISCH. Metodika sledování reparace cytoskeletu buněk založená na diskrétní Fourierově transformaci (A method to follow reparation of the cytoskeleton based on discrete Fourier transform). In Sborník abstrakt XXVII. Dnů lékařské biofyziky. 1. vydání. Hradec Králové: Ústav Lékařské biofyziky LF UK, 2004. p. 3-3.
 10. 2003

 11. VESELSKÁ, Renata, Karel ZITTERBART, Šárka JELÍNKOVÁ, Jakub NERADIL and Augustin SVOBODA. Specific cytoskeleton changes during apoptosis accompanying induced differentiation of HL-60 myeloid leukemia cells. Oncology Reports. 2003, vol. 10, No 4, p. 1049-1058. ISSN 1021-335X.
 12. 2002

 13. VESELSKÁ, Renata, Jakub NERADIL, Karel ZITTERBART and Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton of HL-60 and P19 cells during apoptosis associated with differentiation process. In X. Cytoskeletální klub. 2002.
 14. NERADIL, Jakub, Renata VESELSKÁ and Augustin SVOBODA. Changes in the cytoskeleton of P19 cells during apoptosis associated with induced differentiation. In Cells IV. 1st ed. České Budějovice: Kopp Publishing, 2002. p. 108. ISBN 80-7232-181-1.
 15. JANISCH, Roman. Microtubules in the reproductive cycle of ciliates. In Abstrakta X. Cytoskeletálního klubu. Praha: AV ČR, 2002. p. 11.
 16. 2001

 17. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER and Ingeburg HONES. Cytoskelet, kalmodulin a buněčná proliferace. (Cytoskeleteon, Calmodulin and Cell Proliferation.). In XVI. Biologické dny s názvem Aktuální témata z buněčné a molekulární biologie.-. 1st ed. Olomouc, UP LF: Olomouc, UP, Tisk: ARTAD spol. s.r.o., Olomouc, 2001. p. 115-116. ISBN 80-244-0327-7.
 18. SVOBODA, Augustin, Iva SLANINOVÁ and Alena HOLUBÁŘOVÁ. Cytoskeleton in regenerating protoplasts and restoration of cell polarity in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Acta Biologica Hungarica. Budapest: Akademiai Kiado, 2001, vol. 52, No 2, p. 325-332. ISSN 0236-5383-01.
 19. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ and Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 17, No 1, p. 51-63. ISSN 0742-2091.
 20. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ and Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 17, No 1, p. 51-63. ISSN 0742-2091.
 21. RÉBLOVÁ, Kamila and Roman JANISCH. Mechanismus účinku nízkovýkonného laserového záření na úrovni buněčných struktur. Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2001, vol. 51, No 5, p. 307-309. ISSN 0009-0700.
 22. VESELSKÁ, Renata and Roman JANISCH. Reaction of the Skin Fibroblast Cytoskeleton to Micromanipulation Interventions. Journal of Structural Biology. San Diego,USA: Academic Press, 2001, vol. 136, No 2, p. 110-118. ISSN 1047-8477.
 23. 2000

 24. HOLUBÁŘOVÁ, Alena, Petr MÜLLER and Augustin SVOBODA. A response of yeast cells to heat stress: cell viability and the stabilitz of cytoskeletal structures. Scripta medica. Brno: MU, 2000, vol. 73, No 6, p. 381-391. ISSN 1211-3395.
 25. SLANINOVÁ, Iva, Sergej ŠESTÁK, Augustin SVOBODA and Vladimír FARKAŠ. Cell wall and cytoskeleton reorganization as the response to hyperosmotic shock in Saccharomyces cerevisiae. Archives of Microbiology. Springer -Verlag, 2000, vol. 173, No 4, p. 245-252. ISSN 0302-8933.
 26. SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA and Augustin SVOBODA. Cytoskelet a mitochondrie u Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma) (Cytoskeleton and mitochondra in Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma)). Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2000. 1 pp.
 27. SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA and Augustin SVOBODA. Cytoskeleton and mitochondrial topology in Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Folia Microbiologica. Praha: MÚ ČAV, 2000, vol. 45, No 1, p. 89. ISSN 0015-5632.
 28. SLANINOVÁ, Iva and Augustin SVOBODA. Changes in cytoskeleton morphology during the life cycle of Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, 2000, vol. 73, No 6, p. 355-367. ISSN 1211-3395.
 29. VESELSKÁ, Renata and Roman JANISCH. The effect of UV irradiation on changes in cytoskeleton and viability of mouse fibroblasts L929 cell line. Scripta Medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2000, vol. 73, No 6, p. 393-408. ISSN 1211-3395.
 30. 1999

 31. HAVELKOVÁ, Marie, Eberhard UNGER and Ingeburg HÖNES. Microtubules, MAPs and Calmodulin - their Structures and Functions in Yeasts. ed.E.Unger. In "Structure - Function Relationships of Cytoskeleton Components". 1999th ed. SRN: Univ. Erfurt, 1999. p. 28-35.
Display details
Displayed: 5/6/2023 05:37