Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. BOROVSKÝ, Tomáš. Městská rada, patriciát a střety o moc v českých a moravských středověkých městech : Přínos Jaroslava Mezníka urbánnímu dějepisectví (The Town Council, the Patriciate and Power Conflicts in Medieval Bohemian and Moravian Towns : The Contribution of Jaroslav Mezník to Urban Historiography). Časopis matice moravské. Matice moravská, 2019, vol. 138, No 2, p. 337-352. ISSN 0323-052X.
 2. 2017

 3. BOROVSKÝ, Tomáš. Středověká správa farnosti. Farnost husitská (Parish Administration in the Middle Ages. Hussite Parish). In Štindl, Martin. Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Historie sedmi století. Vydání první. Velké Meziříčí: Město Velké Meziříčí, 2017. p. 9-24. ISBN 978-80-905830-4-7.
 4. 2015

 5. ŠVANDA, Libor. Basics in the Classical Text Editor: A hands-on session. In Researching Medieval Culture in a Digital Environment. 2015.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Cesta do Kostnice: 600 let poté (The Journey to Constance: 600 Years After). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 13-14,30, 3 pp.
 7. ŠVANDA, Libor. Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století (Dietetic treatise De observatione ciborum in manuscripts from 15th century Bohemia). In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny : Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny. 2015.
 8. ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století (John Hus at the beginning of the 21. century). In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Letní tábor „Ktož jsú Boží bojovníci“ (The Summer Camp „Ye Who Are Warriors of God“). In Život v Kristu – časopis Apoštolské církve. 2015. p. 14-15.
 10. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, 5-2015/16, No 1, p. 101-110. ISSN 1804-9435.
 11. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. In Language Centres in Higher Education : Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan. Odkaz Jana Husa očima archeologa (The Legacy of Jan Hus from the Archaeological Point of View). In Noc kostelů 2015 Hustopeče. 2015.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan ŠTĚTINA. Povrchové prospekce hradní ostrožny v Boskovicích, okr. Blansko (Surface Surveys of Castle Promotory in Boskovice, Blansko district). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2014, Brno, 23.4.2015. 2015.
 14. 2014

 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research in the area of the Rosa coeli Monastery in Dolní Kounice). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, p. 371-378. ISSN 0449-0436.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov (Anthropology-Archaeological Research of the Rosa coeli Monastery, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 17. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 169. ISSN 1211-7250.
 18. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 19. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrady v jihozápadní Anglii: hrabství Devon (The Castles in Southwest England: County of Devon). Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2014, vol. 14, No 1, p. 109-135. ISSN 1211-6831.
 20. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
 21. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologických výzkumů. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Excavations.). In Noc kostelů 2014, Lelekovice. 2014.
 22. KOVÁŘ, Josef Jan, Alžběta ČEREVKOVÁ and Martin KUČA. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 253-254. ISSN 1211-7250.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan and Pavel ROŠTÍNSKÝ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 251-253. ISSN 1211-7250.
 24. KOVÁŘ, Josef Jan, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Průzkum stavebních materiálů a geomorfologie hradu Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (The Research of Building Materials and Geomorphology of the Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-venkov District). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, vol. 66, Supplementum 2, p. 60-76. ISSN 0323-2581.
 25. KOVÁŘ, Josef Jan. Revizní výzkum zásypu cisterny na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Revisional Research of Backfill of Cistern at Vildenberk Castle, Brno-venkov District). In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420 („Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014. 5 pp.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu (The Exhibition about Medieval Village of Bystřec in Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 4, p. 407-411. ISSN 0323-2581.
 28. 2013

 29. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích (Anthropology-Archaeological Research of the Monastery in Dolni Kounice). In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 30. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 31. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba (Vildenberk Castle and its Building-up). Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan. K pánům z hradu Vildenberk (To the Lords of Vildenberk Castle). Hostěnice-Pozořice: Krajská rada Royal Rangers Jihomoravského kraje, 2013.
 34. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 35. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice: archeologický výzkum zaniklé středověké vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice: Archaeological Excavation of Deserted Medieval Village, Keep and Its Background.). In Městský úřad Hrotovice. 2013.
 36. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 37. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Jakub MÜLLER, Martin KUČA, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Počítačová podpora při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč (IT Support During the Survey of a Church-hill at Breznik, Trebic District). In Počítačová podpora v archeologii 12, Kočovce (Slovenská republika). 2013. ISBN 978-80-223-3396-2.
 38. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 39. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí (Salvage Excavation of the Old Synagogue in Velké Meziříčí). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 40. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 41. 2012

 42. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Aplikace geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník, okr. Třebíč (Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik, Trebic district). In Počítačová podpora v archeologii 11 Loket nad Ohří. 2012.
 43. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA and Martin KUČA. Aplikace přírodovědných metod při průzkumu kostelního návrší v Březníku, okr. Třebíč (Application of Enviromental Methods During the Survey of a Church-hill at Breznik, Trebic District). In 44. mezinárodní konference archeologie středověku, Český Těšín, 17.-21.9.2012. 2012.
 44. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 99-100. ISSN 1211-7250.
 45. KOVÁŘ, Josef Jan, Lubomír PROKEŠ, Michal HLAVICA, Martin KUČA and Milan VOKÁČ. Březník (okr. Třebíč) (Březník (Třebíč district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 139-140. ISSN 1211-7250.
 46. KOVÁŘ, Josef Jan. Ludvík Belcredi: Hrad Skály aneb o prstenu paní Elišky. Historie a archeologický výzkum hradu. Vydal Ludvík Belcredi vlastním nákladem. Brno 2010. (Ludvík Belcredi: Castle of Skály or About the ring of Lady Elisabeth. History and archaeological excavation of castle. Published by Ludvík Belcredi. Brno 2010.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2012, LXIV, No 1, p. 103-104. ISSN 0323-2581.
 47. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 48. KOVÁŘ, Josef Jan and Michal HLAVICA. Prezentace použití geoinformačních systémů při lokalizaci zaniklého šlechtického sídla v obci Březník (Presentation of Application of Geoinformation Systems During the Localization of Deserted Residence in the Village of Breznik). Masarykova univerzita, 2012.
 49. KOVÁŘ, Josef Jan. Záchranný výzkum hrádku Adolfovice, okr. Jeseník. (A Rescue Survey of the Adolfovice Castle, Jesenik District.). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2011 Brno. 2012.
 50. 2011

 51. KOVÁŘ, Josef Jan, Lenka MACHÁŇOVÁ and Michaela ENDLICHEROVÁ. Analýza archeologických nálezů z nelegálního výkopu cisterny na hradě Vildenberk u Pozořic (okr. Brno-venkov) (The analysis of archaeological finds from an illegal excavation of an underground cistern at Vildenberk castle near Pozořice (Brno-venkov District)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2011, roč. XCVI, č. 2, p. 61-76. ISSN 0323-0570.
 52. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava „Život na středověkém hradě“ v jesenickém muzeu (An Exhibition "Life on the Medieval Castle" in the Museum of Jesenik). Časopis Společnosti přátel starožitností. Praha: Společnost přátel starožitností, 2011, vol. 2011, No 2, p. 117-118. ISSN 1803-1382.
 53. 2010

 54. KOVÁŘ, Josef Jan. Josef Unger: Archeologie středověku : odraz života lidí v archeologických pramenech. (Josef Unger: Medieval Archaeology : A Reflection of Human Life in The Archaeological Sources). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, roč. 61, No 4, p. 407-408. ISSN 0323-2581.
 55. 2009

 56. NECHUTOVÁ, Jana. Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle exempel (Caesarius of Heisterbach, Dialogue on miracles.). 1st ed. Praha: Vyšehrad, 2009. 368 pp. Edice Kulturní historie, sv. 12. ISBN 978-80-7021-980-5.
 57. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů (Hus' Enarratio Psalmorum: On Hus' Method of Psalm Interpretation). Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 56, 1-2, p. 37-47. ISSN 1803-7429.
 58. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice (To the Reception of Antiquity in Cosmas' Chronicle). Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 14/2009, 1-2, p. 331-340. ISSN 1803-7402.
 59. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Morava součástí přemyslovského státu (Moravia as the part of the Přemyslid state). In Přemyslovci. Budování českého státu. Petr Sommer, Dušan Třeštík, Josef Žemlička, eds. ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. 1st ed. Praha: NLN, 2009. p. 219-227, 230-239, 21 pp. neuv. ISBN 978-80-7106-352-0.
 60. 2008

 61. ŠÍN, Lukáš. Divice u Brumovic: Antropologický rozbor kosterního materiálu získaného výzkumem zaniklého středověkého kostela (Divice U Brumovic: Anthropological analysis human skeletons from mediaveal cemetary by the extinct village). Ve službách archeologie. Brno: Tiskárna Helbich a.s. Brno, Geopek Brno, 2008, vol. 2008, No 2, p. 231-237. ISSN 1802-5463.
 62. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejich dějin. (Historical development of the Eastern Moravia in 10th - 14th century and contribution of archeaology in the research of its history). In Východní Morava v 10. až 14. století. Eds. L. Galuška, P. Kouřil a J. Mitáček. Brno: MZM Brno, AÚ AV ČR Brno, 2008. p. 7-39. neuv. ISBN 978-80-7028-319-6.
 63. ANTONÍN, Robert. Ideál panovnické moci v narativních pramenech českého středověku (The ideal of the Ruler's Power in Narrative Sources of Czech Middle Ages). In Dvory a rezidence ve středověku II. Praha 2008. Praha: Historický ústav, 2008. p. 401-417, 18 pp. ISBN 978-80-7286-134-7.
 64. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Legal systém in the Middle Ages. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, 2008, vol. 2008, No 19, p. 108-119, 11 pp. ISSN 1561-6886.
 65. NECHUTOVÁ, Jana. List Jana ze Středy pražskému arcibiskupovi s výkladem šesti veršů (A Letter by Jan of Středa to the Prague Archbishop with Representation of six Verses). In Angelus pacis. Sborník k poctě Noemi Rejchrtové. Uspořádali Pavel B. Kůrka, J. Pánek, M. Polívka. 1st ed. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008. p. 133-139. Miscellanea, sv. 20. ISBN 978-80-7286-125-5.
 66. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. (Colonization of the Area and the Begining of Town and Castle Settlement to 1415.). In Velké Meziříčí v zrcadle dějin (red. Zdeněk Fišer). 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008. p. 25-60, 35 pp. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 92. ISBN 978-80-7275-075-7.
 67. LOSKOTOVÁ, Irena. Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna (Plant Motifs in the Reliefs of Medieval Tiles from Brno). Archaeologia historica. Brno, 2008, 1/33, No 1, p. 529-538. ISSN 0231-5823.
 68. MALANÍKOVÁ, Michaela. Rozhodčí a smírčí řízení jako součást brněnského městského práva. (Arbitration and reconciliation proceedings as a part of municipal law of Brno). In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno 2008. Brno: Matice Moravská, 2008. p. 217-224. ISBN 978-80-86488-48-6.
 69. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Jaromír ŠMERDA. Svítání středověku (Doba Slovanů a přemyslovských knížat) (Dawn of the Middle Ages (Times of the Slavs and Přemyslid dukes)). In Plaček, M. (ed.), Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Hodonín: Město Hodonín., 2008. p. 36-54. ISBN 978-80-254-2100-0.
 70. 2007

 71. NECHUTOVÁ, Jana. Česká a latinská jedno jsou (Czech and Latin all the same). In Text mezi literaturami. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 59-76. ISBN 978-80-87082-03-4.
 72. SVITÁK, Zbyněk. Česká královská kancelář ve středověku (Czech royal chancellery in the Middle Ages). In Belliculum diplomaticum II Thorunense. Toruń 2007: Wydawnicvo Uniwersytetu Mik Koperníka, 2007. p. 23-44. ISBN 978-83-231-2062-9.
 73. NECHUTOVÁ, Jana. Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen (The Czech-Latin Literature of the Middle Ages). Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. 1st ed. Köln: Böhlau Verlag, 2007. 371 pp. ISBN 978-3-412-20070-1.
 74. PLAČEK, Miroslav and Martin BÓNA. Encyklopédia slovenských hradov. (The Encyklopedy of Slowakian Castles.). Bratislava: Slovart, 2007. 391 pp. ISBN 978-80-8085-287-0.
 75. PLAČEK, Miroslav and Martin BÓNA. Encyklopedie slovenských hradů. (The Encyklopedy of Slowakian Castles.). Praha: Libri, 2007. 390 pp. ISBN 978-80-7277-333-6.
 76. JORDÁNKOVÁ, Hana and Irena LOSKOTOVÁ. Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně (The late medieval tile stove in the regal town of Brno). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2007, 1/20, No 1, p. 325-380. ISSN 0524-689X.
 77. MALANÍKOVÁ, Michaela. Měšťanské ženy na Moravě ve 14. a 15. století (Townswomen in Medieval Moravia in the 14th and 15th centuries). In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. 2007th ed. Poznaň: Instytut Historii UAM Poznaň, 2007. p. 271-278, 9 pp. ISBN 978-83-89407-22-1.
 78. WIHODA, Martin. Mocran et Mocran jako prostor k zamyšlení (Mocran et Mocran as a Room for Thought). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2007, vol. 126, No 2, p. 377-410. ISSN 0323-052X.
 79. MALANÍKOVÁ, Michaela. Norma versus realita, Metodologická poznámka k možnostem zkoumání historické role žen na příkladě středověkého Brna (Norm vs Reality - On the Possibilities of Investigation of Historical Role of Women on Example of Medieval Brno). Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 22. Brno: MU, 2007, 22/2007, No 22, p. 163-166. ISSN 1211-6068.
 80. NEKUDA, Rostislav and Antonín PŘICHYSTAL. Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005 (Petroarchaeological Analysis of Millstones from Mstěnice, Survey Season 2005). Ve službách archeologie. Brno: Helbich Brno, 2007, I, No 1, p. 182-187. ISSN 1802-5463.
 81. KOVÁŘ, Josef Jan. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno-venkov District)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, vol. 48, p. 505-505. ISSN 1211-7250.
 82. PLAČEK, Miroslav. Sobůlky (Z dějin Kyjovska, jeho šlechtických rodů a sídel ve středověku). (Sobůlky (From the History of Kyjov country, his Noble Houses and Residences in Middle Ages).). Kyjovsko. Kyjov: Muzeum Kyjov, 2007, vol. 2007, No 1, p. 34-38. ISSN 1802-128X.
 83. PLAČEK, Miroslav. Strážnický hrad, jeho úloha a místo ve vývoji moravských hradů. (The Castle Strážnice in Context of the Evolution of Moravian Castles.). In Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. 1st ed. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2007. p. 17-21.
 84. UNGER, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic (Deserted villages in environs of Vranovice). In Obec Vranovice. 1st ed. Břeclav: Malovaný kraj, 2007. p. 49-57. ISBN 80-903759-1-X.
 85. 2006

 86. BROM, Vlastimil. Der deutsche Dalimil. Untersuchungen zur gereimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik (The German Dalimil. On the Rhymed German Translation of the Old Czech Dalimil-Chronicle). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 281 pp. vyd. 1. ISBN 80-210-4211-7.
 87. BROM, Vlastimil. Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen "Dalimil-Chronik" und das Fragment der lateinischen Fasssung (The Rhymed German Translation of Old Czech Dalimil-Chronicle and the Fragment of the Latin Version). In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, 2006. p. 261-279. ISBN 80-244-1242-X.
 88. LOSKOTOVÁ, Irena. Ikonografie středověkých kachlů jako pramen lidové kultury (Iconography in the tiles of Middle Ages as a source of folk culture). In Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2006. p. 109-120, 11 pp. ISBN 80-239-7984-1.
 89. ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice (To the Model of a Perfect Prince in Cosmas' Chronicle). In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. p. 211-221. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7.
 90. LOSKOTOVÁ, Irena. Kachlové zlomky z lelekovické tvrze či fary? (Fragments of the stove tiles from a fort or presbytery of Lelekovice). In Pravěk, supplementum 16. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. p. 45-50, 5 pp. ISBN 80-86399-24-9.
 91. LOSKOTOVÁ, Irena and Čeněk PAVLÍK. Kamnové kachle z hradu Pernštejna (The Stove tiles of the Pernštejn castle). In Castellologica Bohemica 10. Praha: ARÚ AV ČR Praha, 2006. p. 307-316. ISBN 80-86124-66-5.
 92. KOVÁŘ, Josef Jan. Lelekovické předhradí podle výzkumu z roku 1989 (The Bailey of the Lelekovice Castle by the Archaeological Research in 1989). In Pravěk Supplementum 16. 1st ed. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006. p. 11-25. ISBN 80-86399-24-9.
 93. MALANÍKOVÁ, Michaela. Několik poznámek k ženským testamentům v pozdně středověkém Brně (A Few Notes On Women´s Testments In Medieval Brno). In Pozdně středověké testamenty v českých městech, Prameny, metodologie a formy využití. 2006th ed. Praha: Scriptorium, 2006. p. 139-144. ISBN 80-86852-11-3.
 94. BAAROVÁ, Zuzana, Radovan FRAIT, Veronika SOVKOVÁ and Věra ŠLANCAROVÁ. Obrazový katalog vybraných exponátů (Illustrated catalogue of selected exhibits). In CEJNKOVÁ, Dana and Xenie SOFKOVÁ. Sága moravských Přemyslovců. Olomouc-Brno: Vlastivědné muzeum Olomouc, Muzeum města Brna, 2006. p. 199-250. Sborník a katalog výstavy. ISBN 80-85037-42-4.
 95. KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ and Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové (Querite primum regnum Dei. Festschrift in Honour of Jana Nechutová). 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 pp. ISBN 80-86488-35-7.
 96. NECHUTOVÁ, Jana. Reform- und Bussprediger von Waldhauser bis Hus (Reformation Preachers and Preachers of Repentance from Waldhauser to Hus). In Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Hg. von Winfried Eberhard und Franz Machilek. 1st ed. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2006. p. 239-254. Forschungen und Quellen zur Kirchengeschichte...36. ISBN 978-3412261054.
 97. HOLUBOVÁ, Zuzana, Dana CEJNKOVÁ, Radovan FRAIT, Xenie SOFKOVÁ, Veronika SOVKOVÁ and Věra ŠLANCAROVÁ. Sága moravských Přemyslovců (The Saga of the Moravian Přemyslids). 2006.
 98. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověké prsteny z Brna (Medieval Fingerrings from Brno). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2006, vol. 19, No 1, p. 57-75.
 99. ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 137-147. ISBN 80-210-4069-6.
 100. MUTLOVÁ, Petra. Vybrané prameny k existenci drážďanské školy (Selected Sources on the Existence of the Dresden School). In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, FF MU, 2006. p. 553-560, 640 pp. ISBN 80-86488-35-7.
 101. 2005

 102. MOŘKOVSKÝ, Tomáš. Antropologické vyhodnocení kosterního materiálu ze sladovny táborského hradu (Anthropological analysis of skeletal remains from malt house of tabor castle). Česká antropologie. Olomouc, 2005, vol. 2005, No 55, p. 89-91. ISSN 0862-5085.
 103. MALANÍKOVÁ, Michaela. Brněnské ženy 1343-1477 ve světle berních pramenů (Women of Brno 1343-1477 - based on fiscal resources). In Brno v minulosti a dnes. 2005th ed. Brno: AMB, 2005. p. 21-42, 21 pp. ISBN 80-86736-01-6.
 104. BROM, Vlastimil. Der sog. "Abriss" und sein Verhältnis zur deutschen Reimübersetzung der Dalimil-Chronik (The so Called "Outline" and its Relation to the Rhymed German Translation of the Dalimil-Chronicle). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, R 10, No 1, p. 137-149. ISSN 1211-4979.
 105. KRAJÍC, Rudolf and Tomáš MOŘKOVSKÝ. Nález lidských kosterních pozůstatků na táborském hradě. (Skeletal Remains at Tabor Castle). In Ve službách archeologie VI. 2005th ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Geodril Brno; Archeologické ústav Nitra, 2005. p. 397-416. ISBN 80-7275-060-7.
 106. PLAČEK, Miroslav. Proměna osady Jemnice na královské město. (The Transformation of Village Jemnice into Royal Town.). In Archaeologia historica 32. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Ústav archeologie a muzeologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2005. p. 93-102. ISBN 978-80-7275-072-6.
 107. BLÁHA, Radek. Zemnice v Hradci Králové. Dosavadní stav poznání (Earth houses in the town of Hradec Králové. The present-day stand of recognition.). In Forum Urbes Medii Aevi. Brno: Archaia Brno o.p.s., 2005. p. 118-125. ISBN 80-903588-0-2.
 108. 2004

 109. KAZDOVÁ, Eliška, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Klára ŠABATOVÁ. K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám (Honour of Vladimír Podborský. Friends and Students to the 70. birthday). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 530 pp. Ústav archeologie a muzeologie. ISBN 80-210-3381-9.
 110. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Lednice a okolí v raném středověku a na počátku vrcholného středověku (Lednice and the Surroundings in the Early Middle Ages and in the Late Middle Ages). In Kordiovský, E. a kol.: Městečko Lednice. 1st ed. Lednice: Lednice, 2004. p. 164-174. ISBN 80-7275-055-0.
 111. 2003

 112. KOVÁŘ, Josef and Josef UNGER. Hrad Lelekovice (The Lelekovice Castle). 2003.
 113. MAREČKOVÁ, Marie. Hudba a divadlo ve východoslovenských městech raného novověku (Music and Theatre in the eastslovak Towns in Middle Ages). In Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity řada společenských věd č. 19. Brno: MU, 2003. p. 35-40. ISBN 80-210-3201-4.
 114. DANIHELKA, Jiří. Pálava na prahu třetího tisíciletí (Pálava in the beginning of the third millenium). Mikulov: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, 2003. 138 pp. MaB. ISBN 80-239-1975-X.
 115. KOVÁŘ, Josef. Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří (The exhibition about the Lelekovice Castle in the Předklášteří). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, roč. 39, sv. 42, p. 273-274. ISSN 0449-0436.
 116. 2002

 117. SELUCKÁ, Alena, Petr SULOVSKÝ and Zdeňka MĚCHUROVÁ. Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak (Analysis of metallic treasure-troves from defunct medieval village Konůvky (Vyškov district)). Acta Mus. Moraviae., Sci. Soc. Brno: MZM Brno, 2002, vol. 87, 1/2, p. 177-185. ISSN 0323-0570.
 118. BARTLOVÁ, Milena. Eine Neudatierung des sog. Raigerner Altars und die Folgen für die Chronologie der böhmischen Tafelmalerei des 15. Jahrhunderts (New Dating of the "Rajhrad Altarpiece" and Consequences for the Chronology of the BOhemian Panel Painting in the 15th century). Zeitschrift für Kunstgeschichte. München: Deutscher Kunstverlag, 2002, vol. 65, No 2, p. 145-179. ISSN 0044-2992.
 119. BARTLOVÁ, Milena. Jan Bažant, Umění českého středověku a antika (recenze) (Jan Bažant, The Art of the Middle Ages in Bohemia and the Antiquity (review)). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2002, vol. 124, No 2, p. 319-321. ISSN 0024-4457.
 120. NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina (Medieval Latin). První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 pp. 654,2. ISBN 80-85917-82-3.
 121. LOSKOTOVÁ, Irena and Hana JORDÁNKOVÁ. Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci (The tiles stoves in Špilberk and their builders). Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2002, 1/27, No 1, p. 555-589. ISSN 0231-5823.
 122. MARÁZ, Karel, D. CEJNKOVÁ and I. LOSKOTOVÁ. Výzkum hrobek moravských Lucemburků Jošta a Prokopa v Brně (The archeological excavation of the tombs of moravian Luxembourgs Jobs and Prokop in Brno). In Pocta Janu Janákovi. Brno: Matice Moravská, 2002. p. 565-581. ISBN 80-86488-07-1.
 123. 2001

 124. PŘICHYSTAL, Michal. Archeologické nálezy a lokality na katastru Třebčína (okr. Olomouc) (Archaeological finds and localities in the cadastre of Třebčín (the Olomouc District)). Střední Morava : vlastivědná revue. Olomouc: Memoria, 2001, vol. 12, No 1, p. 66-84. ISSN 1211-7889.
 125. MELICHAR, Rostislav. Kdy našli ss. Konstantin-Cyril a Metoděj ostatky s. Klimenta? - Pokus o odpověď z pohledu přírodovědce (When did St. Constantinus-Cyrillus and Methodius find St. Clement's relics? - An attempt at an answer from the natural historian's point of view). In Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska, Prostějov, 2001. p. 31-43. ISBN 80-86276-07-4.
 126. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Průvodce po exkurzi XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku (The Guidebook for the Excursion of XXXIII International Conference of Medieval Archaeology). Brntnice: Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2001. 21 pp.
 127. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověká aglomerace Břeclav-Pohansko (Early Medieval Agglomeration of Břeclav -Pohansko). In Město Břeclav. 1st ed. Břeclav-Brno: Město Břeclav, 2001. p. 104-117. ISBN 80-7275-025-9.
 128. 1997

 129. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Od připojení Moravy v rámec českého státu do válek husitských (From the Accession of Moravia to the Czech State to the Hussite Wars). In Moravskobudějovicko Jemnicko. 1st ed. Brno-Moravské Budějovice-Jemnice: Muzejní a vlastivědná společnost, město Moravské Budějovice, město Jemnice, 1997. p. 151-238. Vlastivěda moravská. ISBN 80-85-048-75-2.
 130. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Ždánicko ve středověku (The Ždánice Region in the Middle Ages). In Pravěk a středověk Ždánicka. 1st ed. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1997. p. 59-91. Knižnice MSAK sv.2.
 131. 1996

 132. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Počátky obce do válek husitských (From the Beginnings of the Village to the Hussite Wars. Velké Bílovice: The history of a South Moravian Community). In Velké Bílovice, dějiny jihomoravské obce. 1st ed. Brno - Velké Bílovice: Muzejní a vlastivědná společnost - Obecní úřad Velké Bílovice, 1996. p. 83-113. Muzejní a vlastivědná společnost sv.89. ISBN 80-85048-60-4.
Display details
Displayed: 27/9/2022 12:43