Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. The invisible power networks between the individual and the state in Austria 1780-1850. In Zářický, Aleš; Fasora, Lukáš. The process of creating social networks, their significance and role during the formation of modern society. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 97-110. ISBN 978-80-210-9171-9.
 2. 2017

 3. VOTRADOVCOVÁ, Hana. BEYOND THE REVOLUTION : External actors in Pre- & Post-revolutionary Libya - Review of Current Research. Obrana a strategie. Brno: Univerzita obrany, 2017, vol. 17, No 2, p. 101-115. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.17.2017.02.099-113.
 4. VOTRADOVCOVÁ, Hana. Securitization of Migration. A Study of Movement and Order. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 2017, No 1, p. 72-73. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-1-72.
 5. 2016

 6. MOCCIARO, Egle, Adriana ARCURI and Maria Rosa TURRISI. Una marcia in più. Ricerca, didattica e documentazione per la formazione degli insegnanti di italiano L2 (An extra gear. Research, didactics and documentation for the training of teachers of Italian L2). In Gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico della Sicilia. La linguistica in campo. Scritti per Mari D’Agostino. Alessandria: Edizioni Dell'Orso, 2016. p. 41-50. ISBN 978-88-6274-662-5.
 7. 2015

 8. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Review of the 16, 2014 (2) issue of Urban People journal “Beyond Borders: Migration and (In)Equality in Central Europe in Comparison”. In Migration Online. 2015.
 9. ČERNOHORSKÁ, Vanda. Turkish Berlin: Integration Policy & Urban Space (book review). In Migration Online. 2015.
 10. MOCCIARO, Egle, Adriana ARCURI and Adele PELLITTERI. Una didattica per project work nelle comunità dei minori (Project works in minors' hosting centres). In M. Amoruso, M. D’Agostino, Y. Jaralla (a cura di). Dai barconi all'università. Percorsi di inclusione linguistica per minori stranieri non accompagnati. Palermo: Scuola di Lingua italiana per Stranieri, 2015. p. 205-214. Quaderni e ricerche 5. ISBN 978-88-908671-6-3.
 11. 2014

 12. ČERNOHORSKÁ, Vanda. No Country for Refugees. Greek EU Presidency and the (Anti) Migration Policy. In Migration Online. 2014.
 13. 2013

 14. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Suche nach Ordnung. Die Kontrolle der Migration in Österreich zur Zeit der Aufklärung. Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Univerzita Karlova v Praze : Česká společnost pro výzkum 18. století, 2013, roč. 3, č. 1, p. 7-28. ISSN 1804-6983.
 15. 2010

 16. GRYGAR, Jakub. Wenn Leute, Sachen und Geld migrieren. Ethnografie der Reibung an der polnisch-belarussischen Grenze (When people, things, and money migrate. Ethnography of friction at the Polish-Belarus border). In Alltag im Grenzland. Schmuggel als ökonomische Strategie im Osten Europas. 1st ed. Wiesbaden: VS-Verlag Sozialwissenschaften, 2010. p. 199-213, 14 pp. ws. ISBN 978-3-531-17087-9.
 17. 2009

 18. GRYGAR, Jakub. Devushka and cigarette: Fluid migrants across the EU border. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, vol. 57, No 5, p. 546-559. ISSN 1335-1303.
 19. VAŠEČKA, Michal and Ctibor KOŠŤÁL. Integrácia migrantov - vieme čo chceme? Politiky integrácie v Slovenskej republike v komparatívnej perspektíve. (Integration of migrants - do we know what we want? Policies if integration in the Slovak republic in comparative perspective.). 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 2009. 431 pp. Governance studies. ISBN 978-80-89244-51-5.
 20. KLVAŇOVÁ, Radka. Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích (Uncertain Loyalties. Ways of Belonging and Non-belonging of the Migrants in Transnational Social Fields). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 6, No 1, p. 91-111, 20 pp. ISSN 1214-813X.
 21. VAŠEČKA, Michal. O vzťahoch k iným a k sebe: diverzita v krajine pod Tatrami. (About relations toward others and to ourselves: diversity in country under the Tatras.). In Bútora, Martin - Kollár, Miroslav - Mesežnikov, Grigorij - Bútorová, Zora: Kde sme? Mentálne mapy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky & Kalligram. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, Kalligram, 2009. p. 241-260. Štúdie a názory. ISBN 978-80-89345-19-9.
 22. VAŠEČKA, Michal. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migráci v SR (Attitudes of the public toward foreigners and foreign migration in the Slovak republic). 1. vydání. Bratislava: International Organization for Migration, 2009. 137 pp. EIF Migrácia. ISBN 978-80-970307-0-4.
 23. 2008

 24. POŘÍZKOVÁ, Hana. Analýza zahraniční zaměstnanosti v České republice; postavení cizinců na trhu práce a podmínky jejich ekonomické integrace (Analysis of foreigner employment in the Czech Republic; position of foreigners on the labour market and conditions of their economic integration). 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008. 76 pp. ISBN 978-80-87007-83-9.
 25. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Co víme a nevíme o národnostních menšinách žijících s námi? (What we know and do not know about national minorities living with us?). In GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1st ed. Brno: MU, 2008. p. 103-112, 9 pp. Katedra sociální pedagogiky. ISBN 978-80-210-4724-2.
 26. HUBL, Richard and Václav TOUŠEK. Commuting and migration in the largest agglomerations of the Czech republic after 1989 with emphasis on the Brno agglomeration (COMMUTING AND MIGRATION IN THE LARGEST AGGLOMERATIONS OF THE CZECH REPUBLIC AFTER 1989 WITH EMPHASIS ON THE BRNO AGGLOMERATION). In On Some Migration and Development Issues - Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" - Ostrava 4th-5th September 2007. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. p. 66-81. ISBN 978-80-7368-442-6.
 27. KLVAŇOVÁ, Radka. Conceptualizing inclusion/exclusion of migrants in a transnational perspective: ways of belonging and non-belonging in a transnational social field. In Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. Masarykova univerzita, Telč. 2008.
 28. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21.století: rozmanitost a soudržnost? (Europe of 21st Century: variability and cohesion?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 356 pp. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.
 29. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina, Ladislav RABUŠIC and Michal VAŠEČKA. Female Migrants in Ageing Societies. Policy relevant implications of the FEMAGE project. 1. vydání. Wiesbaden: BUNDESINSTITUT FÜR BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG, 2008. 75 pp. FEMAGE Working Paper Series 2.
 30. FRANGER, Gaby and Mirka NEČASOVÁ. Introduction. In FRANGER, Gaby and Mirka NEČASOVÁ. On the Move. První. Roma: Carocci editore, 2008. p. 9 - 16, 7 pp. biblioteca di testi e studi 466. ISBN 978-88-430-4786-4.
 31. CZAJKOWSKA, Hana, Radka KLVAŇOVÁ, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ and Michal VAŠEČKA. Migrations. Rethinking Contemporary Migration Events. 2008.
 32. HAMAR, Eleonóra. Náboženství v diaspoře (Religion in diaspora). In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. p. 243-247. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2.
 33. KLVAŇOVÁ, Radka. So close, yet so distant. Inclusion and exclusion of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic. In Labour migration and Europeanization processes after 1989/91, Catholic University of Leuven. 2008.
 34. 2007

 35. HUBL, Richard, Václav TOUŠEK, Tomáš KREJČÍ and Šárka PALCROVÁ. Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989 (Brno and its hinterland: changes after 1989). In Česká geografie v evropském prostoru. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 583-588. ISBN 978-80-7040-986-2.
 36. KLVAŇOVÁ, Radka. Inclusion and exclusion in the biographies of migrants from the post-Soviet Union in the Czech Republic in a transnational perspective. In Ethnicity, Belonging, Biography and Ethnography; Georg-August-University, Goettingen. 2007.
 37. KLVAŇOVÁ, Radka. Issues, methods and outcomes of ethnological studies on cultural diversity in the Czech Republic with a special emphasis on migration and inclusion of immigrants. In Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces; Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 2007.
 38. KLVAŇOVÁ, Radka. Migrants in the Networks of Social Relations: A Case Study of the Migrants from Armenia Living in Brno. In Life in Motion; Masaryk University. 2007.
 39. HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. Neregulérní práce imigrantů v České republice (Irregular Migrant Work in the Czech Republic). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, vol. 2007, No 2, p. 78-90. ISSN 1213-6204.
 40. HAMAR, Eleonóra and Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět (Eight Women Migrants and Their Shared Transnational World). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, vol. 43, No 1, p. 69-88, 19 pp. ISSN 0038-0288.
 41. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
 42. MAREŠ, Petr and Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 pp. ISBN 978-80-210-4439-5.
 43. BLAŽEK, Václav and Michal SCHWARZ. Tocharové. Kdo byli, odkud přišli, kde žili (Tocharians. Who they were, where they came from, where they lived). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2007, A 55, No 1, p. 83-111, 28 pp. ISSN 0231-7567.
 44. SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich (Transnational Migration: Identitites, Boundaries and Interpretations in Motion). Brno: CDK, 2007. 175 pp. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9.
 45. 2006

 46. JONES, Sarah, Margaret FLORENCE, Ian ELLIS, Richard KAY, Jacqueline COX, Kateřina KAŇKOVÁ, Seth SCHOR and Ana SCHOR. A keratinocyte-produced inhibitor is differentially active against two isoforms of MSF. In British Microcirculation Society Meeting 2006. 2006.
 47. KŘEPELKA, Filip. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy (Consequences of EC Law on Social Security of the Member States). Právník. Praha: Academia, 2006, Roč. 145, č. 6, p. 647-671. ISSN 0231-6625.
 48. GRYGAR, Jakub and Marek ČANĚK. Kvalifikace a uplatnění migrantů na trhu práce v České republice (Qualification of immigrants and their success in the labor market in the Czech Republic). Socioweb. Praha: Sociologický ústav, 2006, vol. 4, No 11, p. 1. ISSN 1214-1720.
 49. HOFÍREK, Ondřej and Michal NEKORJAK. Několik poznámek k otázce integrace Vietnamců. (Some comments on the integration of Vietnamese.). Socioweb. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, vol. 5, No 11, p. 8-9. ISSN 1214-1720.
 50. FRANC, Aleš. Pracovní migrace v České republice (Labour migration in the Czech Republic). In Konkurenceschopnost české ekonomiky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 207-215, 375 pp. CVKSČE. ISBN 80-210-4157-9.
 51. SZALÓ, Csaba. Představa svébytnosti lokálních kultur a její dopad na zdůvodnění odlišných kulturních práv příslušníků etnokulturních menšin a přistěhovalců (The idea of authentic local cultures and its impact on the legitimacy of different cultural rights for ethnocultural minorities and immigrants.). In CHYTILEK, Roman and Miroslav MAREŠ. Reprezentace zájmů menšin v EU. Brno: CDK, 2006. p. 68-82, 14 pp. ISBN 807325087X.
 52. MAREŠ, Petr, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Ondřej HOFÍREK and Lucie GALČANOVÁ. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze (Social reproduction and integration: ideals and limits). 2006.
 53. GRYGAR, Jakub, Marek ČANĚK and Jan ČERNÍK. Vliv kvalifikace na uplatnení a mobilitu na ceském trhu práce u migrantu ze tretích zemí (Qualification of third country residents as a factor influencing access to, success and mobility in the labour market). Praha: MKC Praha, 2006. 56 pp. Studie. ISBN 80-239-7824-1.
 54. FRANC, Aleš. Vývoj pracovních migrací v České republice (Labour migration in the Czech Republic). In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1st ed. Brno: ESF MU, 2006. p. 58-65, 202 pp. ISBN 80-210-4087-4.
 55. BÚRIKOVÁ, Zuzana. Why Slovak Women Become Au Pairs? In International Conference New Directions in Post/Socialist Research. 2006.
 56. HUBL, Richard. Zahraniční migrace v České republice v letech 1991-2004 (Foreign Migration in the Czech Republic in years 1991-2004). In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference mladých vědeckých pracovníků a doktorandů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 60-66. ISBN 80-210-4148-X.
 57. 2005

 58. SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého světa (Global Aspects of Contemporara Word). In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1st ed. Brno: IMS, 2005. p. 74-87, 18 pp. ISBN 80-902936-7-6.
 59. KOUŘIL, Petr. Odluka národa od státu. Reformulované občanství u Castlese a Davisona (The Separation of Nation and State. Reformulated Citizenship According to Castles and Davidson). Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, vol. 2005, No 1, p. 177-182. ISSN 1214-813X.
 60. SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility (The Socio-cultural Phenomenon of Global Sport Mobility). HUMAN MOVEMENT. Wroclaw: Akademie sportu, 2005, vol. 2005, 6 (1), p. 59-65. ISSN 1732-3991.
 61. 2004

 62. VAŠEČKA, Michal, Rainer MUNZ and Rainer OHLIGER. Ethnopolitik in der Systemtransformation: Ethnische Migration und Repräsentation ethnischer Interessen. (Ethno-politics in the process of transformation: Ethnic migration and representation of ethnic interests.). 1. vydání. Berlin: Humboldt University, 2004. 112 pp. Demographie und Migration.
 63. KOPEČEK, Lubomír. Imigrace jako politické téma v ČR: analýza postojů významných politických stran (Immigration as a Political Topic in the Czech Republic: Analysis of Approaches of Significant Political Parties.). Středoevropské politické studie. 2004, vol. 6, 2-3, p. 45-65. ISSN 1212-7817.
 64. SLANÝ, Antonín. Sociální dimenze vstupu České republiky do Evropské unie (Social Dimension of Accession of the Czech Republic to the European Union). Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta, 2004, VII., 2., p. 4-11. ISSN 1212-3951.
 65. 2003

 66. HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ, Eva ŠLESINGEROVÁ and Petr KOUŘIL. CD-ROM Displacement. Institut pro studium kultury a etnocentrismu - ISKE, 2003.
 67. VAŠEČKA, Michal, Martina JURÁSKOVÁ and Tom NICHOLSON. Čačipen pal o Roma. A Global report on Roma in Slovakia. 1. vydání. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 525 pp. Global reports. ISBN 80-88935-46-6.
 68. RAPPOLE, J. H. and Zdeněk HUBÁLEK. Migratory birds and West Nile virus. Journal of Applied Microbiology. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2003, vol. 94, Supplement, p. 47-58. ISSN 1365-2672.
 69. JANKŮ, Kateřina. Rodina jako jednotka zkoumání migrace sociálně marginalizovaných. (Family as a research unit. Analyzing the migration of socially marginalized). In Sborník konference MlaDěRo. Brno: Masarykova universita, 2003. p. 12-23. ISBN ...
 70. VAŠEČKA, Imrich. Roma Migration from Slovakia (Roam Migration from Slovakia). In Vašečka, M., Jurásková, M., Nicholson, T., (eds), 2003. Čačipen pal o Roma. A Global Report on Roma in Slovakia. Bratislava: Institute for Public Affairs. První. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. p. 457-474. Slovakia in Motion. ISBN 80-88935-46-6.
 71. HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ and Eva ŠLESINGEROVÁ. Tvůrčí seminář Displacement (Creative workshop Displacement). 2003.
 72. GAISLER, Jiří, Vladimír HANÁK, Vladimír HANZAL and Vilém JARSKÝ. Výsledky kroužkování netopýrů v České republice a na Slovensku, 1948-2000 (Results of bat banding in the Czech and Slovak Republics, 1948-2000). In Vespertilio. 7th ed. Praha: Národní muzeum, Praha, 2003. p. 3-61, 58 pp. ISBN 80-88850-20-7.
 73. 2002

 74. DOKULIL, Miloš. Lidská práva jako globální problém (Human Rights as a Global Problem). In Lidská práva v evropském kontextu. 1st ed. Brno: MU, 2002. p. 14-24. ISBN 80-210-3034-8.
 75. SZALÓ, Csaba. Proces kulturní asimilace a konstrukce identity "přistěhovalců" (The process of cultural assimilation and identity construction of "immigrants"). In SIROVÁTKA, Tomáš. Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova universita a Georgetown, 2002. p. 179-196. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6.
 76. SZALÓ, Csaba and Kateřina JANKŮ. Romská emigrace do Kanady a krize sociální inkluze (Romany emigration to Canada and the crisis of social inclusion). In SZÉP, Attila. Rómovia v strednej Európe: Migrácia Romov zo Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodních študií, 2002. p. 29-79. ISBN 80-89106-03-X.
 77. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002. 168 pp. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9.
 78. 2001

 79. SZALÓ, Csaba. Migrace romských rodin a krize sociální inkluze (Migration of Romany families and the crisis of social inclusion). Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, vol. 2001, No 4, p. 10-19. ISSN 1335-5686.
 80. SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady (The migration of Roma to Canada: symbolic dimensions and perspectives of interpretation). Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, vol. 2001, No 1, p. 19-25. ISSN 1335-5686.
 81. 2000

 82. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ and Ilona KLUSÁKOVÁ. Are resident laminin molecules of the extracellular matrix needed for Schwann cell migration? The Histochemical Journal. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000, vol. 2000, No 32, p. 640-641. ISSN 0018-2214.
 83. REICHARD, Martin and Pavel JURAJDA. Různé strategie driftu ryb v nížinných tocích (Strategies of fish drift in lowland rivers). In Biodiverzita ichtyofauny ČR (III). Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno, 2000. p. 79-84. ISBN 80-238-5659-6.
 84. DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ and Ilona KLUSÁKOVÁ. Schwann cells migrating in absence of the axons in the basal lamina tubes express immunoreactivity for laminins, fibronectin, thrombospondin, and chondroitin sulfate. Eur. J. Neurosci. Oxford: Blackwell Science Ltd., 2000, vol. 12, Suppl. 11, p. 289. ISSN 0953-816X.
 85. 1998

 86. VÁCLAVÍK, Richard, Martin REICHARD and Pavel JURAJDA. Drift larev a juvenilních ryb: srovnání malé a velké nížinné řeky (Drift of larvae and juvenile fishes: a comparison between small and large lowland rivers). In Sborník referátů z III. české ichtyologické konference. Vodňany: VÚRH Jihočeské Univerzity, 1998. p. 93-98. ISBN 80-85887-20-7.
 87. 1997

 88. IVANOV, Martin. Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe during the Miocene. In Herpetology 97 - Abstracts of the Third World Congress of Herpetology. Prague, 1997. p. 248.
 89. 1996

 90. CATTAN, Nadine, Claude GRASLAND and Stanislav ŘEHÁK. Migration flows between the Czech and Slovak republic: which form of transition ? In Central Europe after the Fall of the Iron Curtain, Geopolitical Perspectives, Spatial Patterns and Trends (F. W. Carter, P. Jordan, V. Rey, eds.). Frankfurt a/M: Peter Lang, 1996. p. 319-336. ISBN 3-631-48781-9.
 91. 1995

 92. IVANOV, Martin. Pleistocene Reptiles at the Locality of the Stránská Skála Hill. In Stránská Skála Hill. Excavation of open-air sediments 1964-1972. Brno: Moravian Museum, 1995. p. 93-109. Anthropos series, Vol. 26, (N. S. 18).
 93. 1985

 94. BLAŽEK, Václav. K otázkám nejstarších migrací na asijském kontinentě. (Some remarks to the questions of the oldest migration in the Asia.). Zprávy Československé orientalistické společnosti při ČSAV. Praha: ČSAV, 1985, vol. 26, No 1, p. 157-180.
Display details
Displayed: 7/5/2021 07:12