Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. CÍSAŘ, Ondřej and Kateřina VRÁBLÍKOVÁ. Les organisations de la société civile et l´engagement civique en République tchéque apres 1989 (Civil Society Organizations and Citizen Engagement in the Czech Republic after 1989). Revue d'études comparatives Est-Ouest. 2009, vol. 40, No 1, p. 197-221. ISSN 0338-0599.
  2. CÍSAŘ, Ondřej. The Diversity of Forms: Social Movements and Political Mobilization in the Czech Republic after 1989. Transition. Bruxelles: Université libre de Bruxelles, 2009, vol. 49, No 1, p. 33-46. ISSN 0779-3812.

  2005

  1. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu (Berishas and Post-Berishas Albania the Case Study of Defect Regime). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 366-388. ISSN 1212-7817.
  2. BALÍK, Stanislav and Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu (Serbia under Milosevic. The Case Study of Competitive Mobilisational Authoritarian Regime). Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., No 4, p. 456-479. ISSN 1212-7817.
Display details
Displayed: 29/11/2023 15:24