Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2021

  1. MARADA, Radim. Co je nového v sociologii (What is new in sociology). 1. vyd. Praha: Nová beseda, 2021. 125 pp. CJN; 16. ISBN 978-80-88383-32-1.
  2. 2004

  3. MARADA, Radim. Kritický intelekt a buržoazní věda: Pojednání o Bergerově Pozvání do sociologie (The Critical Intellect and a Bourgeios Science: Reflections on Peter Berger's Introduction to Sociology). Biograf - časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha: Virtuální institut, o.p.s, 2004, 1/2004, No 33, p. 83-96. ISSN 1211-5770.
  4. 2000

  5. WINKLER, Jiří. Ekonomika a společnost (Economics and Society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 151 pp. MU. ISBN 80-210-2398-8.
  6. 1999

  7. LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace (Religion and Modern Society). Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 pp. Religionistika, sv. 6. ISBN 80-210-2224-8.
  8. KATRŇÁK, Tomáš. Proměna vnímání sexu a vznik sexuality (The Change of the Perception of Sexual Behaviour and the Origin of Sexuality). Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, vol. 4, No 4, p. 57-75. ISSN 1212-365X.
Display details
Displayed: 23/9/2023 00:06