Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

    1. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti (Communication skills). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1st ed. Brno: Paido. 4 pp. ISBN 978-80-7315-150-8. 2007.

    2002

    1. MUNZAROVÁ, Markéta and Roald HOFFMANN. Strong electronic consequences of intercalation in cuprate superconductors: The case of a trigonal planar AuI3 complex stabilized in the Bi2Sr2CaCu2Oy lattice. J. Am. Chem. Soc. Washington: American Chemical Society, vol. 124, No 19, p. 5542-5549. ISSN 0002-7863. 2002.
Display details
Displayed: 15/4/2024 21:01