Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ŠMARDOVÁ, Lenka, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdenka KŘENOVÁ, David ŠÁLEK, Andrea MAREČKOVÁ, Leoš KŘEN, Karol BOLČÁK, Jiří VORLÍČEK and Jiří MAYER. Burkittův lymfom: přehled patofyziologie, diagnostiky a terapie (Burkitt's lymphoma: pathophysiology, diagnostics and treatment). Transfúze a hematologie dnes. 2008, 3/14, No 3, p. 131-139, 144 pp. ISSN 1213-5763.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Martina KUKLETOVÁ and Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů v parodontologii, dětském zubním lékařství a ortodoncii (Molecular-biological analysis of genes in periodontology, pediatric dentistry and orthodontics). In Sympozium Stomatologického výzkumného centra X. BRNĚNSKÉ DENTÁLNÍ A IMPLANTOLOGICKÉ DNY. 1. vydání. Vyškov: Masarykova univerzita, 2008. p. 10-10. ISBN 978-80-210-4729-7.
  3. VAŠKŮ, Vladimír. Některé molekulárně biologické aspekty imunitních dějů u psoriázy (Some molecular biologicals aspects of psoriasis immunology). In Česko-slovenská dermatologie. Praha: ČLS JEP, 2008. p. 144. ISSN 0009-0514.

  2007

  1. VOTAVA, Miroslav. Co čeká lékařskou mikrobiologii za 20 let? (What are the Prospects for Medical Microbiology in the Next 20 Years?). Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, vol. 56, No 1, p. 20-22. ISSN 1210-7913.
  2. MAČÁK, Jirka, Jana ŠMARDOVÁ, Iva KROUPOVÁ, Barbora RAVČUKOVÁ, Martin KLABUSAY and Leoš KŘEN. Heterogeneity of mantle cell lymphoma. Virchows Archiv. Německo: Springer Verlag, 2007, vol. 451, No 2, p. 432. ISSN 0945-6317.
  3. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN and Jiří VANĚK. Úloha genetiky v zubním lékařství - současnost a perspektivy (The role of genetics in dentistry - present and future). In Středoevropské sympozium IX. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ A DENTÁLNÍ DNY. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 26-26. ISBN 978-80-210-4461-6.

  2006

  1. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ, Karel VOSTAL and Jiří HALOUZKA. Sledování prevalence a variability Borrelia burgdorferi s.l. spirochet a jejich identifikace u hematofágních členovců a obratlovců v ČR v roce 2000-2003 (Monitoring of the prevalence and variability of Borrelia burgdorferi s.l. spirochetes and their identification in haematophagous arthropods and vertebrates in the Czech Republic in the year of 2000-2003). In XV. konference mladých mikrobiologů, Tomáškovy dny 2006. 2006.

  2005

  1. WIMMEROVÁ, Michaela, Libuše TRNKOVÁ, Petr BENEŠ and Petr ZBOŘIL. IX. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů (IX. workshop of biochemists and molecular biologists). 2005.
  2. CIECHANOWICZ, Andrzej, Zdeněk DOLEŽEL, Grzegorz PLACHA, Jiří ŠTARHA, Jaroslaw GORA, Zbigniew GACIONG, Andrezj BRODKIEWICZ and Grazyna ADLER. Liddle syndrome caused by P616R mutation of the epithelial sodium channel beta subunit (Liddle syndrome caused by 616R mutation of the epithelial sodium channel beta subunit). Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer Verlag, 2005, vol. 20, No 6, p. 837-838. ISSN A25918.
  3. ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ and Jana KOPTÍKOVÁ. Metody molekulární biologie (Methods of molecular biology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 194 pp. 1. vydání. ISBN 80-210-3841-1.
  4. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ, Eva MATALOVÁ and Pavel ŠEVČÍK. PAIN RESEARCH UPDATE FROM GENETIC POINT OF VIEW. Pain Practice. Oxford, UK: Blackwell Synergy, 2005, vol. 5, No 4, p. 341-348. ISSN 1530-7085.

  2004

  1. DOLEŽEL, Zdeněk and Jiří ŠTARHA. Hypertenze medicíny dětského a dospělého věku aneb co může pediatr někdy sdělit internistovi (Hypertension of childhood and adult or what can pediatrician sometimes says to general practicioner). Interní medicíny pro praxi. Konice: Solen, 2004, vol. 6, No 11, p. 549-550. ISSN 1212-7299.
  2. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie. Mohou geny ovlivňovat chování organizmu vůči implantátům? (Can genes influence behavior of organism against implants). In Sborník VII. BRNĚNSKÉ IMPLANTOLOGICKÉ DNY. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 11. ISBN 80-210-3334-7.
  3. ŠERÝ, Omar, Olga HRAZDILOVÁ and Pavel ŠEVČÍK. Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky? (Can be pain perception genetically influenced?). Bolest. Praha: TIGIS Praha, 2004, vol. 7, No 3, p. 128-132. ISSN 1212-0634.
  4. WIMMEROVÁ, Michaela, Libuše TRNKOVÁ, Petr BENEŠ and Petr ZBOŘIL. VIII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů (VIII. workshop of biochemists and molecular bologists). 2004.

  2003

  1. WIMMEROVÁ, Michaela, Libuše TRNKOVÁ, René KIZEK, Petr BENEŠ, Petr ZBOŘIL and Pavla BOUBLÍKOVÁ. VII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů (VII. workshop of biochemists and molecular bologists). 2003.

  2001

  1. ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA and Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty (Terminology of molecular biology). První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 pp. ISBN 80-902562-3-6.

  2000

  1. NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3.
  2. ZVOLSKÝ, Petr and Omar ŠERÝ. Pokroky psychiatrie a psychofarmakologie z hlediska vývoje molekulární biologie a genetiky (The Progress of Psychiatry and Psychopharmacology from the Point of View of the Development of Molecular Biology and Genetics). Psychiatrie. Praha: TIGIS, 2000, 4. ročník, Suppl. 1, p. 17-21. ISSN 1211-7579.
Display details
Displayed: 5/12/2023 16:23