Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte) (A Deserted Medieval Village as a Problem in Moravian Medieval Studies (Archaeology and History)). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, vol. 33, No 1, p. 9-26. ISSN 0231-5823.
  Name in Czech: "Villa deserta" jako problém moravské medievistiky (archeologie a historie)
  Name (in English): A Deserted Medieval Village as a Problem in Moravian Medieval Studies (Archaeology and History)
  RIV/00216224:14210/08:00026500 Article in a journal. Archaeology, anthropology, ethnology. German. Czech Republic.
  Měřínský, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Deserted Medieval Village; settlement; Moravia; Silesia
  Type of proceedings: post-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D., učo 18484. Changed: 26/2/2010 15:26.
 2. 2007

 3. MACKOVÁ, Jarmila, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Olga HALÁSOVÁ, Kateřina KEPRTOVÁ, Tomáš ŘEHÁNEK and Eva SOUKALOVÁ. Povodně na Moravě a ve Slezsku (Floods in Moravia and Silesia). In 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997. Praha: Česká meteorologická společnost, 2007. p. 15-15. ISBN 978-80-86690-45-2.
  Name in Czech: Povodně na Moravě a ve Slezsku
  Name (in English): Floods in Moravia and Silesia
  RIV/00216224:14310/07:00020607 Proceedings paper. Hydrology and limnology. Czech. Czech Republic.
  Macková, Jarmila (203 Czech Republic) -- Brázdil, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor) -- Dobrovolný, Petr (203 Czech Republic) -- Halásová, Olga (203 Czech Republic) -- Keprtová, Kateřina (203 Czech Republic) -- Řehánek, Tomáš (203 Czech Republic) -- Soukalová, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Moravia and Silesia; documentary sources; flood; flash flood; flood damages
  Type of proceedings: pre-proceedings

  Changed by: Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D., učo 14941. Changed: 21/11/2007 14:51.
 4. 2006

 5. KEPRTOVÁ, Kateřina and Petr DOBROVOLNÝ. Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. p. 1-8. ISSN 1213-239X.
  URL
  Name in Czech: Geostatistické metody interpolace extrémních srážkových úhrnů
  Name (in English): Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals
  RIV/00216224:14310/06:00015584 Proceedings paper. Atmospheric sciences, meteorology. English. Czech Republic.
  Keprtová, Kateřina (203 Czech Republic) -- Dobrovolný, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: interpolation; kriging; extremes; precipitation; Moravia and Silesia
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., učo 680. Changed: 9/4/2010 11:13.
 6. KUNC, Josef. Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje (The Beginning of Industry and Railway in Moravia and Silesia - Historical Aspects of Progress). Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2006, VI, No 4, p. 24-30. ISSN 1213-2446.
  Name in Czech: Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje
  Name (in English): The Beginning of Industry and Railway in Moravia and Silesia - Historical Aspects of Progress
  RIV/00216224:14560/06:00016315 Article in a journal. Economics. Czech. Czech Republic.
  Kunc, Josef (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Industry; Railway; Moravia and Silesia; Historical Aspects
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., učo 18338. Changed: 16/1/2007 16:04.
 7. TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě (Rožnov Celebration in the Wallachian Open-Air Museum). In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. p. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
  Name (in English): Rožnov Celebration in the Wallachian Open-Air Museum

  Keywords in English: Moravia and Silesia; Wallachia; 20th century; folklore festivals; Rožnov Celebrations; history; Rožnov pod Radhoštěm; Wallachian Open-Air Museum

  Changed by: Mgr. Jana Tichá, učo 23294. Changed: 11/9/2008 06:53.
 8. 2005

 9. BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV and Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001 (The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001). In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. p. 1-15. ISBN 80-7318-359-5.
  Name (in English): The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001
  RIV/00216224:14310/05:00012953 Proceedings paper. Earth magnetism, geodesy, geography. Czech. Czech Republic.
  Baštová, Magdalena (203 Czech Republic) -- Fňukal, Miloš (203 Czech Republic) -- Krejčí, Tomáš (203 Czech Republic) -- Tonev, Petr (203 Czech Republic) -- Toušek, Václav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: commuting; occupied working places; commuting hinterland; Moravia and Silesia

  Changed by: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., učo 2610. Changed: 4/1/2006 13:27.
 10. NEČAS, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945) (Gypsies in Moravia and Silesia (1740-1945)). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2005. 474 pp. 1. ISBN 80-86488-20-9.
  Name in Czech: Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945)
  Name (in English): Gypsies in Moravia and Silesia (1740-1945)
  RIV/00216224:14210/05:00012464 Book on a specialized topic. History. Czech. Czech Republic.
  Nečas, Ctibor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Gypsies; Moravia and Silesia; 1740-1945

  Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 16/9/2011 10:12.
 11. 2004

 12. FOLTÝNOVÁ, Radana and Antonín PŘICHYSTAL. Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia. In International Workshop "Basalts 2004", Abstracts Volume and Excursion Guide. Wroclaw: ING PAN, 2004. p. 12-13.
  Name in Czech: Kenozoický bazaltový vulkanismus severní Moravy a české části Slezska
  Name (in English): Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia
  RIV/00216224:14310/04:00010739 Proceedings paper. Geology and mineralogy. English. Poland.
  Foltýnová, Radana (203 Czech Republic) -- Přichystal, Antonín (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Cenozoic basalts; Moravia and Silesia; petrology; chemistry
  International impact: yes

  Changed by: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., učo 334. Changed: 9/6/2008 17:42.
 13. 2002

 14. MAREŠ, Miroslav. Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, No 4, p. 1-5. ISSN 1212-7817.
  Name (in English): Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia
  RIV/00216224:14230/02:00006860 Article in a journal. Political sciences. Czech. Czech Republic.
  Mareš, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: German minority; Assembly of Germans in Bohemia; Moravia and Silesia
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., učo 922. Changed: 13/12/2006 11:42.
 15. PŘICHYSTAL, A. Zdroje kamenných surovin (Sources of lithic raw materials). In J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované. Brno: AÚ AV ČR, 2002. p. 67-76. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
  Name (in English): Sources of lithic raw materials
  RIV/00216224:14310/02:00007267 Chapter(s) of a specialized book. Geology and mineralogy. Czech. Czech Republic.
  Přichystal, A. (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: stone raw materials; Paleolithic; Moravia and Silesia

  Changed by: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., učo 334. Changed: 22/2/2009 10:53.
  Identification numbers: 2570206073, 3201031112
 16. 2000

 17. KUČERA, Vojtěch. Netradiční metody výzkumu venkovských regionů. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 7, "Jak dál v regionální geografii". Plzeň: Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2000. p. 151-160, 185 pp. ISBN 80-7082-543-X.

  Keywords in English: country society; pub; Moravia and Silesia; regional differences

  Changed by: Mgr. Vojtěch Kučera, učo 23260. Changed: 8/3/2001 12:16.
 18. 1999

 19. KUČERA, Vojtěch. Nové možnosti výzkumu regionálních diferencí venkovské společnosti (New possibilities of regional differences research of country society). In Regionalizace České republiky (Formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru). 1999th ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999. p. 111-115, 120 pp. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7044-257-3.
  Name (in English): New possibilities of regional differences research of country society
  RIV: Proceedings paper. Sociology, demography. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: country society; the inn; Moravia and Silesia; regional differences

  Changed by: Mgr. Vojtěch Kučera, učo 23260. Changed: 7/3/2000 13:25.
  Identification numbers: 4200419394, 4200419395, 4200419396
Displayed: 9/12/2022 01:11