Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2002

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Přínos archeologie pro poznání středověkých dějin Moravy a Slezska (The benefit of the archaeology for the recognition of the Moravian's and Silesia's history). In Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 I. úvodní svazek. Olomouc: Státní památkový ústav Olomouc, 2002. p. 122-128. xxx. ISBN 80-85227-33-9.
  2. PODBORSKÝ, Vladimír. Vedrovická pohřebiště ve starším moravském a středoevropském neolitu (Vedrovice-burial sites in the older moravian and centraleuropean neolithic). In Podborský, V. (ed.): Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 293-338. xxx. ISBN 80-210-2933-1.
  3. 2001

  4. PODBORSKÝ, Vladimír. Česká a moravská archeologie koncem 20. a na prahu 21. století (Czech and moravian archaeology in the end of the 20. and at the beginning of the 21. century). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, CXX, Supp. I, p. 87-123. ISSN 0323-052X.
  5. 1992

  6. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL and Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství (Moravian Movement). Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, vol. 24, No 1, p. 85-88. ISSN 0049-1225.
Display details
Displayed: 22/9/2023 22:54