Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2005

  1. BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu (Motivation to work as a part of management). In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1st ed. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005. p. 14-25. ISBN 80-225-2038-1.
  2. 2004

  3. ŠIBOR, Jiří. Dramatizace zkušenosti s/z aplikací při výuce stereochemie. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 180, CD-ROM. ISBN 80-210-3612-5.
Display details
Displayed: 23/9/2023 06:48