Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2011

  1. LUKÁŠOVÁ, Jana. Motivační strategie v cizojazyčné výuce (Motivational Strategies in the Foreign Language Classroom). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová. Janíková, V., Píšová, M., Hanušová., S. Výzkum výuky cizích jazyků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 47-58. ISBN 978-80-210-5719-7.
Display details
Displayed: 8/6/2023 11:55