Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠÍP, Radim. Kalokagathia: ldeál, nebo faltus vocis? (Kalokagathia: An Ideal or a Flatus Vocis?). 1st ed. Brno: Paido, 2008. 92 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5.
 2. 2007

 3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu (Characteristics of crucial moments of lifestyle of pupils before entering high school). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2007. p. 30-39, 83 pp. ISBN 978-80-86633-90-9.
 4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6.
 5. MOTYČKA, Jaroslav, Martin SEBERA and Barbora JALOVECKÁ. Vliv pohybové aktivity ve středním a vysokém věku na zdraví (Influence of Movement Activity to Health in Middle and Old Age). In Sport a kvalita života. 1st ed. Brno: MU, 2007. 159 pp. ISBN 978-80-210-4435-7.
 6. 2006

 7. HODAŇ, Bohuslav. About Cultural and Value Fundamentals of Movement. In Sport, Culture and Society. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. 21 pp. ISBN 83-89630-56-7.
 8. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Ivan REKTOR, Robert ROMAN and Miloslav KUKLETA. Correlation between stimulus-response intervals and peak amplitude latencies of visual P3 Waves. Homeostasis. Praha: Foun. for Stress Prevent. and Behav. Med, 2006, 44/2006, 4/2006, p. 165-168. ISSN 0960-7560.
 9. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, vol. 36, No 4, 17 pp. ISSN 1212-1185.
 10. 2005

 11. KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ (Music and movement activities in music education at primary and secondary school). 1st ed. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005. 48 pp. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6.
 12. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaardův pojem pohybu a skoku (Kierkegaard's Concept of Movement and Leap). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2005, vol. 2005, No 3, p. 343-363. ISSN 0015-1831.
 13. 2002

 14. KNOPOVÁ, Blanka, Blanka KNOPOVÁ and Jaroslav KOUTSKÝ. Písničko, pojďme si hrát! (Leťs go to play with a song together!). 1. vydání. Praha ALBRA: Alena Brajerová ALBRA Praha, 2002. 30 pp. Učebnice pro ZŠ. ISBN 80-86490-53-X.
 15. KNOPOVÁ, Blanka. Písničko, pojďme si hrát! Metodické poznámky pro učitele (Let's go to play with a song together! Methodik Book). 1st ed. Praha: ALBRA - Pansofia Praha, 2002. 54 pp. Metodika. ISBN 80-86490-43-2.
 16. 2001

 17. DAMBORSKÁ, Alena, Milan BRÁZDIL, Pavel JURÁK, Robert ROMAN and Miloslav KUKLETA. Steep U-shaped EEG potentials preceding the movement in oddball paradigm: Their role in movement triggering. Homeostasis in Health and Diseases. Praha: CIANS Homeostasis, 2001, vol. 2001, No 41, p. 60-63. ISSN 0960-7560.
 18. KORVAS, Pavel, Jiří LUŽA and Jan DOŠLA. Využití programu CORELDRAW8 a TĚŽIŠTĚ pro sledování kinetiky těžiště běžce na lyžích. (Using of programme CORELDRAW8 and TEZISTE for centre of body gravity movement analysis). In Pohyb a výchova. 2001st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2001. p. 37-38. ISBN 80-7044-329-4.
 19. KROB, Josef. Z dějin ontologie (From History of Ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 56 pp. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.
 20. 1999

 21. MUŽÍK, Vladislav and Ilona DOHNALOVÁ. Projekt Týdny zdraví na základní škole v České republice (The Project the Weeks of Health in a Basic School in the Czech Republic). In VÁLKOVÁ, Hana and Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. p. 393-397. ISBN 80-244-0004-9.
Display details
Displayed: 25/10/2021 10:57