Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ and Tomáš KAŠPÁREK. Automatic Classification of 3-D MRI Data Sets With the Use of 2DPCA in the Schizophrenia Research. In International Society for Clinical Biostatistics. 2009.
 2. JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ and Tomáš KAŠPÁREK. Classification of 3-D MRI Images Based on Spatial Deformations in The Schizophrenia Research. In Technical Compuning Prague 2009, 17th Annual Conference Proceedings. Praha: Humusoft s.r.o., 2009. p. 1-3. ISBN 978-80-7080-733-0.
 3. KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1st ed. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. p. 1-48. ISBN 978-1-60692-415-0.
 4. KAŠPÁREK, Tomáš. Prefrontal morphology, neurobiology and clinical manifestation of schizophrenia. In Prefrontal cortex. Roles, interventions and traumas. 1st ed. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009. p. 1-48. ISBN 978-1-60692-415-0.
 5. 2007

 6. SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK, Ivo PROVAZNÍK and Jiří JARKOVSKÝ. A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research. IEEE Transactions on Medical Imaging. New York: IEEE, 2007, vol. 26, No 4, p. 452-461. ISSN 0278-0062.
 7. SCHWARZ, Daniel and Tomáš KAŠPÁREK. Automated Tissue Classification in MRI Brain Images With the Use of Deformable Registration. M. Domanski, R. Stasinski, M. Bartkowiak (Eds.). In Proceedings of 15th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2007. Poznan, Poland: PTETiS, 2007. p. 1127-1130. ISBN 978-83-921340-2-2.
 8. SCHWARZ, Daniel and Tomáš KAŠPÁREK. Brain Tissue Classification with Automated Generation of Training Data Improved by Deformable Registration. W.G.Kropatsch, M. Kampel, A. Hanbury (Eds.). In LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. p. 301-308. ISBN 978-3-540-74271-5.
 9. NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Petr KRUPA, Věra FEITOVÁ and Jaroslav BRICHTA. Degenerative cervical stenosis: decision making and surgical outcome. In Scientific Book.11-th Argos International Symposium Scientific Book. Paris: Argos, 2007. p. 66-66, 100 pp. ISSN 1773-9462.
 10. GERYCHOVÁ, Romana and Eva RAČANSKÁ. Prenatally diagnosed fetal brain tumor. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2007, vol. 30, No 4, p. 564. ISSN 0960-7692.
 11. BRÁZDIL, Milan, Michal MIKL, Jozef ZÁKOPČAN, Radek MAREČEK, Jiří PRÁŠEK, Robert KUBA and Ivan REKTOR. Substrakční iktální SPECT koregistrovaný s MRI (SISCOM) v diagnostice farmakorezistentní epilepsie. (Substraction ictal SPECT corregistrated to MRI (SISCOM) in the diagnostics of intractable epilepsy.). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007, vol. 70, 103 suppl., p. 34. ISSN 1210-7859.
 12. 2006

 13. SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK, Tomáš KAŠPÁREK and Jiří JARKOVSKÝ. Automatická morfometrie obrazů mozku z MRI ve výzkumu schizofrenie (Automated morphometry of MRI brain images in schizophrenia research). In Sborník abstrakt II. mezinárodního kongresu Telemedicína Brno 2006. 2006. ISBN 80-86633-46-2.
 14. SCHWARZ, Daniel and Tomáš KAŠPÁREK. Nonlinear Registration for Deformation-Based Morphometry in First Episode Schizophrenia. In Neuroimage - supplementum. Florence: Elsevier, 2006. 2 pp. ISSN 1053-8119.
 15. ŘÍHA, Ivo, Aleš DRASTICH, Zdeněk NOVÁK, Daniel SCHWARZ and Jan CHRASTINA. Přínos fúze obrazu MRI a CT pro optimalizaci intervencí na mozku (Contribution of MRI and CT image fusion to brain surgery planning). In Edukační sborník konference XXX. Brněnské onkologické dny. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. p. 58-58. ISBN 80-86793-06-0.
 16. 2005

 17. SCHWARZ, Daniel, Ivo PROVAZNÍK and Tomáš KAŠPÁREK. Comparison of Point Similarity Measures for Atlas-based Registration of MRI Brain Images. In Proceedings of 27th Annual IEEE EMBS International Conference. Shanghai: IEEE, 2005. p. 455-458. ISBN 0-7803-8894-1.
 18. 2004

 19. SKOTÁKOVÁ, Jarmila and Luboš HRAZDIRA. Indikace CT a MR vyšetřování při poranění pohybového aparátu (CT and MRI indications of locomotor apparatus injury). Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2004, 13/2004, No 4, p. 187-194, 7 pp. ISSN 1210-5481.
 20. 2003

 21. KOTEK, Jan, Petr HERMANN and Přemysl LUBAL. Complexing Properties of Tetraazamacrocycles with Phosphorus Acid Pendant Arms. In Book of Abstracts of XXVIII International Symposium on Macrocyclic Chemistry, Gdansk, Poland, July 13-18 2003. Gdansk: Gdansk University of Technology, 2003. p. OP02, 1 pp. ISBN 83-914495-6-4.
 22. LÉTAL, Jiří and Milan HÁJEK. MRI ‚texture‘ analysis of MR images of apples during ripening and storage. Lebensm. Wiss. u. Technol. 2003, vol. 2003, No 36, p. 719-727, 8 pp. ISSN 0022-1147.
 23. SCHWARZ, Daniel and Ivo PROVAZNÍK. Segmentace multispektrálních obrazových dat z MR. In Scripta medica - supplementum. Brno: LF MU, 2003. p. 356-357. ISSN 1211-3395.
 24. TÁBORSKÝ, Petr, Přemysl LUBAL, Josef HAVEL, Petr HERMANN, Ivan LUKEŠ, Zbigniew HNATEJKO and Stefan LIS. Spectroscopic Characterization of New Eu(III)/DOTA Analogue Complexes as potential MRI Agents. In Abstract Book of Conference "TOWARDS MOLECULAR ELECTRONICS" (Central European Conference on Advanced Materials and Nanotechnology), Srem, Poland, June 23-28, 2003. Poznan: Adam Mickiewicz University, 2003. p. 105.
 25. BRÁZDIL, Milan, Pavel DOBŠÍK, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA and Ivan REKTOR. Význam funkční magnetické rezonance pro hodnocení kognirivních pochodů v lidském mozku. Lokalizace "oddball" úkolem aktivovaných neuronálních populací. (Importance of Functional MRI for Evaluation of Cognitive Processes in the Human Brain. Localization of Neuronal Populations Activated by "Oddball" Task.). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2003, 66/69, No 1, p. 20-30. ISSN 1210-7859.
 26. 2002

 27. PŘIKRYL, Radovan, M.S. BUCHSBAUM, I.L. SHIHABUDDIN, A.M. BRICKMAN, R. MIZZO, R. SHAW and K. DAVIS. Bazální ganglia a schizofrenie - MRI studie 44 (Neuropsychofarmakolog.konf., 5.-9.1.2002, Jeseník) (Basal ganglia and schizophrenia - MRI study). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2002, vol. 6, No 1, p. 36. ISSN 1211-7579.
 28. 2000

 29. ČEŠKOVÁ, Eva, Bolelslav PROKEŠ, Marta ONDRUŠOVÁ, Josef ŠPAČEK, Miroslav LORENC and Pavel DRYBČÁK. Size of hippocampus in first-episode schizophrenia /Abstract/. In ACNP, 39 Annual Meeting San Juan. USA: Vanderbilt University School Medicine, 2000. p. 133.
 30. ČEŠKOVÁ, Eva, Boleslav PROKEŠ and Marta ONDRUŠOVÁ. Výpočetní tomografie a magnetická resonance u prvních atak schizofrenie (CT and MRI in the first Epizode of Schizophrenia). In 42. Česko-Slovenská psychofarmakologická konference. Praha: Galén, 2000. p. 32. ISBN 80-86257-09-6.
 31. 1999

 32. DOUBKOVÁ, A. and Martin KRBEC. Topografie struktur uložených před hrudní a bederní páteří (Topography of prevertebral structures in thoracic and lumbar spine). 1999th ed. Praha: Galén, 1999. Acta Chir. orthop. Traum. čech., 66, 4. ISBN 0001-5415.
Display details
Displayed: 23/4/2021 16:28