Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. POPRACH, Alexandr, Eva MICHALOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Radek LAKOMÝ, Jiří VYSKOČIL, Radim NĚMEČEK, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Ivo KOCÁK and Ilona KOCÁKOVÁ. Současný stav testování chemorezistence nádorů ex vivo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně (Actual state of ex vivo chemoresistance testing of malignant tumors in Masaryk Memorial Cancer Institute Brno). Klinická onkologie. 2008, vol. 21, No 3, p. 116-121. ISSN 0862-495X.
  2. 2006

  3. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jiří LIPERT, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, František FOLBER, Miloš CHOBOLA, Tereza ANDRAŠÍNOVÁ, Tomáš PASEKA, Eva KONEČNÁ, Renata SLEZÁKOVÁ, Radka SOŠKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Peter GRELL, Ingrid GARAJOVÁ, Iva SOLAŘÍKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Libor HANÁK, Dalibor VALÍK, Katarína PETRÁKOVÁ and Rostislav VYZULA. Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie. (IS AN ADMINISTRATION OF LITHIUM FOR PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF CHEMOTHERAPY INDUCED NEUTROPENIA WELL-FOUNDED AND SAFE?). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 19/2006, No 6, p. 299-304. ISSN 0862-495X.
  4. 2004

  5. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Renata VESELSKÁ and Vojtěch MORNSTEIN. Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk (Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells). In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. 2004.
Display details
Displayed: 29/5/2023 20:50