Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

    1. NESHYBOVÁ, Jarmila. DÍLČÍ VÝSLEDKY ANALÝZY VÝDAJŮ NA ŽP MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ KRAJŮ A OKRESŮ ČR (PARTIAL FINDINGS OF THE MUNICIPAL ENVIRONMENT EXPENDITURES ANALYSIS OF THE CZECH REGIONS AND DISTRICTS). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 10 pp. ISBN 978-80-7399-657-4. 2009.

    2007

    1. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Daň z nemovitostí v evropském kontextu (Real Estate Tax in the European Context). In Evropské finanční systém 2007 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 62-68. ISBN 978-80-210-4319-0. 2007.
Display details
Displayed: 18/4/2024 22:06