Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. MUKHERJEE, Siddhartha. Gen. O dědičnosti v našich osudech (The Gene. An Intimate History). Překlad Jan Šmarda, Kateřina Danielová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 523 pp. Poprvé v češtině. Sv. 5. ISBN 978-80-210-9140-5.
 2. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 71 pp. ISBN 978-80-210-6202-3.
 3. VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ and Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 248 pp. ISBN 978-80-210-9116-0.
 4. HRUBÝ, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry (Metallurgical Production Sphere in the Bohemian-Moravian Highlands at the End of the Přemyslid Era). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 260 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 487. ISBN 978-80-210-9227-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9227-2019.
 5. FASORA, Lukáš and Jiří HANUŠ. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 224 pp. ISBN 978-80-210-9117-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9117-2019.
 6. TÁBORSKÁ, Eva and Jiří DOSTÁL. Overview of Chemistry. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 pp. ISBN 978-80-210-5193-5.
 7. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 5. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 187 pp. ISBN 978-80-210-5414-1.
 8. MALÁ, Zuzana. Religious practices in the Japanese mountains. From fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 170 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 486. ISBN 978-80-210-9197-9.
 9. MALÁ, Zuzana. Religious practices in the Japanese mountains. From fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 170 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 486. ISBN 978-80-210-9198-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9198-2019.
 10. ELBEL, Petr, Ondřej SCHMIDT and Stanislav BÁRTA. Z Trevisa do Brtnice. Příběhy šlechtického rodu Collalto ukryté v českých archivech (katalog výstavy) / Da Treviso a Brtnice. Storie della famiglia nobile dei Collalto nascoste negli archivi cechi (catalogo della mostra) (From Treviso to Brtnice: Stories of the Noble Family of Collalto Hidden in the Czech Archives (Exhibition Catalogue)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 229 pp. ISBN 978-80-210-9182-5.
 11. DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA and Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie (Medical first aid for the field of physiotherapy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8.
 12. 2018

 13. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ and Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ (Selected methods of drama education in the socio-pedagogical context). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 139 pp. ISBN 978-80-210-8987-7.
 14. PÁČ, Libor and Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka (Anatomy of human locomotor system). 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 117 pp. ISBN 978-80-210-4953-6.
 15. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.
 16. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Peripheral Nervous System. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8993-8.
 17. PETRŽELKA, Josef and Michal PEICHL. Antická filosofie v obrázcích (Ancient Philosophy in Pictures). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 103 pp. ISBN 978-80-210-9128-3.
 18. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH and Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 pp. ISBN 978-80-210-8848-1.
 19. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH and Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 pp. ISBN 978-80-210-8847-4.
 20. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 276 pp. ISBN 978-80-210-9132-0.
 21. KREJČOVÁ, Elena and Nadezhda STALYANOVA. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 3. (Bulgarian Texts for Translation Seminar. Part 3). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 177 pp. ISBN 978-80-210-8940-2.
 22. KROB, Josef. Co je to čas? Lekce z filozofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 pp. Munice, sv. 2. ISBN 978-80-210-8834-4.
 23. KANIOK, Petr. České předsednictví Rady EU - most přes minulost (Czech EU Council Presidency - Bridge over History). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 243 pp. Ediční řada Monografie, svazek 35. ISBN 978-80-210-9130-6.
 24. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK and Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku (Czechs and Poles in Ukraine in the 20th Century). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 pp. ISBN 978-80-210-9196-2.
 25. VACULÍK, Jaroslav, Miroslaw PIWOWARCZYK, Anna HARATYK and Petr KALETA. Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku (Czechs and Poles in Ukraine in the 20th Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 266 pp. ISBN 978-80-210-9195-5.
 26. GREXA, Ján and Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu (Overview History of Sports World and Czech history of physical education and sport). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 232 pp. ISBN 978-80-210-9112-2.
 27. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-210-9120-7.
 28. DARDIGOVÁ, Jill C. and William L. HEWARD. Domluvme se. Kniha o smlouvách dětí a rodičů (Sign Here). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 127 pp. ISBN 978-80-210-8900-6.
 29. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 pp. ISBN 978-80-210-8992-1.
 30. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 pp. ISBN 978-80-210-8991-4.
 31. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ and Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 186 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
 32. European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Nešleha, Josef – Hampl, Filip – Svoboda, Miroslav (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 864 pp. ISBN 978-80-210-8980-8.
 33. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice (Fasciculus florum / The Bouquet). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 308 pp. ISBN 978-80-210-9056-9.
 34. ERBEN, Karel Jaromír. Fasciculus florum / Kytice (Fasciculus florum / The Bouquet). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 308 pp. ISBN 978-80-210-9055-2.
 35. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 4. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 325 pp. ISBN 978-80-210-5758-6.
 36. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH and Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8453-7.
 37. ŠTĚPÁNEK, Radek. Hic sunt homines. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8882-5.
 38. ČAPKA, František. Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“ (History of populi. The Mirror of Everyday life in the history of Czech and The Weekday from Prehistoric Times to the Great War). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 311 pp. ISBN 978-80-210-8791-0.
 39. RABUŠIC, Ladislav and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2017 (pramenná publikace European Values Study) (Values and attitudes in the Czech Republic 1991-2017 (sourcebook European Value Study)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 310 pp. ISBN 978-80-210-8803-0.
 40. ZITA, Antonín. How We Understand the Beats. The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 200 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 482. ISBN 978-80-210-9049-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9049-2018.
 41. ZITA, Antonín. How We Understand the Beats. The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 482. ISBN 978-80-210-9048-4.
 42. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ and Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách (Do they want to stay or leave?). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 322 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 43. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání : Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení (Education Information Systems : From Registers to Semantic Technologies and Dialogue Systems in Education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 138 pp. Munipress. ISBN 978-80-210-9129-0.
 44. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017) (Institute for Research in School Education (2003–2017)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 pp. ISBN 978-80-210-9000-2.
 45. JANÍK, Tomáš. Institut výzkumu školního vzdělávání (2003–2017) (Institute for Research in School Education (2003–2017)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 67 pp. ISBN 978-80-210-8999-0.
 46. Interpretation of Meaning Across Discourses. Jančaříková, Renata (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 259 pp. ISBN 978-80-210-8947-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8947-2018.
 47. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 2., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 119 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-9119-1.
 48. Jan Patočka a naše doba. Sborník příspěvků mezinárodní konference (Jan Patočka and Our Age. Proceedings of the International Conference). Lesňák, Slavomír, Vacková, Barbora (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 190 pp. ISBN 978-80-210-8958-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.
 49. KREJČOVÁ, Elena and Nadezhda STALYANOVA. Kouzlo a umění překladu (The magic and the art ot translation). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 pp. ISBN 978-80-210-9017-0.
 50. HORKÝ, Drahomír and Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie (Microscopical anatomy). 3. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 203 pp. ISBN 978-80-210-5550-6.
 51. PAUČOVÁ, Lenka and Josef ŠAUR. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi (Young Slavistics III. Intergenerational Slavistics). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9096-5.
 52. PAUČOVÁ, Lenka and Josef ŠAUR. Mladá slavistika III. Slavistika mezi generacemi (Young Slavistics III. Intergenerational Slavistics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9095-8.
 53. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiří DOSTÁL and Iva SLANINOVÁ. Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU (fyzika, chemie, biologie) (Model test questions for LF MU admission exams (physics, chemistry, biology)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 156 pp. ISBN 978-80-210-9045-3.
 54. SEDLÁČEK, Marek. Music Education in the Light of Research. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 96 pp. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018.
 55. HALA, Petr. Musica viva in schola XXVI. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 169 pp. ISBN 978-80-210-9213-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9213-2018.
 56. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN and Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva (Outline of business law). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 360 pp. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 57. MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. Politici, občané a online sociální sítě (New media in political communication. Politicians, citizens and social networking sites). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2018. 241 pp. Mezinárodní politologický ústav, Monografie sv. 66. ISBN 978-80-210-9131-3.
 58. ŠTĚPÁNEK, Kamil. Obecné dějiny novověku I. (16. století) (Modern History I. (16th century)). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 68 pp. ISBN 978-80-210-9067-5.
 59. MAŘICA, Jan. Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení (From the Czechoslovak National Democracy to the National Unity). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 267 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 485. ISBN 978-80-210-9093-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9093-2018.
 60. MAŘICA, Jan. Od Československé národní demokracie k Národnímu sjednocení (From the Czechoslovak National Democracy to the National Unity). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 267 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 485. ISBN 978-80-210-9092-7.
 61. FOLETTI, Ivan, Francesco LOVINO and Veronika TVRZNÍKOVÁ. Od Kondakova ke knihovně Hanse Beltinga / From Kondakov to the Hans Belting Library (From Kondakov to the Hans Belting Library. Emigration and Byzantium – Bridges between Worlds). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 152 pp. ISBN 978-80-210-8790-3.
 62. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (Optimism and Its Role in the Context of Health). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 165 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 480. ISBN 978-80-210-8951-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 63. DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Optimismus a jeho role v kontextu zdraví (Optimism and Its Role in the Context of Health). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 168 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 480. ISBN 978-80-210-8952-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8952-2018.
 64. SUKOVÁ, Olga and Zdeňka KNECHTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: respirační systém (Nursing procedures in intensive care: The respiratory system). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 87 pp. ISBN 978-80-210-9094-1.
 65. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 80 pp. ISBN 978-80-210-7926-7.
 66. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK and Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech (Pathophysiology in Pictures). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8323-3.
 67. ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání (Pedagogical-psychological issues of online education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 pp. ISBN 978-80-210-8925-9.
 68. VOŽENÍLKOVÁ, Marcela. Personalizace politiky v České republice (Personalization of Politics in the Czech Republic). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 248 pp. ISBN 978-80-210-8932-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8932-2018.
 69. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě (The Onset of the Latin Written Culture in the Bohemian Lands. The Oldest Latin Manuscripts and Fragments of Bohemia and Moravia). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 479. ISBN 978-80-210-8918-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 70. HAVEL, Dalibor. Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě (The Onset of the Latin Written Culture in the Bohemian Lands. The Oldest Latin Manuscripts and Fragments of Bohemia and Moravia). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 536 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 479. ISBN 978-80-210-8919-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8919-2018.
 71. NOVOTNÁ, Hana. Porcelán + (Porcelain +). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 pp. ISBN 978-80-210-9106-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9106-2018.
 72. NOVOTNÁ, Hana. Porcelán + (Porcelain +). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 173 pp. ISBN 978-80-210-9105-4.
 73. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice (Mathematical disabilities of pupils with dyscalculia and their impact on solving learning tasks in physics and in mathematics). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 3. ISBN 978-80-210-9091-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9091-2018.
 74. PAVLÍČKOVÁ, Lenka. Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice (Mathematical disabilities of pupils with dyscalculia and their impact on solving learning tasks in physics and in mathematics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 189 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 3. ISBN 978-80-210-9090-3.
 75. BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči (Approaches in education of pupils with specific language impairment). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 146 pp. ISBN 978-80-210-8137-6.
 76. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 828 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 77. HORECKÝ, Jan and Petr MACHÁLEK. Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 123 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 537. ISBN 978-80-210-8811-5.
 78. GREGOROVÁ, Zdeňka, Milan GALVAS, Jana KOMENDOVÁ, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jitka ČERNÁ. Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 538. ISBN 978-80-210-8842-9.
 79. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 187 pp. ISBN 978-80-210-5414-1.
 80. BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery (Psychology of coaching for trainers and managers). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8971-6.
 81. BUDÍNOVÁ, Irena. Setkání studentů a učitelů matematiky IX. Učitelé sdílejí své zkušenosti (Meating of students and teachers of mathematics IX. Teachers share their experience). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8933-4.
 82. NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině (The Word Order of Possessive Pronouns in Old Czech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 225 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 483. ISBN 978-80-210-9073-6.
 83. NAVRÁTILOVÁ, Olga. Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině (The Word Order of Possessive Pronouns in Old Czech). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 228 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 483. ISBN 978-80-210-9074-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9074-2018.
 84. BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy (Common education aimed at enhancing the competences of teachers and students in the inclusive school environment). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8757-6.
 85. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína (Sports nutrition as a scientific discipline). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 pp. ISBN 978-80-210-9163-4.
 86. KUMSTÁT, Michal. Sportovní výživa jako vědecká disciplína (Sports nutrition as a scientific discipline). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 154 pp. ISBN 978-80-210-9162-7.
 87. HODIS, Zdeněk. Strukturní stabilita a difúze uhlíku a dusíku ve svarových spojích feritických žáropevných ocelí (Microstructural stability and carbon and nitrogen diffusion in weld joints of ferritic creep-resistant steels). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 110 pp. ISBN 978-80-210-8934-1.
 88. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy (Medieval Jewellery. Archaeological finds from South Moravia). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9021-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018.
 89. ŠLANCAROVÁ, Věra. Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy (Medieval Jewellery. Archaeological finds from South Moravia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 282 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 481. ISBN 978-80-210-9020-0.
 90. ŠERÁKOVÁ, Hana and Petr VLČEK. Švihadlo tradičně i netradičně pro školáky (Skipping rope for schoolchildren – traditional and non-traditional exercises). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 72 pp. ISBN 978-80-210-8949-5.
 91. VACEK, Lukáš, Pavlína MUCHOVÁ, Veronika LÝČKOVÁ, Alena SIVÁKOVÁ, Katarína REBROŠOVÁ and Filip RŮŽIČKA. Tomáškovy dny 2018. XXVII. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 92 pp. ISBN 978-80-210-8963-1.
 92. FRIEDMANN, Zdeněk, Martin DOSEDLA, Zdeněk HODIS, Václav HODIS, Jiří HRBÁČEK, Karel PICKA, Petr VYBÍRAL, Jiří STRACH and Gabriela ŠTĚPÁNOVÁ. Trendy a aspekty ve výuce techniky a informatiky pro potřeby mateřských a základních škol (Trends and aspects in teaching technical science and informatics for nursery and elementary schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9014-9.
 93. TUPÝ, Jan. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017 (The development of the curricular documents in the Czech Republic. A historical and analytical perspective on the development of curricular documents for basic education in 1989–2017). 2., doplněné a upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 230 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 46. ISBN 978-80-210-8997-6.
 94. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Svobodová, Hana (ed.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 564 pp. ISBN 978-80-210-8908-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018.
 95. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. Svobodová, Hana (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 564 pp. ISBN 978-80-210-8907-5.
 96. TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. 3., aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 539. ISBN 978-80-210-8899-3.
 97. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 328 pp. ISBN 978-80-210-8454-4.
 98. DAREBNÝ, Jan. Verso español y verso checo. Traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca (Spanish Verse and Czech Verse. Translation of the Polymetric Plays of Calderón de la Barca). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 216 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 484. ISBN 978-80-210-9072-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9072-2018.
 99. DAREBNÝ, Jan. Verso español y verso checo. Traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca (Spanish Verse and Czech Verse. Translation of the Polymetric Plays of Calderón de la Barca). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 216 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 484. ISBN 978-80-210-9071-2.
 100. KRUML, David. Vězeň to má spočítané. Lekce z teorie her (The prisoner knows to count). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 126 pp. Munice, sv. 1. ISBN 978-80-210-8832-0.
 101. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Victims vs. Killers in the British Press. Naming Strategies in Murder Reports. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 174 pp. ISBN 978-80-210-8948-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8948-2018.
 102. ŠTĚPÁNEK, Libor, Kateřina SEDLÁČKOVÁ and Nick BYRNE. Videoconferencing in University Language Education. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 255 pp. ISBN 978-80-210-9008-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9008-2018.
 103. ŠTĚPÁNEK, Libor, Kateřina SEDLÁČKOVÁ and Nick BYRNE. Videoconferencing in University Language Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 255 pp. ISBN 978-80-210-9003-3.
 104. RAUDENSKÁ, Martina, Jaromír GUMULEC, Jan BALVAN, Petr BABULA and Michal MASAŘÍK. Vybrané kapitoly z buněčné fyziologie (Selected chapters of cell physiology). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 126 pp. ISBN 978-80-210-8994-5.
 105. ČERNÝ, Michal. Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie (Selected chapters in physics and philosophy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 423 pp. ISBN 978-80-210-9018-7.
 106. SOUČKOVÁ, Lenka. Výroční vědecká konference CZECRIN 2018. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8968-6.
 107. OSMANOVIĆ, Erkan. Wer man gewesen war. Untersuchungen zum Suizid in der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts anhand von ausgewählten Werken (Who one had been. Investigations on suicide in Austrian literature of the 20th century based on selected works). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 79 pp. ISBN 978-80-210-9101-6.
 108. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 212 pp. ISBN 978-80-210-6973-2.
 109. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 254 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 110. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ and Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (Exercise testing in sports practice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 pp. ISBN 978-80-210-9022-4.
 111. DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích (The Žítková Goddesses. Folk Magic in Moravian Kopanice). 2., rozšířené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 155 pp. Etnologické materiály, sv. 4. ISBN 978-80-210-8909-9.
 112. 62. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 122 pp. ISBN 978-80-210-8959-4.
 113. 2017

 114. GULOVÁ, Lenka, Marie PAVLOVSKÁ and Lenka REMSOVÁ. ВИБРАНІ МЕТОДИ ДРАМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНО ДІЯЛЬНОСТІ (Selected methods of drama education in the socio-pedagogical context). 1., elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 139 pp. ISBN 978-80-210-8910-5.
 115. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 170 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 134. ISBN 978-80-210-8858-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8858-2017.
 116. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 4. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 192 pp. ISBN 978-80-210-4291-9.
 117. PÁČ, Libor, Ladislava HORÁČKOVÁ and Hana NECHUTOVÁ. Anatomy of human locomotor system. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. ISBN 978-80-210-5258-1.
 118. Argumentation 2017: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Štěpáníková, Markéta, Michal Malaník, Monika Hanych a Martin Škop (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 190 pp. ISBN 978-80-210-8839-9.
 119. VACKOVÁ, Barbora, Klára ELIÁŠOVÁ, Jitka RESSOVÁ and Markéta REUSS BŘEZOVSKÁ. Baťovský domek. Mizející prvky zlínské architektury (The Baťa Home: Zlín's Vanishing Architectural Elements). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 328 pp. ISBN 978-80-210-8667-8.
 120. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Jan SLAVÍK. Becoming a teacher: The dance between tacit and explicit knowledge. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8605-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8605-2017.
 121. TROMBIKOVÁ, Martina. Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990. Verwendung, Funktion und Bedeutung (Biblical Intertextuality in German Novels since 1990. Use, Function and Importance). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 468. ISBN 978-80-210-8739-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8739-2017.
 122. TROMBIKOVÁ, Martina. Biblische Intertextualität in deutschen Romanen seit 1990. Verwendung, Funktion und Bedeutung (Biblical Intertextuality in German Novels since 1990. Use, Function and Importance). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 468. ISBN 978-80-210-8738-5.
 123. DOSTÁL, Jiří, Hana PAULOVÁ, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Biochemie pro posluchače bakalářských oborů. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 158 pp. ISBN 978-80-210-5020-4.
 124. CEITEC PhD Retreat II. Book of abstracts. Obrusník, Adam (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8550-3.
 125. Cofola International 2017. Resolution of International Disputes. Conference Proceedings. Drličková, Klára a Tereza Kyselovská (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 106 pp. ISBN 978-80-210-8792-7.
 126. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga, Renata JANČAŘÍKOVÁ, Gabriela MIŠŠÍKOVÁ and Renata POVOLNÁ. Coherence and Cohesion in English Discourse. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 166 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 158. ISBN 978-80-210-8857-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8857-2017.
 127. DONTCHEVA-NAVRÁTILOVÁ, Olga. Coherence in political speeches. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 152. ISBN 978-80-210-8859-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8859-2017.
 128. HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 191 pp. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies, volume 4. ISBN 978-80-210-8873-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8873-2017.
 129. HŮLKOVÁ, Irena. Conjunctive Adverbials Viewed as Pragmatic Markers in the Genre of Research Articles. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 191 pp. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies, volume 4. ISBN 978-80-210-8872-6.
 130. MATĚJOVÁ, Lenka. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 21st International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 444 pp. ISBN 978-80-210-8448-3.
 131. ŠIBOR, Jiří. Cvičebnice organické chemie (Exercises in Organic Chemistry). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 123 pp. ISBN 978-80-210-8474-2.
 132. KARDYNI PELIKÁNOVÁ, Krystyna. „Čechy krásné, Čechy mé...“ Czeska i polska literatura we wzajemnych interakcjach (Beautiful Bohemia, my Bohemia. The Interactions of Czech and Polish Literature). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 304 pp. ISBN 978-80-210-8691-3.
 133. HAPLA, Martin. Dělba moci a nezávislost justice (Separation of Powers and Independence of Judiciary). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 96 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 579. ISBN 978-80-210-8478-0.
 134. TROMBIK, Vojtěch. Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968. Die Verwandlung eines wenig geachteten Genres (German university novel since 1968. Transformation of the underrated genre). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 469. ISBN 978-80-210-8741-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8741-2017.
 135. TROMBIK, Vojtěch. Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968. Die Verwandlung eines wenig geachteten Genres (German university novel since 1968. Transformation of the underrated genre). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 469. ISBN 978-80-210-8740-8.
 136. STADLEROVÁ, Hana, Pavla NOVOTNÁ and Eva KALIČINSKÁ. Děti pro Lidice. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. Children for Lidice. International Childrens Exhibition of Fine Arts Lidice. (Children for Lidice. International Childrens Exhibition of Fine Arts Lidice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Památník Lidice., 2017. 173 pp. ISBN 978-80-210-8823-8.
 137. SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ and Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (Case studies of instruction in different school subjects). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 462 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8758-3.
 138. SLAVÍK, Jan, Klára ULIČNÁ, Jana STARÁ and Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (Case studies of instruction in different school subjects). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 463 pp. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8768-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8768-2017.
 139. JAŠKOVÁ, Jana. Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě (Pedagogical content knowledge of English for Specific Purposes university teachers: Perception of professional beginnings in retrospection). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 276 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 3. ISBN 978-80-210-8547-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8547-2017.
 140. JAŠKOVÁ, Jana. Didaktické znalosti obsahu vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě (Pedagogical content knowledge of English for Specific Purposes university teachers: Perception of professional beginnings in retrospection). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 276 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 3. ISBN 978-80-210-8546-6.
 141. BLAŽKOVÁ, Růžena. Didaktika matematiky se zaměřením na specifické poruchy učení (Didactics of mathematics with a focus on specific learning disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 194 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 2. ISBN 978-80-210-8673-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8673-2017.
 142. STANOVSKÁ, Sylvie. Die Gedichte von Rainer Maria Rilke in Übersetzungen der Studenten des Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 pp. ISBN 978-80-210-8650-0.
 143. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup (Digital Information Curatorship as an Approach of Universal Education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. ISBN 978-80-210-8663-0.
 144. ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup (Digital Information Curatorship as an Approach of Universal Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. ISBN 978-80-210-8662-3.
 145. BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418) (Diplomacy, Law and Propaganda in the Late Middle Ages. The Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 330 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8870-2.
 146. BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418) (Diplomacy, Law and Propaganda in the Late Middle Ages. The Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 330 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8871-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8871-2017.
 147. KUDRNÁČOVÁ, Naděžda. Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 132 pp. ISBN 978-80-210-8500-8.
 148. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968) (Karel Novák, Theatre Director (1916–1968)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 471. ISBN 978-80-210-8778-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017.
 149. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968) (Karel Novák, Theatre Director (1916–1968)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 471. ISBN 978-80-210-8777-4.
 150. SEDLÁČEK, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši (Evidence of the Early Religion of the Hurrians in Ancient Urkesh). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 168 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 470. ISBN 978-80-210-8754-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8754-2017.
 151. SEDLÁČEK, Tibor. Doklady raného náboženstva Churritov v starovekom Urkeši (Evidence of the Early Religion of the Hurrians in Ancient Urkesh). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 168 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 470. ISBN 978-80-210-8753-8.
 152. MRÁZEK, Ivan. Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi (Gemstones of Moravia and Silesia: From the Renaissance to Art Nouveau). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 pp. ISBN 978-80-210-8549-7.
 153. CUSIMANO, Christophe. Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes (Pink with blue reflections: Bashung between the lines). 2., rozšířené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 92 pp. ISBN 978-80-210-8487-2.
 154. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika (Eduard Winter 1896–1982. A Report on the Originality and Adaptability of the Sudeten-German Historian). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8809-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8809-2017.
 155. NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika (Eduard Winter 1896–1982. A Report on the Originality and Adaptability of the Sudeten-German Historian). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8808-5.
 156. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ and Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 pp. ISBN 978-80-210-8885-6.
 157. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ and Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 pp. ISBN 978-80-210-8456-8.
 158. KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ and Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování (Educational attitudes towards children at risk, children with behavioural problems and children with behavioural disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 199 pp. ISBN 978-80-210-8916-7.
 159. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce (E-learning as a Tool for Developing EFL Academic Writing). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8819-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8819-2017.
 160. HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce (E-learning as a Tool for Developing EFL Academic Writing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 6. ISBN 978-80-210-8818-4.
 161. English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. 12-13 September 2016. Conference Proceedings. Hůlková, Irena – Jančaříková, Renata (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 153 pp. ISBN 978-80-210-8821-4.
 162. KOVÁŘ, Michal. Estonská literatura v Čechách (Estonian Literature in the Czech Lands). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 464. ISBN 978-80-210-8656-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8656-2017.
 163. KOVÁŘ, Michal. Estonská literatura v Čechách (Estonian Literature in the Czech Lands). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 464. ISBN 978-80-210-8655-5.
 164. VÁLKA, Miroslav, Marta BOTIKOVÁ, Hana HLÔŠKOVÁ, Janto JURAJ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Klára CÍSARÍKOVÁ, Oto POLOUČEK, Karel ALTMAN, Jan SEMRÁD, Jana AMBRÓZOVÁ, Martina HANÁKOVÁ, Joanna MAURER, Stanislav BROUČEK, Helena TUŽINSKÁ, Lenka KOIŠOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Tatiana BUŽEKOVÁ, Michal UHRIN and Danijela JEROTIJEVIĆ. Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 pp. Etnologické studie, sv. č. 22. ISBN 978-80-210-8860-3.
 165. European Financial Systems 2017. Nešleha Josef, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8610-4.
 166. European Financial Systems 2017. Nešleha Josef, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8609-8.
 167. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK and Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová (European Private Law in Time and Space I). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
 168. MÁROVÁ, Ivana. Faktory ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení (Factors influencing secondary school choice in students with specific learning disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 130 pp. ISBN 978-80-210-8886-3.
 169. PECINA, Pavel. Fenomén odborného technického vzdělávání na středních školách (The phenomenon of technical education in secondary schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 pp. Odborné a technické vzdělávání, svazek 1. ISBN 978-80-210-8677-7.
 170. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. From the Depths of the Soul. The Dynamics of Psychological Aspects of Art Expression. 1. vyd. Praha; Brno: Dokořán; Masarykova univerzita, 2017. 243 pp. ISBN 978-80-210-8813-9.
 171. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 pp. ISBN 978-80-210-5758-6.
 172. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 15. Fyzická geografie – krajinná ekologie – udržitelný rozvoj (Physical Geography Proceedings 15. Physical Geography – Landscape Ecology – Sustainable Development). Herber, Vladimír (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 pp. ISBN 978-80-210-8844-3.
 173. SNUSTAD, D. Peter and Michael J. SIMMONS. Genetika. Edited by Jiřina Relichová. 2. aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 864 pp. ISBN 978-80-210-8613-5.
 174. VITKOVÁ, Zuzana, Olga PLUHÁČKOVÁ and Ondřej DOSTÁL. Gregor Johann Mendel. For students and children. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8535-0.
 175. VITKOVÁ, Zuzana, Olga PLUHÁČKOVÁ and Ondřej DOSTÁL. Gregor Johann Mendel. Studentům a dětem (Gregor Johann Mendel. For students and children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8534-3.
 176. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 92 pp. ISBN 978-80-210-6125-5.
 177. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Svatopluk ČECH and Aleš HAMPL. Guide to General Histology and Microscopic Anatomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8453-7.
 178. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR and Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 179. ČECH, Svatopluk and Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře (Histology and microscopical anatomy for bachelors). 1. dotisk 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 pp. ISBN 978-80-210-5544-5.
 180. SALÁK, Pavel, Ladislav VOJÁČEK, Alžbeta PEREJDOVÁ and Lucie MRÁZKOVÁ. Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. Inspirace, problémy a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 122 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 601. ISBN 978-80-210-8828-3.
 181. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ and Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách (Do they want to stay or leave?). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8922-8.
 182. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANÍK, Jan MAREŠ, Klára ULIČNÁ and Stanislav JEŽEK. Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách (Do they want to stay or leave?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 322 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, č. 45. ISBN 978-80-210-8889-4.
 183. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA and Martin BUGALA. Identita policejních organizací (Identity of police organisations). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 91 pp. ISBN 978-80-210-8525-1.
 184. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma (Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue). 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 pp. ISBN 978-80-210-8140-6.
 185. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením (Inclusive Didactics in Elementary School with Regard to the Education of Students with mild Intellectual Bisabilities). 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 pp. ISBN 978-80-210-6560-4.
 186. HORÁKOVÁ, Martina. Inscribing Difference and Resistance. Indigenous Women’s Personal Non-fiction and Life Writing in Australia and North America. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 210 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 463. ISBN 978-80-210-8531-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8531-2017.
 187. Interaction of Law and Ekonomics 2017. Pařízková, Ivana a Eva Tomášková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 223 pp. ISBN 978-80-210-8840-5.
 188. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy (Classroom interaction in English language teaching in higher education: A conversation analysis perspective). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8888-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8888-2017.
 189. TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy (Classroom interaction in English language teaching in higher education: A conversation analysis perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8887-0.
 190. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci (Interdisciplinary approach in early speech therapy intervention). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 pp. ISBN 978-80-210-8659-3.
 191. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci (Interdisciplinary approach in early speech therapy intervention). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 pp. ISBN 978-80-210-8659-3.
 192. KUSHKEVYCH, Ivan. Intestinal Sulfate-Reducing Bacteria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 320 pp. ISBN 978-80-210-8614-2.
 193. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Intonation in English and Czech Dialogues. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 365. ISBN 978-80-210-8501-5.
 194. NOVÁKOVÁ, Ester and Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8749-1.
 195. NOVÁKOVÁ, Ester and Iva JANOUŠOVÁ. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8748-4.
 196. HOFFMAN, Andrew. Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně (How culture shapes the climate change debate). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 136 pp. ISBN 978-80-210-8711-8.
 197. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování (How teachers learn. Professional development as a way to dialogic teaching). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 pp. ISBN 978-80-210-8462-9.
 198. DVOŘÁK, Petr. Jako jeden muž? Jednota hlasování poslanců v parlamentních demokraciích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8588-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8588-2017.
 199. KOSAŘ, David, Filip KŘEPELKA and Ladislav VYHNÁNEK. Kompendium evropského ústavního práva (European constitutional law handbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 265 pp. ISBN 978-80-210-8581-7.
 200. HANÁK, Jakub and Ivana PRŮCHOVÁ. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí (Control Mechanisms in Promoting Protection of the Environment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 240 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
 201. ŠINKOVÁ, Monika. Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904). La morfología paradigmática y la motivación léxica desde la perspectiva diacrónica (The parasynthetic formations in modern Spanish (1726–1904). The paradigmatic morphology and lexical motivation from the diachronic perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 480 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 474. ISBN 978-80-210-8796-5.
 202. ŠINKOVÁ, Monika. Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904). La morfología paradigmática y la motivación léxica desde la perspectiva diacrónica (The parasynthetic formations in modern Spanish (1726–1904). The paradigmatic morphology and lexical motivation from the diachronic perspective). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 477 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 474. ISBN 978-80-210-8797-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8797-2017.
 203. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 1. dotisk 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
 204. DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 159 pp. ISBN 978-80-210-6232-0.
 205. CREMADES CORTIELLA, Elga. L'estructura argumental dels noms en català (Argument structure of nouns in Catalan). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 345 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 465. ISBN 978-80-210-8670-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8670-2017.
 206. CREMADES CORTIELLA, Elga. L'estructura argumental dels noms en catalá (Argument structure of nouns in Catalan). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 345 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 465. ISBN 978-80-210-8669-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8670-2017.
 207. Lidská práva a medicína (Human Rights and Medicine). Ed. Vojtěch Šimíček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8700-2.
 208. Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků (Linguistically oriented research in foreign language didactics). Janíková, Věra – Hanušová, Světlana (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 131 pp. ISBN 978-80-210-8868-9.
 209. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva. Literaturnaja skazka v individuaľnom stile Gennadija Cyferova v kontekste češskoj recepcii russkoj literatury dlja detej i molodeži vo vtoroj polovine XX veka (Literary fairy tale in the individual style of G. Cyferov in the context of the Czech perception of Russian literature for children and youth (second half of 20th century)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 182 pp. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 2. ISBN 978-80-210-8522-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8522-2017.
 210. KUDRJAVCEVA MALENOVÁ, Eva. Literaturnaja skazka v individuaľnom stile Gennadija Cyferova v kontekste češskoj recepcii russkoj literatury dlja detej i molodeži vo vtoroj polovine XX veka (Literary fairy tale in the individual style of G. Cyferov in the context of the Czech perception of Russian literature for children and youth (second half of 20th century)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 182 pp. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 2. ISBN 978-80-210-8521-3.
 211. JAKUBOWICZ, Karol. Média a demokracie v 21. století. Hledání nových modelů. Translated by Svatava Navrátilová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8449-0.
 212. Michal Hon Jednoduše/Imanence (Michal Hon Simply/Immanence). Petr Kamenický, Veronika Marešová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 48 pp. ISBN 978-80-210-8589-3.
 213. HORKÝ, Drahomír and Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie (Microscopical anatomy). 2. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 203 pp. ISBN 978-80-210-5550-6.
 214. GUNIŠOVÁ, Eliška and Josef ŠAUR. Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách (Young Slavistics II). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8807-8.
 215. GUNIŠOVÁ, Eliška and Josef ŠAUR. Mladá slavistika II. Vnější a vnitřní vazby a souvislosti ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách (Young Slavistics II). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8795-8.
 216. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka (Multilingualism in Teaching German as Third Language). 1. vyd. : Masarykova univerzita, 2017. 163 pp. ISBN 978-80-210-8766-8.
 217. JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 163 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. Sv. 5. ISBN 978-80-210-8767-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8767-2017.
 218. DUNOWSKI, Eliška. Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka (German Language Motivation in the Context of Teaching a Foreign Language for Specific and Academic Purposes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 251 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 4. ISBN 978-80-210-8782-8.
 219. DUNOWSKI, Eliška. Motivace k učení se němčině v kontextu výuky cizího odborného a akademického jazyka (German Language Motivation in the Context of Teaching a Foreign Language for Specific and Academic Purposes). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 251 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 4. ISBN 978-80-210-8783-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8783-2017.
 220. Na hranicích impéria. Extra fines imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám (On the Borders of the Empire. Extra fines imperii. To Jaroslav Tejral on his 80th birthday). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 446 pp. ISBN 978-80-210-8579-4.
 221. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK and Laura FÓNADOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 pp. ISBN 978-80-210-8430-8.
 222. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER and Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století (The money matter. Czech Non-profit Organisations in the 21st century). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 pp. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017.
 223. Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Konečný, Michal (ed.). 1. vyd. Kroměříž: Národní památkový ústav, Masarykova univerzita, 2017. 672 pp. ISBN 978-80-210-8781-1.
 224. RINGEN, Stein. Národ ďáblů. Proč si necháváme vládnout? Translated by Jiří Ogrocký. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 232 pp. Poprvé v češtině, sv. 4. ISBN 978-80-210-8506-0.
 225. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ and Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 224 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 226. KUPKA, Petr. Násilí, podvody a každodennost. Jak zkoumat organizovaný zločin? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8536-7.
 227. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN and Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva (Outline of business law). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 360 pp. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 228. FRANEK, Juraj. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství (Naturalism and Protectionism in the Study of Religions). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 317 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 472. ISBN 978-80-210-8801-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8801-2017.
 229. FRANEK, Juraj. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství (Naturalism and Protectionism in the Study of Religions). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 317 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 472. ISBN 978-80-210-8798-9.
 230. MAZÁČKOVÁ, Jana. Nebahovy. Dějiny obce do roku 1900 (Nebahovy. The history of the Nebahovy village to the year 1900). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 195 pp. ISBN 978-80-210-8573-2.
 231. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 pp. ISBN 978-80-210-8794-1.
 232. MACKOVÁ, Alena. Nová média v politické komunikaci. Politici, občané a online sociální sítě (New media in political communication. Politicians, citizens and social networking sites). 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2017. 241 pp. Mezinárodní politologický ústav, Monografie sv. 66. ISBN 978-80-210-8745-3.
 233. FRYŠTÁK, Marek and Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční (The new phenomena in economic criminality in the view of financial criminality). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 pp. ISBN 978-80-210-8675-3.
 234. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC and Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice (On education, teaching and also touching on pedagogy). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 pp. ISBN 978-80-210-8496-4.
 235. MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC and Tomáš JANÍK. O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice (On education, teaching and also touching on pedagogy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 84 pp. ISBN 978-80-210-8495-7.
 236. ŠTĚPÁNEK, Kamil and Jaroslav VACULÍK. Obecné dějiny novověku II.–III. (17. a 18. století). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8584-8.
 237. PIPEKOVÁ, Jarmila and Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From education to social inclusion of people with health disabilities, focused on mental handicap). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 246 pp. ISBN 978-80-210-7689-1.
 238. KNECHTOVÁ, Zdeňka and Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát (Nursing procedures in intensive care : the cardiovascular apparatus). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8789-7.
 239. Paleozoikum 2017. Sborník abstraktů. XX. ročník. Hedvika Weinerová - Tomáš Weiner - Tomáš Kumpan (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8480-3.
 240. Paleozoikum 2017. Sborník abstraktů. XX. ročník. Hedvika Weinerová - Tomáš Weiner - Tomáš Kumpan (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8479-7.
 241. SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie. Podoby platenej práce v domácnosti (Doing Cleaning and Providing Childcare : Paid Domestic Work in Slovakia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 pp. ISBN 978-80-210-8762-0.
 242. SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Panie k deťom a na upratovanie: podoby platenej práce v domácnosti (Doing Cleaning and Providing Childcare: Paid Domestic Work in Slovakia). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 156 pp. ISBN 978-80-210-8763-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8763-2017.
 243. JAKUBEC, Ondřej. Paragone II (2015). Soutěž o cenu profesora Milana Tognera. Sborník příspěvků z konference studentů dějin umění (Paragone II (2015). Prof. Milan Tognera Prize Proceedings). 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8571-8.
 244. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ and Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej : Jak se práce z lásky stává placenou službou (Care for Sale : How Labours of Love Turn into Paid Service). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 pp. ISBN 978-80-210-8651-7.
 245. SOURALOVÁ, Adéla, Tereza HRONOVÁ, Matouš JELÍNEK, Vendula KŘIVÁ, Stanislav MAKEŠ and Monika ŠPANIELOVÁ. Péče na prodej. Jak se práce z lásky stává placenou službou (Care for Sale. How Labours of Love Turn into Paid Service). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 pp. ISBN 978-80-210-8652-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8652-2017.
 246. JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků (Periodic system of the elements). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 154 pp. ISBN 978-80-210-6621-2.
 247. NOVÁKOVÁ, Marie. Physiology and neuroscience practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 149 pp. ISBN 978-80-210-6369-3.
 248. ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 66 pp. ISBN 978-80-210-5471-4.
 249. MATELA, Jiří. Podmět v moderní japonštině (Subject in Modern Japanese). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 282 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 466. ISBN 978-80-210-8671-5.
 250. MATELA, Jiří. Podmět v moderní japonštině (Subject in Modern Japanese). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 282 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 466. ISBN 978-80-210-8672-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8672-2017.
 251. MOUDR, Vratislav. Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie. K otázce „filosofické kinantropologie“ (Movement Activity and Physical Culture from Evolutionary-ontological Perspective). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 302 pp. ISBN 978-80-210-8835-1.
 252. JIRUŠEK, Martin. Politicization in the natural gas sector in South-Eastern Europe: thing of the past or vivid present? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 286 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 67. ISBN 978-80-210-8881-8.
 253. DRÁPALA, Daniel. Portáši. Historie a tradice (The Portáš Corps. History and Tradition). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 200 pp. Etnologické studie, sv. 21. ISBN 978-80-210-8831-3.
 254. BOČKOVÁ, Barbora. Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči (Approaches in education of pupils with specific language impairment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 pp. ISBN 978-80-210-8137-6.
 255. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER and Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí (Post-Great Moravian and Late Hillfort pottery in the region of lower Dyje (Thaya) River). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 476. ISBN 978-80-210-8865-8.
 256. BALCÁRKOVÁ, Adéla, Petr DRESLER and Jiří MACHÁČEK. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí (Post-Great Moravian and Late Hillfort pottery in the region of lower Dyje (Thaya) River). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 645 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 476. ISBN 978-80-210-8866-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8866-2017.
 257. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ and Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd (Practicals in Physiology and Neuroscience). 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 161 pp. ISBN 978-80-210-8862-7.
 258. HORECKÝ, Jan and Petr MACHÁLEK. Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 123 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 537. ISBN 978-80-210-8811-5.
 259. BRAŽINA, Radislav and Michal LIŠKA. Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení (Right to be heard in administrative and tax proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, sv. 606. ISBN 978-80-210-8895-5.
 260. SYSLOVÁ, Zora and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Projektování v mateřské škole (Project design in the kindergarten). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 109 pp. ISBN 978-80-210-8856-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8856-2017.
 261. SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc (First aid). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 pp. ISBN 978-80-210-7020-2.
 262. Přednášky a besedy ze L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 489 pp. ISBN 978-80-210-8567-1.
 263. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 187 pp. ISBN 978-80-210-5414-1.
 264. ČECH, Svatopluk and Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie (An Overview of General Histology). 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 127 pp. ISBN 978-80-210-5543-8.
 265. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ and Alena NOVOTNÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8481-0.
 266. ILTIS, Hugo. Race, Genetics, and Science: Resisting Racism in the 1930s. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 pp. ISBN 978-80-210-8764-4.
 267. BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ and Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu (Regeneration and nutrition in sport). 2., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 250 pp. ISBN 978-80-210-8810-8.
 268. JANÍKOVÁ, Věra and Světlana HANUŠOVÁ. Research in foreign language teaching and learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 193 pp. ISBN 978-80-210-8869-6.
 269. ŠPAČKOVÁ, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní jména v překladu (Equivalence of Proper Nouns in Russian and Czech. Proper Nouns in Translation). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 467. ISBN 978-80-210-8688-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8688-2017.
 270. ŠPAČKOVÁ, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika. Vlastní jména v překladu (Equivalence of Proper Nouns in Russian and Czech. Proper Nouns in Translation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 205 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 467. ISBN 978-80-210-8687-6.
 271. BUGALA, Martin, Zdenko REGULI and Michal VÍT. Řešení konfliktních situací v policejních organizacích (Solution of conflict situations in police organisations). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 70 pp. ISBN 978-80-210-8510-7.
 272. KLAPALOVÁ, Alena. Řízení zpětných toků jako prostředek tvorby hodnoty (Reverse flows management as the means for value creation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 164 pp. ISBN 978-80-210-8154-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8661-2017.
 273. REGULI, Zdenko, Michal VÍT and Martin BUGALA. Sdílení znalostí v policejních organizacích (Knowledge sharing in police organisations). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 82 pp. ISBN 978-80-210-8511-4.
 274. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.) (Slavic preterit from a historical perspective: the history of the forms the perfect tense in the Russian language (based on Slavonic liturgical Menaions for the month of May from 11th to 13th centuries)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 pp. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija; svazek 6. ISBN 978-80-210-8876-4.
 275. SOKOLOVA, Anastasia. Slavjanskije preterity s istoričeskoj točki zrenija: k istorii form perfekta v russkom jazyke (na materiale služebnych minej na maj XI-XIII vv.) (Slavic preterit from a historical perspective: the history of the forms the perfect tense in the Russian language (based on Slavonic liturgical Menaions for the month of May from 11th to 13th centuries)). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 175 pp. Inostrannyje jazyki: lingvističeskije i literaturovedčeskije issledovanija, sv. 6. ISBN 978-80-210-8877-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8877-2017.
 276. PAUČOVÁ, Lenka and Eliška GUNIŠOVÁ. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II (Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations II). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 299 pp. ISBN 978-80-210-8505-3.
 277. PAUČOVÁ, Lenka. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III. Motiv domova ve slovanských literaturách (Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations III. Motif of home in Slavonic literatures). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 pp. ISBN 978-80-210-8892-4.
 278. HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové vnímání dětí raného věku s postižením sluchu: funkční hodnocení (The auditory perception assessment of children with hearing loss in an early age). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 124 pp. ISBN 978-80-210-8130-7.
 279. POUČOVÁ, Marcela. Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68 (Sous les pavés, le noir ! Roman noir of post-1968 France). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 206 pp. ISBN 978-80-210-8904-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8904-2017.
 280. POUČOVÁ, Marcela. Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68 (Sous les pavés, le noir ! Roman noir of post-1968 France). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 206 pp. ISBN 978-80-210-8846-7.
 281. VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN and Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání – přehledové studie (Special and Inclusive Education – Peer Review Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 103 pp. ISBN 978-80-210-8894-8.
 282. BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy (Common education aimed at enhancing the competences of teachers and students in the inclusive school environment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8757-6.
 283. BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy (Common education aimed at enhancing the competences of teachers and students in the inclusive school environment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8757-6.
 284. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ and Jiří VENCLÍČEK. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-8450-6.
 285. KROUPA, Jiří. Srovnávací politologie (Comparative Political Science). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Učebnice právnické fakulty MU, sv. č. 532. ISBN 978-80-210-8365-3.
 286. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ and Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 198 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
 287. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 1 (Studies and Essays 1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 231 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 478. ISBN 978-80-210-8879-5.
 288. STŘÍTECKÝ, Jaroslav. Studie a stati 1 (Studies and Essays 1). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 231 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 478. ISBN 978-80-210-8880-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8880-2017.
 289. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Zbygniew BUKOWSKI, Jana TKÁČIKOVÁ, Ondřej VÍCHA, Vojtěch VOMÁČKA, Jiří ZICHA, Dominik ŽIDEK, Martin DUFALA, Tomasz BOJAR-FIAŁKOWSKI, Karolina KARPUS, Monika KRÓL, Michal MASLEN, Ivana PRŮCHOVÁ, Gabriel RADECKI, Jakub STROUHAL, Jana ŠMELKOVÁ and Kateřina ŠVARCOVÁ. Sustainable Development and Conflicts of Interests in Nature Protection in Czechia, Poland and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 600. ISBN 978-80-210-8815-3.
 290. CRHA, Bedřich and Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní (The technique of piano accompaniment of folk songs). 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 115 pp. ISBN 978-80-210-7275-6.
 291. VOGEL, Radek. Terminologies, Lexical Hierarchies and other Configurations. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 219 pp. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies; Volume 3. ISBN 978-80-210-8563-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8563-2016.
 292. VOGEL, Radek. Terminologies, Lexical Hierarchies and other Configurations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 219 pp. Foreign Languages: Linguistics and Literature Studies; Volume 3. ISBN 978-80-210-8103-1.
 293. MORNSTEIN, Vojtěch, Jaromír SLÁMA and Augustin SVOBODA. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. 6. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 132 pp. ISBN 978-80-210-4792-1.
 294. The Biomania Student Scientific Meeting 2017. Conference book. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8737-8.
 295. KLVAŇOVÁ, Radka. The Brother of the Other. Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 167 pp. EDIS Ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, sv. 16. ISBN 978-80-210-8577-0.
 296. RADVAN, Michal, Jolanta GLINIECKA, Tomasz SOWIŃSKI and Petr MRKÝVKA. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century: (conference proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 529 pp. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
 297. KOVÁŘ, Petr, Marta KOVÁŘOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL and Magda NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ. To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech (I´d made it too. Modern Art in Comics). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8187-1.
 298. Tomáškovy dny 2017. XXVI. konference mladých mikrobiologů. Vacek, Lukáš (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 71 pp. ISBN 978-80-210-8585-5.
 299. SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR and Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory (Transdisciplinary didactics: on teachers‘ knowledge sharing and improving teaching in different subjects). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 3. ISBN 978-80-210-8568-8.
 300. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 1. dot. 4. dopl. a akt. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 pp. ISBN 978-80-210-7955-7.
 301. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 pp. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6.
 302. FIŠER, Zbyněk, Dagmar DVOŘÁKOVÁ, Jitka CHOLASTOVÁ, Petr KUBĚNSKÝ, Pavla KOPEČNÁ and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání (Creative writing in literary education as a tool of cognition). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 pp. ISBN 978-80-210-8545-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8545-2017.
 303. HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků (Financial Reporting of Small and Medium-Sized Entities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 151 pp. ISBN 978-80-210-8755-2.
 304. HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků (Financial Reporting of Small and Medium-Sized Entities). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 150 pp. ISBN 978-80-210-8756-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8756-2017.
 305. SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi (Teacher in Preschool Education and Preparation for the Profession). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 255 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9.
 306. SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi (Teacher in Preschool Education and Preparation for the Profession). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 252 pp. ISBN 978-80-210-8476-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017.
 307. SIROVÁTKA, Tomáš and Jana VÁLKOVÁ. Understanding Care Policies in Changing Times: Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8565-7.
 308. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě (Univerbization in the Contemporary Czech Vocabulary, especially in the Word-formation). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 pp. ISBN 978-80-210-8929-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017.
 309. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě (Univerbization in the Contemporary Czech Vocabulary, especially in the Word-formation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 378 pp. ISBN 978-80-210-8851-1.
 310. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA and Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 pp. ISBN 978-80-210-8699-9.
 311. ŠÁNA, Jiří, Ondřej SLABÝ, Andrej BEŠŠE, Jaroslav JURÁČEK, Pavel LÍZAL, Jitka VAŇÁČKOVÁ, Jana NEKVINDOVÁ and Lenka RADOVÁ. Úvod do molekulární medicíny. Cvičení (biomarkerové studie) (Introduction to molecular medicine. Practicum (biomarker studies)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8538-1.
 312. DURNOVÁ, Helena, Vojtěch ŽÁDNÍK and Jan KOTŮLEK. Václav Hlavatý (1894–1969). Cesta k jednotě (Václav Hlavatý (1894–1969). Way to unity). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 pp. ISBN 978-80-210-8920-4.
 313. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol (Selection of Songs for Piano Improvisation for Teachers in Kindergartens). 5. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 99 pp. ISBN 978-80-210-5726-5.
 314. ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, Matěj SÝKORA, Martina HÁJKOVÁ, Michal ADAMOVSKÝ and Monika SPILKOVÁ. Vybrané otázky z art práva (Art Law: Selected Issues). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 138 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 593. ISBN 978-80-210-8679-1.
 315. KULHAVÝ, Viktor, Jakub PROCHÁZKA, Michal JIRÁSEK, Lenka JANOŠOVÁ, Adriana WYROBKOVÁ and Eva LYSOŇKOVÁ. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje (Human Resource Management Dictionary: Concepts, Approaches, Tools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 319 pp. ISBN 978-80-210-8701-9.
 316. ROZKYDAL, Zbyněk and Richard CHALOUPKA. Vyšetřovací metody v ortopedii (Methods of diagnosis in orthopaedics). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 70 pp. ISBN 978-80-210-8606-7.
 317. KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ and Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017 (The Use of Multimedia in Music Education at Elementary and Secondary Schools – the State of Research in 2017). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 272 pp. ISBN 978-80-210-8850-4.
 318. KLAPKO, Dušan. Výzkumný exkurz do edukace romských žáků (Multiple Research Avenues into Roma Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 126 pp. Diskursy v sociální pedagogice, sv. 2. ISBN 978-80-210-8664-7.
 319. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ and Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí (Education and Support for Children, Pupils and Students with Special Educational Needs in the Inclusive Environment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 pp. ISBN 978-80-210-8915-0.
 320. POLÁKOVÁ, Mariana. Vznik a vývoj satiry v římské literatuře (The Genesis and the Development of Satire in Latin Literature). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 473. ISBN 978-80-210-8806-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8806-2017.
 321. POLÁKOVÁ, Mariana. Vznik a vývoj satiry v římské literatuře (The Genesis and the Development of Satire in Latin Literature). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 473. ISBN 978-80-210-8805-4.
 322. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků (20th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8586-2.
 323. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Z hloubi duše. Psychologické aspekty výtvarného projevu (From the Depths of the Soul. Psychological aspects of creative expression). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 243 pp. ISBN 978-80-210-8668-5.
 324. HANZLOVÁ, Jitka and Jan HEMZA. Základy anatomie nervové soustava a čidel IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-7977-9.
 325. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 212 pp. ISBN 978-80-210-6973-2.
 326. DUBOVÝ, Petr and Ilona KLUSÁKOVÁ. Základy neuroanatomie a nervových drah – II. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 111 pp. ISBN 978-80-210-6355-6.
 327. DUBOVÝ, Petr and Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 114 pp. ISBN 978-80-210-7426-2.
 328. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA and Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 216 pp. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 329. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. Učební text pro bakalářské studium. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 254 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 535. ISBN 978-80-210-8517-6.
 330. FOLETTI, Ivan, Karolina FOLETTI, Martin LEŠÁK and Petr VRONSKÝ. Zápisky z cest 3. Moskva & Novgorod (Travel notes 3. Moscow & Novgorod). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. ISBN 978-80-210-8814-6.
 331. NAVRÁTIL, Ondřej. Zelené ostrovy. České umění ve věku environmentalismu 1960–2000 (Green Islands. Czech art in the Age of Environmentalism 1960–2000). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Dexon art, 2017. 231 pp. ISBN 978-80-210-8883-2.
 332. KOMENDA, Martin and Jakub GREGOR. Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017, Telč (Data processing, visualization, and mining from the perspective of decision-making processes). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8693-7.
 333. KOMENDA, Martin and Jakub GREGOR. Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů. 13.–14. září 2017, Telč (Data processing, visualization, and mining from the perspective of decision-making processes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8692-0.
 334. REDERER, Václav, Štěpán RŮT, Monika JANDOVÁ, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ. Železniční reforma ve Velké Británii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Edice Železniční reformy, sv. 5. ISBN 978-80-210-8743-9.
 335. PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Život ve zdraví 2017. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. In Life in health 2017. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 235 pp. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017.
 336. 11. mezinárodní vědecká conference Didaktická konference 2017. Sborník příspěvků (11th International Scientific Conference Didactic Conference 2017). Jan Válek, Peter Marinič (eds.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 179 pp. ISBN 978-80-210-8590-9.
 337. NEMEC, Juraj and David ŠPAČEK. 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 pp. ISBN 978-80-210-8499-5.
 338. NEMEC, Juraj and David ŠPAČEK. 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 pp. ISBN 978-80-210-8498-8.
 339. BENOVICS, Michal, Zuzana JAYASUNDERA and Milan GELNAR. 6th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology – Programme & Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. 80 pp. ISBN 978-80-210-8799-6.
 340. 61. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 80 pp. ISBN 978-80-210-8572-5.
 341. KOBÍKOVÁ, Zuzana, Iva PŘIKRYLOVÁ and Milan GELNAR. 8th International Symposium on Monogenea. Programme and Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8665-4.
 342. 2016

 343. USHAKOVA, Oxana. Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв. (Funkcionirovanije slov kategorii sostojanija v drevněrusskich pamjatnikach XII–XVII vv.) (Functioning of the predicatives in Old Russian texts from the 12th to 17th centuries). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 140 pp. ISBN 978-80-210-8530-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8530-2016.
 344. USHAKOVA, Oxana. Функционирование слов категории состояния в древнерусских памятниках XII–XVII вв. (Funkcionirovanije slov kategorii sostojanija v drevněrusskich pamjatnikach XII–XVII vv.) (Functioning of the predicatives in Old Russian texts from the 12th to 17th centuries). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 140 pp. ISBN 978-80-210-7575-7.
 345. SOKOLOVA, Anastasia. Aктуальные прoблeмы обучения русскому языку XII (Current issues of the Russian language teaching XII). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 pp. ISBN 978-80-210-8403-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8403-2016.
 346. CUSIMANO, Christophe Gérard L., Alena PODHORNÁ-POLICKÁ and Zuzana RAKOVÁ. Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle (Proceedings of the 35th Conference on Functional Linguistics). In Actes du XXXVe colloque international de linguistique fonctionnelle. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 151 pp. ISBN 978-80-210-8306-6.
 347. KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. ISBN 978-80-210-8515-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016.
 348. KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. ISBN 978-80-210-8514-5.
 349. Admired as well as Overlooked Beauty. Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. Jan Galeta, Zuzana Ragulová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 286 pp. ISBN 978-80-210-8092-8.
 350. KOŘAN, Michal, Jan BLINKA, Vít BORČANY, Vít DOSTÁL, Pavlína JANEBOVÁ, Jana JUZOVÁ, Petr KOLÁŘ, Šárka MICHKOVÁ, Michal MOCHŤÁK, Barbora PADRTOVÁ, Michaela PAVLÍKOVÁ and Pavel PŠEJA. Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8774-3.
 351. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ and Blanka PRAVDOVÁ. An Anthology of Selected Papers from the Conference Teaching Practice – Current Knowledge and Perspectives. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 pp. ISBN 978-80-210-8134-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8134-2016.
 352. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK and Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy (Analysis and prospects of shaping physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8464-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8464-2016.
 353. HAVEL, Jiří, Marcela JANÍKOVÁ, Vladislav MUŽÍK and Leona MUŽÍKOVÁ. Analýza a perspektivy utváření pohybového a výživového režimu žáků na prvním stupni základní školy (Analysis and prospects of shaping physical activity and nutrition programmes for pupils in primary schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 229 pp. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 1. ISBN 978-80-210-8463-6.
 354. NOVÁKOVÁ, Eva. Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy. Shrnutí výsledků výzkumného šetření (Analysis of Mathematical Kangaroo competition problems and of their solutions by primary school pupils : Summary of research results). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 152 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 1. ISBN 978-80-210-8483-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8483-2016.
 355. NOVÁKOVÁ, Eva. Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy. Shrnutí výsledků výzkumného šetření (Analysis of Mathematical Kangaroo competition problems and of their solutions by primary school pupils : Summary of research results). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 152 pp. Matematika a didaktika matematiky, sv. 1. ISBN 978-80-210-8482-7.
 356. PÁČ, Libor and Ladislava HORÁČKOVÁ. Anatomie pohybového systému člověka (Anatomy of human locomotor system). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 117 pp. ISBN 978-80-210-4953-6.
 357. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.
 358. PETRŽELKA, Josef and Michal PEICHL. Antická filosofie v obrázcích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 103 pp. ISBN 978-80-210-8386-8.
 359. ŽÍTEK, Vladimír and Viktorie KLÍMOVÁ. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku (The Application of the Concept of Regional Innovation Systems and the Implications for Innovation Policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 pp. ISBN 978-80-210-8415-5.
 360. ŽÍTEK, Vladimír and Viktorie KLÍMOVÁ. Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku (Application of regional innovation systems concpet and implications for innovation policy). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 pp. ISBN 978-80-210-8416-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8416-2016.
 361. NEPUSTIL, Pavel. Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci (Quitting without treatment is possible. The process of quitting methamphetamine without medical help). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 118 pp. EDIS sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6754-2014.
 362. MACHOVÁ, Barbora. Bitovo. Každodenní život v makedonských horách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 300 pp. Etnologické studie, sv. 20. ISBN 978-80-210-8330-1.
 363. Blisko i daleko. Blízko i daleko. (Close and far). Edited by Pavel Noga. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8570-1.
 364. MACHÁČEK, Jiří, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ and Vladimír SLÁDEK. Břeclav - Pohansko VII. Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí (Břeclav - Pohansko VII. The Church Cemetery in the North-eastern Suburb). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 506 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 455. ISBN 978-80-210-8455-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8455-2016.
 365. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. Břeclav-Pohansko, sv. VIII. ISBN 978-80-210-8417-9.
 366. LNĚNIČKA, Libor. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 507 pp. ISBN 978-80-210-8313-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 367. LNĚNIČKA, Libor. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 507 pp. ISBN 978-80-210-8314-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016.
 368. LACINOVÁ, Lenka, Stanislav JEŽEK and Petr MACEK. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků (Paths to Adulthood: Psychological and Social Characteristics of Current Vicenarians). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 157 pp. ISBN 978-80-210-8400-1.
 369. BENÁK, Jaroslav. Církev a stát 2016. Potřebujeme nový zákon o církvích (?). Sborník z konference (Church and State. Conference proceedings.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8394-3.
 370. DRLIČKOVÁ, Klára and Tereza KYSELOVSKÁ. Cofola International 2016. Resolution of International Disputes Public Law in the Context of Immigration Crisis. Conference Proceedings (Cofola International 2016. Resolution of International Disputes Public Law in the Context of Immigration Crisis. Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 329 pp. ISBN 978-80-210-8356-1.
 371. FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ and Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 255 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 566. ISBN 978-80-210-8382-0.
 372. KOLÁŘ, Ivan. Covariant Approach to Weil Bundles. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 106 pp. ISBN 978-80-210-8385-1.
 373. ŠPALKOVÁ, Dagmar and Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 449 pp. ISBN 978-80-210-8082-9.
 374. VAŘEKA, Marek. České dějiny raného novověku I. Doba předbělohorská (1526–1620) (Czech Early Modern History I. Time Pre-White (1526–1620)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8278-6.
 375. JISL, Lumír. Čínský deník. Bělka, L. - Šindelář, P. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 316 pp. ISBN 978-80-210-8142-0.
 376. GREXA, Ján and Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu (Overview History of Sports World and Czech history of physical education and sport). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 pp. ISBN 978-80-210-5458-5.
 377. LOJDOVÁ, Kateřina, Michaela ONDRÁČKOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Sylva TREBUL'OVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ and Vlastimil ŠVEC. Determinanty účinnosti učitelských praxí (Determiners of Teaching Practice Effectiveness). 1., vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 pp. ISBN 978-80-210-8132-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 378. LOJDOVÁ, Kateřina, Michaela ONDRÁČKOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ, Sylva TREBUL'OVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ and Vlastimil ŠVEC. Determinanty účinnosti učitelských praxí (Determiners of Teaching Practice Effectiveness). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 pp. ISBN 978-80-210-8133-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016.
 379. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské pojetí smrti (Children s conceptions of death). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 pp. ISBN 978-80-210-8268-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8268-2016.
 380. NIKLESOVÁ, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury (Dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu) (Dialogues of desperate people: poetics and structures (Dialogical texts about the meaning of human existence in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 448. ISBN 978-80-210-8321-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8321-2016.
 381. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka and Laurent Georges CANAL. Dictées et textes à corriger (Dictations and texts for error correction). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 50 pp. ISBN 978-80-210-8520-6.
 382. CUSIMANO, Christophe. Du rose aux reflets bleus. Bashung entre les lignes (Pink with blue reflections: Bashung between the lines). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 60 pp. ISBN 978-80-210-8263-2.
 383. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jiří KAPPEL, Johan SCHWEIGL, Michal LIŠKA, Jan NECKÁŘ, Petra SNOPKOVÁ, Michael ŠEFČÍK, Ivana PAŘÍZKOVÁ and Stanislav KOUBA. Důchodové daně (Income Taxes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 247 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Scientia 567. ISBN 978-80-210-8395-0.
 384. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami (Education of Persons with Severe Disability and Multiple Disability). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. ISBN 978-80-210-6221-4.
 385. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí (Personality Development and Education of Persons with Visual Impairment). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 203 pp. ISBN 978-80-210-8091-1.
 386. SVOBODA, Tomáš. Efektivnost využívání strukturálních fondů EU - vybrané právní aspekty (Efficiency of utilization of Structural Funds – selected legal aspects). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 149 pp. řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 577. ISBN 978-80-210-8427-8.
 387. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ and Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomika veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 528. ISBN 978-80-210-8040-9.
 388. HŮLKOVÁ, Irena and Martin NĚMEC. English Discourse Studies in the Times of Change. Seventh Brno Conference on Linguistics Studies in English. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8331-8.
 389. MARTINOVSKÝ, Petr. Enviromentální bezpečnost v České republice (Environmental Security in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 215 pp. Ediční řada Monografie, sv. č. 63. ISBN 978-80-210-8191-8.
 390. CEJPEK MUSILOVÁ, Hana. Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti (Environmental Aspects of Agricultural Entrepreneurship in the Context of Rules on Cross-compliance). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 131 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 560. ISBN 978-80-210-8342-4.
 391. ČINČERA, Jan, Kateřina JANČAŘÍKOVÁ, Tomáš MATĚJČEK, Petra ŠIMONOVÁ, Jan BARTOŠ, Miroslav LUPAČ and Lenka BROUKALOVÁ. Environmentální výchova z pohledu učitelů (Environmental education from the teachers' perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 pp. ISBN 978-80-210-8439-1.
 392. HEBEDOVÁ, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky (The Illative Case in Estonian and Finnish from the Perspective of Cognitive Grammar). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 251 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 444. ISBN 978-80-210-8292-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8292-2016.
 393. MAHDALOVÁ, Silvie. Evropské insolvenční právo – aktuální trendy, výzvy a budoucnost (European insolvency law – current trends, challenges and future). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 572. ISBN 978-80-210-8422-3.
 394. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev (Expressive Therapy Focusing on Art and Intermedial Expression). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 158 pp. ISBN 978-80-210-8354-7.
 395. FRANCOVÁ, Jana, Eva STROUHALOVÁ, Jan CHARVÁT, Ondřej NAVRÁTIL, Hana KARKANOVÁ and Martin RAUDENSKÝ. FK 15. Umění autorské knihy a výtvarná výchova (FK 15. Art of Author’s Book and Visual Art Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 209 pp. ISBN 978-80-210-8471-1.
 396. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie. Tematický slovníček (French and Czech linguistic terminology). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8409-4.
 397. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 14. Fyzická geografie a krajinná ekologie: výzkum a vzdělávání (Physical Geography Proceedings 14. Physical Geography and Landscape Ecology : Research and Education). 1. vyd. 2016: Masarykova univerzita, 2016. 91 pp. ISBN 978-80-210-8407-0.
 398. ŠAUR, Josef, Ivo POSPÍŠIL, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina Judith KRULIŠOVÁ, Eliška GUNIŠOVÁ, Magdaléna Marie SEDLÁČKOVÁ, Jana ŠUPOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Anna LAHODOVÁ, Michael ALEXA, Pavel PILCH, Iveta BŮŽKOVÁ, Lenka ŠMÍDKOVÁ, Anastasiia MARTÍNKOVÁ and Jekaterina KUDRAJVCEVA. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách (Generational Conflict in Slavonic Literatures and Cultures). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8410-0.
 399. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 168 pp. ISBN 978-80-210-5762-3.
 400. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 92 pp. ISBN 978-80-210-6125-5.
 401. OTRUBA, Ivar and Tomáš POPELÍNSKÝ. Hledání rajských zahrad. Od Elbrusu po sloupy Héraklovy (In Search of Paradise Gardens. From Mount Elbrus to the Pillars of Hercules). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 480 pp. ISBN 978-80-210-8327-1.
 402. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ and Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (Health-related Behaviour: Determinants, Models and Consequences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 403. FRIŠAUFOVÁ, Magda. I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 240 pp. Edice EDIS, sv. 15. ISBN 978-80-210-8315-8.
 404. ČERNÝ, Michal. Informační systémy ve vzdělávání. Od matrik k sémantickým technologiím a dialogovým systémům pro učení (Information systems in education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. ISBN 978-80-210-8326-4.
 405. KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO and Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování (Inclusion as a way to prevent the development of behavioural problems). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 174 pp. ISBN 978-80-210-8509-1.
 406. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma (Inclusion in Schools and in Society as an Interdisciplinary Issue). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 pp. ISBN 978-80-210-8093-5.
 407. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma (Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue). 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 pp. ISBN 978-80-210-8140-6.
 408. DUBOVÝ, Petr. Instructions for anatomical dissection course. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 71 pp. ISBN 978-80-210-6202-3.
 409. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK and Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 169 pp. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3.
 410. VLČEK, Petr, Tatjana PLANINC, Hana SVOBODOVÁ, Søren WITZEL CLAUSEN, Keld CONRADSEN, Irena HERGAN, Eduard HOFMANN, Mojca ILC KLUN, Michal LUPAČ, Vladislav MUŽÍK, Matej OGRIN, Hana ŠERÁKOVÁ, Vesna ŠTEMBERGER, Marek TRÁVNÍČEK, Maja UMEK and Esben VOLSHØJ. Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 169 pp. Tělesná výchova a výchova ke zdraví, sv. 2. ISBN 978-80-210-8519-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8519-2016.
 411. GBÚROVÁ, Marcela, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ and Radim ŠTĚRBA. Intelektuál jako angažovaný pozorovatel (Intellectual as involved beholder). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 pp. ISBN 978-80-210-8392-9.
 412. BUZEK, Ivo, Jorge M. FERNÁNDEZ BERNAL, Zuzana KRINKOVÁ, Javier FUENTES CAÑIZARES, Ignasi-Xavier ADIEGO, Juan F. GAMELLA, Cayetano FERNÁNDEZ ORTEGA and Laura HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. Interacciones entre el caló y el espaňol. Historia, relaciones y fuentes (Interactions between Spanish Romani and Spanish. History, relations and sources). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 445. ISBN 978-80-210-8291-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8291-2016.
 413. POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ and Tomáš ABELOVSKÝ. Interception of electronic communications in the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 573. ISBN 978-80-210-8423-0.
 414. ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování (How teachers learn. Professional development as a way to dialogic teaching). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 pp. ISBN 978-80-210-8462-9.
 415. SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1 (Language Content of Textbooks of French for Beginners and Reference Level Description A1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 1. ISBN 978-80-210-8457-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016.
 416. SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny pro začátečníky a referenční úroveň A1 (Language Content of Textbooks of French for Beginners and Reference Level Description A1). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 194 pp. ISBN 978-80-210-8466-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8466-2016.
 417. DOBRÍKOVÁ, Mária, Mária DUDÁS, Mónika FARKAS BARÁTHI, Illiana GENEW-PUHALEWA, Milvia GULEŠIC MACHATA, Svetlana KMECOVÁ, Daniela KONSTANTINOVA, Pavel KREJČÍ, Elena KREJČOVÁ, Milina SVÍTKOVÁ, Saša VOJTECHOVÁ POKLAČ and Radost ZHELEZAROVA. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně (South Slavonic Phraseology in Contrastive Aspect). Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016.
 418. SEDLÁČEK, Marek, Martina KYSILKOVÁ, Markéta OTTOVÁ, František OSTRÝ and Renata HORÁKOVÁ. K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012–2016) (To the Musical Preferences of the Art and Non-art Music of the University Students (2012–2016)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 100 pp. ISBN 978-80-210-8445-2.
 419. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN and Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách (Librarians as Designers: Case Studies on Improvement of Library Services). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 pp. ISBN 978-80-210-8359-2.
 420. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN and Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách (Librarians as Designers: Case Studies on Improvement of Library Services). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 pp. 1. ISBN 978-80-210-8358-5.
 421. BASS, Eduard. Koráb pohádek (The Argosy of Fairy Tales). Hedvika Landová (editorka), Petr Korunka (ilustrace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 308 pp. ISBN 978-80-210-8320-2.
 422. BINKA, Bohuslav, Barbora ČERNÍK BAKOŠOVÁ, Jan ČINČERA, Jan DOSTALÍK, Dominika GROHMANN, Dominik GROHMANN, Eva FRAŇKOVÁ, Jakub JIRKŮ, Naďa JOHANISOVÁ, Jan KRAJHANZL, Radoslava KRYLOVÁ, Šárka KŘEPELKOVÁ, Hana LIBROVÁ, Tereza NÁHLÍKOVÁ, Petra NĚMCOVÁ, Vojtěch PELIKÁN, Ivan PROUZA, Kateřina REZKOVÁ, Lucie SOVOVÁ, Karel STIBRAL, Renata SVOBODOVÁ, Zbyněk ULČÁK, Martin VYHNAL and Pavla ZAČALOVÁ. Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 170 pp. ISBN 978-80-210-8336-3.
 423. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ and Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice (Quality of Democracy in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 pp. ISBN 978-80-210-8537-4.
 424. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
 425. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ and Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Quality in Education: content focused approach to analysing and improving instruction). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 434 pp. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.
 426. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky (Quality of Urban Life: Foundations, Approaches and Knowledge Base). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 pp. ISBN 978-80-210-8269-4.
 427. ANDRÁŠKO, Ivan. Kvalita života v mestách: východiská, prístupy, poznatky (Quality of Urban Life: Foundations, Approaches and Knowledge Base). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 pp. ISBN 978-80-210-8271-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8271-2016.
 428. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK and Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2016. Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 58 pp. ISBN 978-80-210-8256-4.
 429. KUNEŠOVÁ, Mariana. L'absurde dans le théâtre Dada et présurréaliste français (Absurd in the Theatre of Dada and Pre-Surrealism). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 292 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 458. ISBN 978-80-210-8461-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8461-2016.
 430. GARCÍA SUÁREZ, Pedro. Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer lectora en la novela realista y naturalista española (Reading and gender identity. The image of woman reader in the realist and naturalist Spanish novel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 130 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 446. ISBN 978-80-210-8297-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8297-2016.
 431. MALT, Ulrik Fredrik and Miluše JUŘÍČKOVÁ. Leo Eitinger – život a dílo. Studie k česko-norským kulturním vztahům (Leo Eitinger – life and work : Study to Czech-Norwegian cultural relations). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 100 pp. ISBN 978-80-210-8367-7.
 432. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN and Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 pp. ISBN 978-80-210-8361-5.
 433. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN and Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 pp. ISBN 978-80-210-8360-8.
 434. HAPLA, Martin. Lidská práva bez metafyziky: legitimita v (post)moderní době (Human Rights without Metaphysics: Legitimacy in (Post)modern Age). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 156 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 556. ISBN 978-80-210-8186-4.
 435. VOJÁČEK, Ladislav and Jaromír TAUCHEN. Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (Sborník z konference) (Proprety and economics crimes yesterday and today). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 457 pp. ISBN 978-80-210-8332-5.
 436. SMEKAL, Hubert, Katarína ŠIPULOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Jozef JANOVSKÝ and Petr KILIAN. Making Sense of Human Rights Commitments: A Study of Two Emerging European Democracies. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 312 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), edition Scientia, sv. 578. ISBN 978-80-210-8435-3.
 437. NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ and Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 pp. ISBN 978-80-210-8346-2.
 438. BĚLKA, Luboš. Mandala and History. Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 119 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 462. ISBN 978-80-210-8493-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8493-2016.
 439. SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury (Media Education. Reflection of the Czech Language nad Literature Teachers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 pp. ISBN 978-80-210-8524-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8524-2016.
 440. SOCHOROVÁ, Dagmar. Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury (Media Education. Reflection of the Czech Language nad Literature Teachers). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 257 pp. ISBN 978-80-210-8523-7.
 441. BOUDA, Jan, Lukáš HOLÍK, Jan KOFROŇ, Jan STREJČEK and Adam RAMBOUSEK. MEMICS 2016. 11th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8362-2.
 442. DOŠLÁ, Zuzana and Ondřej DOŠLÝ. Metrické prostory. Teorie a příklady. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8357-8.
 443. RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ and Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 pp. ISBN 978-80-210-8460-5.
 444. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ and Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 132 pp. ISBN 978-80-210-7751-5.
 445. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Migration(s): regards croisés Bretagne-Moravie du Sud / Migrace očima obyvatel Bretaně a jižní Moravy (Migration(s) as seen by inhabitants of Brittany and Southern Moravia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-8294-6.
 446. PEKÁR, Stanislav and Marek BRABEC. Modern Analysis of Biological Data. Generalized Linear Models in R. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 226 pp. ISBN 978-80-210-8019-5.
 447. SEDLÁČEK, Marek. Music Education – Terra Cognita? 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 115 pp. ISBN 978-80-210-8443-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016.
 448. HALA, Petr. Musica viva in schola XXV. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 197 pp. ISBN 978-80-210-8467-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8467-2016.
 449. JAGOŠOVÁ, Lucie, Otakar KIRSCH, Jaroslav HANKO and Martin VITKO. Muzejní profese a veřejnost 1 : Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika (Museum professions and the public 1 : The outline of history and present of mutual relationships between museums and their audience). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 111 pp. ISBN 978-80-210-8432-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8432-2016.
 450. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK and Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (At the Edge of the Worlds. Fantastic Literature in Interdisciplinary Exploration). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
 451. KANIOK, Petr. Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU? (National Parliaments and European Integration: A Collective Actor in the EU Political System?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 250 pp. Ediční řada Monografie, sv. 64. ISBN 978-80-210-8341-7.
 452. KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK. Noninvasive methods in cardiology 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 145 pp. ISBN 978-80-210-8391-2.
 453. VACEKOVÁ, Gabriela and Mária MURRAY SVIDROŇOVÁ. Nonprofit organizations in selected CEE countries: A journey to sustainability. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 148 pp. ISBN 978-80-210-8188-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8188-2016.
 454. VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku V/2 (1945-1990) (The World History of New Age, t. V/2 (1945-1990)). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 89 pp. ISBN 978-80-210-6174-3.
 455. BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK, Monika PŘÍKAZSKÁ, Zdeněk HOUDEK, Dana ONDREJOVÁ, Josef ŠILHÁN and Michal VÍTEK. Obchodní podmínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 574. ISBN 978-80-210-8424-7.
 456. MATUŠKOVÁ, Veronika, Eva VLKOVÁ and Hana DOŠKOVÁ. Oční lékařství pro studenty oboru zubní lékařství (Ophthalmology for students of dentistry). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8408-7.
 457. VÁLKA, Miroslav, Martina PAVLICOVÁ, Alena KŘÍŽOVÁ, Roman DOUŠEK and Daniel DRÁPALA. Od národopisu k evropské etnologii. 70 let Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (From Ethnography to European Ethnology. 70th Anniversary of the Institute of European Ethnology at the Faculty of Arts, Masaryk University in Brno (Czech Republic)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 210 pp. Etnologické materiály 5. ISBN 978-80-210-8488-9.
 458. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ and Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 187 pp. ISBN 978-80-210-8411-7.
 459. ZÍTKOVÁ, Marie, Michaela BLAŽKOVÁ, Lada FÍNOVÁ, Monika LABUDÍKOVÁ, Václav KAJABA, Markéta PROTIVÁNKOVÁ and Hana ŠEBELOVÁ. Ošetřovatelství v hematoonkologii (Nursing in Haematooncology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8264-9.
 460. MORNSTEIN, Vojtěch. Overview of Physics. Minimum knowledge required for entrance test – a guide to English physical terminology. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 80 pp. ISBN 978-80-210-7926-7.
 461. PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Monika, Kamil ĎURIŠ, Jaromír GUMULEC, Jaromír GUMULEC, Adam PAŽOUREK and Anna VAŠKŮ. Patofyziologie v obrazech (Pathophysiology in Pictures). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8323-3.
 462. BAŘINKA, Ladislav. Plastická a rekonstrukční chirurgie (Plastic and Reconstructive Surgery). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 808 pp. ISBN 978-80-210-8319-6.
 463. BAŘINKA, Ladislav. Plastická a rekonstrukční chirurgie (Plastic and Reconstructive Surgery). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 808 pp. ISBN 978-80-210-7338-8.
 464. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN and Dag SØRMO. Podpora učení ve školách (Support for learning in schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 147 pp. ISBN 978-80-210-8310-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8310-2016.
 465. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (Support of Pupils with Special Educational Needs in the Context of Inclusive Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 338 pp. ISBN 978-80-210-8508-4.
 466. KORYČÁNKOVÁ, Simona, Larisa KRJUKOVA and Anna CHIZNIČENKO. Poetičeskaja kartina mira skvoz prizmu kategorii perceptivnosti (Poetic view of the world through the prism of perceptual categories). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 pp. ISBN 978-80-210-8446-9.
 467. KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace (Competition policy on railways - theory, experience and practical application). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 200 pp. Železniční reformy, sv. 3. ISBN 978-80-210-8300-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8300-2016.
 468. CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK and František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století (The Attitudes of University Students in the Czech Republic to the Art Music of the Last One-Third of the 20th Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 282 pp. ISBN 978-80-210-8442-1.
 469. VOMÁČKA, Vojtěch and Dominik ŽIDEK. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (Environmental Impact Assessment and Strategic Environmental Assessment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-210-8343-1.
 470. HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL and Nelly SPRINGINSFELDOVÁ. Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování (Working Conditions in the Field of Education with Ephasis on Remuneration). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 123 pp. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 575. ISBN 978-80-210-8425-4.
 471. Pracovní právo 2016. Zákoník práce v novelizaci, důchodová reforma v akci. Gregorová, Zdeňka (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 220 pp. ISBN 978-80-210-8528-2.
 472. ELBEL, Petr. Pravé, věrné a křesťanské příměřie... Dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě (A True, Faithful and Christian Truce… The Truce Agreements between the Hussites and Margrave Albert’s Party in South Moravia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 452. ISBN 978-80-210-8369-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8369-2016.
 473. POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA and Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti (Legal issues of cyber security). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
 474. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA and Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 475. STEHLÍK, Petr. Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině (The Issue of Delimitation in Some Word Formation Processes and Resources in Spanish). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 175 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 449. ISBN 978-80-210-8339-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8339-2016.
 476. PEŇÁZ, Petr, Michaela HANOUSKOVÁ and Svatoslav ONDRA. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8295-3.
 477. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ and Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů (Teachers’ professional vision and its development through videoclubs). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. ISBN 978-80-210-8305-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016.
 478. JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ and Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8304-2.
 479. Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 353 pp. ISBN 978-80-210-8207-6.
 480. ČECH, Svatopluk and Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie (An Overview of General Histology). 2. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 127 pp. ISBN 978-80-210-5543-8.
 481. VACULÍK, Jaroslav. Přehled světových dějin v letech 1917–1945. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-5790-6.
 482. Přímá demokracie. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 216 pp. Ediční řada Sborníky, sv. 55. ISBN 978-80-210-8351-6.
 483. PROUZOVÁ, Zuzana. Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013 (Direct and indirect financing of private non-profit organizations from public budgets in the Czech Republic between 2008 and 2013). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8084-3.
 484. PROUZOVÁ, Zuzana. Přímé a nepřímé financování soukromých neziskových organizací z veřejných rozpočtů České republiky v letech 2008 až 2013 (Direct and indirect financing of private non-profit organizations from public budgets in the Czech Republic between 2008 and 2013). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 88 pp. ISBN 978-80-210-8111-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8111-2015.
 485. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ and Alena NOVOTNÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 7., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8110-9.
 486. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL and Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole (Management of inclusion in schools). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 pp. ISBN 978-80-210-8329-5.
 487. NOVOTNÁ, Miroslava. Schůzky Jeana Cocteaua se smrtí (Jean Cocteau meetings with death). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 229 pp. ISBN 978-80-210-7609-9.
 488. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Slova přejatá z francouzštiny v české slovní zásobě (French loan-words in Czech vocabulary). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 201 pp. ISBN 978-80-210-7592-4.
 489. PAUČOVÁ, Lenka and Eliška GUNIŠOVÁ. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II (Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations II). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 299 pp. ISBN 978-80-210-8388-2.
 490. KREJČOVÁ, Elena. Slovosledné změny v bulharských a srbských evangelních památkách z 12. a 13. století (Word Order Changes in the Bulgarian and Serbian Church Slavonic Texts from 12th and 13th Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 143 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 450. ISBN 978-80-210-8338-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8338-2016.
 491. BEJČEK, Josef. Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka (Freedom of Contract and Protection of a Weaker Businessman). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 516 pp. Editio Scientia, vol. 557. ISBN 978-80-210-8185-7.
 492. SEHNÁLEK, David, Vladimír TÝČ, Igor BLAHUŠIAK, Kateřina HLINKOVÁ, Radim CHARVÁT, Richard KRÁL, Michal MRVA, Naděžda VACULÍKOVÁ, Mária PATAKYOVÁ, Michael SIMAN, Kristina ŠPOTTOVÁ and Romana VAŇKOVÁ. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie (Court of Justice EU and Interpretation of EU Law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
 493. VRUBEL, Martin, Eva DOLEŽALOVÁ, Marie HOŠŤÁLKOVÁ, Lenka HRNČÍŘOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Zuzana ONDROUŠKOVÁ, Jan VIKTORIN, Michal VOSTRÝ, Marie VÍTKOVÁ and Iva ŽÁKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. (Special and Inclusive Education in Peer Review Studies II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích, sv. II. ISBN 978-80-210-8468-1.
 494. JURNÍKOVÁ, Jana and Alžbeta KRÁLOVÁ. Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 207 pp. ISBN 978-80-210-8402-5.
 495. SRBA, Ondřej and Michal SCHWARZ. Starší dějiny Vietnamu a Čampy (Ancient History of Vietnam and Champa). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 206 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 460. ISBN 978-80-210-8491-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8491-2016.
 496. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN and Dag SØRMO. Stotte til laering i skolen (Support for learning in schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. ISBN 978-80-210-8312-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8312-2016.
 497. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (Tacit Knowledge, Metaphors and Pre-Service Teachers). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 pp. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8429-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8429-2016.
 498. ŠVEC, Vlastimil, Jan NEHYBA, Petr SVOJANOVSKÝ, James LAWLEY, Radim ŠÍP, Eva MINAŘÍKOVÁ, Blanka PRAVDOVÁ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Jan SLAVÍK. Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi (Tacit Knowledge, Metaphors and Pre-Service Teachers). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 223 pp. Pedagogika v teorii a praxi, sv. č. 4. ISBN 978-80-210-8428-5.
 499. Studentská geologická konference 2016. Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 46 pp. ISBN 978-80-210-8265-6.
 500. JURAJDA, Michal. Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 47 pp. ISBN 978-80-210-8384-4.
 501. ČERVENKA, Karel. Sud, který nemá dno? Potřeby dětí s poruchami emocí a chování očima výchovných profesionálů (The educational needs of children with behavioural and emotional difficulties from the perspective of educational professionals). Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. ISBN 978-80-210-8138-3.
 502. LAZAROVÁ, Bohumíra, Dan Roger STRÄNG, Roald JENSEN and Dag SØRMO. Support for learning in schools. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. ISBN 978-80-210-8311-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8311-2016.
 503. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The Theory and Practise of Project Teaching). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 160 pp. ISBN 978-80-210-8163-5.
 504. SALÁK, Pavel. Testamentum militis jako inspirační zdroj moderního dědického práva (Testamentum militis as the inspiration for modern law of succession). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 356 pp. Edice Scientia sv. 565. ISBN 978-80-210-8381-3.
 505. JUŘÍČKOVÁ, Miluše and Evy Beate TVETER. TextBook. Norges tekster. Texty o Norsku. Texts about Norway (TextBook. Texts about Norway). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 162 pp. ISBN 978-80-210-8328-8.
 506. MALÁ, Jiřina. Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten (Texts about Films. Stylistic Analysis of Film Review and Film Texts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 220 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 447. ISBN 978-80-210-8353-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016.
 507. KOVÁŘ, Petr, Marta KOVÁŘOVÁ, Ondřej NAVRÁTIL and Magda NAVRÁTILOVÁ GARGULÁKOVÁ. To bych zvládl taky. Umění moderny v komiksech (I´d made it too. Modern Art in Comics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8187-1.
 508. Tomáškovy dny 2016. XXV. konference mladých mikrobiologů. Mlynáriková, Katarína (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 pp. ISBN 978-80-210-8255-7.
 509. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ, Michal VÍT and Vladan HODULÁK. Towards Partnership. The Third Decade of Czech-German Relations. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 309 pp. ISBN 978-80-210-8541-1.
 510. ALCHAZIDU, Athena. Tremendismo: el sabor amargo de la vida. Tras las huellas de la estética tremendista en la narrativa española del siglo XX (Tremendism: Life’s Bitter Flavour. Tracing Tremendist Esthetic in the 20th Century Spanish Narrative). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 248 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 451. ISBN 978-80-210-8345-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8345-2016.
 511. ŠVEC, Vlastimil, Kateřina LOJDOVÁ and Blanka PRAVDOVÁ. Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy (Student Teacher’s Teaching Practice). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 198 pp. ISBN 978-80-210-8274-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8274-2016.
 512. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 173 pp. ISBN 978-80-210-8056-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8056-2016.
 513. ĐORĐEVIĆ, Vladimir. US Foreign Policy in the Western Balkans from 1993 to 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 196 pp. EDIS, sv. 14. ISBN 978-80-210-8112-3.
 514. DOBROVOLNÁ, Alena. Ústní interakce a rozvoj komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí (Oral interaction and development of communicative competence in teaching English with an interactive whiteboard). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 2. ISBN 978-80-210-8484-1.
 515. DOBROVOLNÁ, Alena. Ústní interakce a rozvoj komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí (Oral interaction and development of communicative competence in teaching English with an interactive whiteboard). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 178 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 2. ISBN 978-80-210-8485-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8485-2016.
 516. VACULÍK, Jaroslav and František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-5683-1.
 517. MILÉŘ, Tomáš and Jan VÁLEK. Veletrh nápadů učitelů fyziky 21. Sborník z konference (Physics Teachers’ Inventions Fair 21 : Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 244 pp. ISBN 978-80-210-8465-0.
 518. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 pp. ISBN 978-80-210-8454-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 519. LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ and Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace M. Sláma). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 328 pp. ISBN 978-80-210-8412-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8412-2016.
 520. TOMÁŠKOVÁ, Eva and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 136 pp. ISBN 978-80-210-7749-2.
 521. SCHWARZ, Michal and Ondřej SRBA. Vietnam v éře západních velmocí (Vietnam in the Era of Western Powers). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 190 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 461. ISBN 978-80-210-8492-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8492-2016.
 522. ŠTĚPÁNEK, Václav. VII. mezinárodní balkanistické sympozium. Program sympozia a sborník resumé příspěvků (7th International Symposium on Balkan Studies. Programme and Abstract Book). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 41 pp. ISBN 978-80-210-8389-9.
 523. NOVÁKOVÁ, Ester and Iva JANOUŠOVÁ. VIII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2016 (VIII. students’ academic conference of Department of the Czech language and literature). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-6151-4.
 524. STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Kateřina HRUŠKOVÁ, Jan CHARVÁT, Petr KUNČÍK, Jiří LANGER, Michaela MATĚJKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Michaela SLIVKOVÁ, Jan SOBOTA, Romana ŠIMURDOVÁ, Irena RODRIGUEZ TOČÍKOVÁ, Petra VENCLÍKOVÁ and Júlia ZORKOVSKÁ. Vize v umění a ve výchově uměním (Vision in the Arts and Art Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 198 pp. ISBN 978-80-210-8451-3.
 525. ONDREJOVÁ, Dana and David SEHNÁLEK. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik (The influence of European Union law on Czech regulation of unfair competition and unfair trade practices). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 315 pp. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 570. ISBN 978-80-210-8398-1.
 526. SEHNÁLEK, David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního práva (External Action of the European Union from the Perspective of EU and International Law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 242 pp. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 559. ISBN 978-80-210-8340-0.
 527. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol (Selection of Songs for Piano Improvisation for Teachers in Kindergartens). 4. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 99 pp. ISBN 978-80-210-5726-5.
 528. SAIBERTOVÁ, Simona. Vybrané kapitoly ošetřovatelství pro nutriční terapeuty (Selected chapters of nursing for nutritional therapeuts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 155 pp. ISBN 978-80-210-8155-0.
 529. OŠLEJŠKOVÁ, Hana and Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální (Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.
 530. JANÍKOVÁ, Věra and Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků (Research on learning and teaching of foreign languages). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1.
 531. VÍTKOVÁ, Marie and Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 279 pp. ISBN 978-80-210-6678-6.
 532. KLONTZA-JAKLOVÁ, Věra. What’s wrong? Hard science and humanities – tackling the question of the absolute chronology of the Santorini eruption. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 84 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 459. ISBN 978-80-210-8472-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8472-2016.
 533. Workshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015 (Workshops about mediaeval and postmedieval Pottery, Panská Lhota 2015). Kateřina Doležalová (výkonná editorka). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 128 pp. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque, Supplementum III. ISBN 978-80-210-8151-2.
 534. KLÍMOVÁ, Viktorie. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků (19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8273-1.
 535. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků (19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8272-4.
 536. XVIII. Brněnský geriatrický den (XVIIIth Brno Geriatric Day). Weber, Pavel (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 22 pp. ISBN 978-80-210-8166-6.
 537. TOMANDL, Josef, Jiří DOSTÁL, Hana PAULOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 212 pp. ISBN 978-80-210-6973-2.
 538. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4.
 539. BÁRTA, Stanislav. Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky (1420–1437) (The Deeds of Pledge of Sigismund of Luxembourg for the Church Estates (1420–1437)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 302 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 457. ISBN 978-80-210-8459-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8459-2016.
 540. ŘEHULKA, Evžen. Zdraví – učitelé – škola (Health – Teachers – School). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 211 pp. ISBN 978-80-210-8254-0.
 541. DOBŠOVIČOVÁ PINTÍŘOVÁ, Dagmar. Žítkovské bohyně. Lidová magie na Moravských Kopanicích (The Žítková Goddesses. Folk Magic in Moravian Kopanice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 138 pp. Etnologické materiály, sv. 4. ISBN 978-80-210-8158-1.
 542. BENOVICS, Michal, Zuzana KOBÍKOVÁ and Milan GELNAR. 5th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology. Programme & Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 94 pp. ISBN 978-80-210-8373-8.
 543. 60. Studentská vědecká konference. Program a sborník abstraktů. Jurajda, Michal (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 78 pp. ISBN 978-80-210-8257-1.
 544. HOLEŠINSKÁ, Andrea. 7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků (7th International Colloquium on Tourism. Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 59 pp. ISBN 978-80-210-8527-5.
 545. SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka and Lenka GAJZLEROVÁ. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016 (70 in good health. Collection of articles from international conference held on 8th-9th of September 2016.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 287 pp. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.
 546. 2015

 547. A bibliography of functional sentence perspective, 1956-2011. Czech and Slovak autors, Firbasian approach oriented. Edited by Martin Drápela. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. ISBN 978-80-210-7111-7.
 548. ČEŘOVSKÁ, Martina, Petra FUKOVÁ, Tomáš ANDRÁŠIK, Martina HULEŠOVÁ, Jaime Geovany ESCOBAR ABARCA, Marie CHVÁLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ and Simona KALOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV (Current Topics in Research into Foreign Language Learning and Teaching IV). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 172. ISBN 978-80-210-8120-8.
 549. VLČEK, Tomáš. Alternative Oil Supply Infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 pp. ISBN 978-80-210-8035-5.
 550. MAREŠ, Miroslav. Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore (Analysis of Best Practice of Countering Violent Extremism in Cyberspace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 85 pp. ISBN 978-80-210-7886-4.
 551. MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC and Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS (Data analysis in social sciences (using SPSS)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 pp. ISBN 978-80-210-6362-4.
 552. PÁČ, Libor. Anatomie člověka II. Splanchnologie, kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 pp. ISBN 978-80-210-4291-9.
 553. VARGOVÁ, Lenka and Marek JOUKAL. Anatomie dětského věku (Anatomy of childhood). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 199 pp. ISBN 978-80-210-8061-4.
 554. ŘEHULKOVÁ, Hana. Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla (Anglo-American Reception Ingarden s Concept of the Literary Work). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 123 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 441. ISBN 978-80-210-8058-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8058-2015.
 555. PRZYBYLSKI, Michal and Monika HORNOVÁ. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století (Anthology of Polish Literature: from the 10th till the end of the 19th century). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 pp. ISBN 978-80-210-8078-2.
 556. GULOVÁ, Lenka, Markéta SEDLÁKOVÁ, Veronika NÝDRLOVÁ, Jan BUCHTA, Veronika KOLAŘÍKOVÁ, Margita RÁCOVÁ, Radim ŠÍP, Ema ŠTĚPAŘOVÁ, Lucie ČECHOVSKÁ, Lukáš MUSIL and Michael SCHMIDT. Aplikace mechanismů sociální pedagogiky do sociální a pedagogické práce – praxe a výzkum (Application of Mechanisms of Social Education in Social Work and Teaching – Practice and Research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 pp. ISBN 978-80-210-8159-8.
 557. KATINA, Stanislav, Miroslav KRÁLÍK and Adéla HUPKOVÁ. Aplikovaná štatistická inferencia I. Biologická antropológia očami matematickej štatistiky (Applied statistical inference I). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 320 pp. ISBN 978-80-210-7752-2.
 558. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ and Čeněk ŠAŠINKA. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice : Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 15.–16. 5. 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 pp. ISBN 978-80-210-7824-6.
 559. BARTOŠOVÁ, Kateřina, Michael ČERŇÁK, Markéta KUKAŇOVÁ, Čeněk ŠAŠINKA and Iva BUREŠOVÁ. Applying Principles of Cognitive Psychology in Practice. Conference Proceedings. Sborník příspěvků. Brno 21.–22. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 pp. ISBN 978-80-210-8026-3.
 560. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 pp. ISBN 978-80-210-7110-0.
 561. KLUSOŇOVÁ, Markéta, Michal MALANÍK, Monika STACHOŇOVÁ and Martin ŠKOP. Argumentation 2015 : International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-7970-0.
 562. SLAVÍČEK, Lubomír and Petr TOMÁŠEK. Aristokracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou (The Aristocracy of Spirit and Taste. The Salm-Reifferscheidt Picture Gallery at Rájec nad Svitavou Chateau). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 560 pp. ISBN 978-80-210-8266-3.
 563. LUKÁŠOVÁ, Helena. Ateliér grafického designu + multimédií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity : Studio of Graphic Design + Multimedia Faculty of Informatics Masaryk University. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 pp. ISBN 978-80-210-7691-4.
 564. POLÁČEK, Jiří. Básnický rok (Poetic Year). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 105 pp. Reflexe. ISBN 978-80-210-8118-5.
 565. ŠAUR, Josef. Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén) (Boris N. Chicherin on Russian History (State School as a Historiographic and Social Phenomenon)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 298 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 439. ISBN 978-80-210-8051-5.
 566. ŠAUR, Josef. Boris Nikolajevič Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén) (Boris N. Chicherin on Russian History (State School as a Historiographic and Social Phenomenon)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 298 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 439. ISBN 978-80-210-8051-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8051-2015.
 567. CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Dana MICHALCOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Pavel DANĚK, Vít GRULICH, Radim HÉDL, Jan Wim JONGEPIER, Ivana JONGEPIEROVÁ, Martin KOČÍ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Jan ROLEČEK, Kateřina ŠUMBEROVÁ and Lubomír TICHÝ. Botanical Excursions in Moravia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. ISBN 978-80-210-7862-8.
 568. VESELÝ, Petr. Brýlová technika I a II : praktická cvičení (Spectacle technique I and II : Practical exercises). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 116 pp. ISBN 978-80-210-7778-2.
 569. VESELÝ, Petr. Brýlová technologie I a II : praktická cvičení (Spectacle technology I and II : practical exercises). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 95 pp. ISBN 978-80-210-7779-9.
 570. GIBSON, David and Jan SLOVÁK. Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 240 pp. ISBN 978-80-210-7855-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7855-2015.
 571. GIBSON, David and Jan SLOVÁK. Building Sustainable R&D Centers in Emerging Technology Regions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 240 pp. ISBN 978-80-210-7854-3.
 572. KREJČOVÁ, Elena. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 2. (Bulgarian Texts for Translation seminar, part 2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 90 pp. ISBN 978-80-210-7892-5.
 573. OBRUSNÍK, Adam, Michaela FOJTŮ, Jelena PEJOVIC, Kristýna HUDCOVÁ and Monika SIEBEROVÁ. CEITEC PhD Retreat : Book of Abstracts : 23–24 April 2015, Valtice, Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 135 pp. ISBN 978-80-210-7825-3.
 574. Central European Journal of Canadian Studies : Revue d’Etudes Canadiennes en Europe Centrale. Volume 9, 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7732-4.
 575. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2015. Current Challenges to Resolution of International (Crossborder) Disputes. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 295 pp. ISBN 978-80-210-8020-1.
 576. ADAM, Martin and Radek VOGEL. Communication Across Genres and Discourses : Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Brno, 11–12 September 2014. Conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-7922-9.
 577. ADAM, Martin and Radek VOGEL. Communication across genres and discourses (Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English, Brno, 11-12 September 2014), Conference Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-7971-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7971-2015.
 578. Creating, Shaping, Signifying. Abstracts. 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2015. ISBN 978-80-210-7690-7.
 579. ŠPALKOVÁ, Dagmar and Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research : Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 424 pp. ISBN 978-80-210-7532-0.
 580. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Michala BARVÍNKOVÁ, Hana FUNKOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Tomáš KOZÁREK, Tereza KYSELOVSKÁ, Silvie MAHDALOVÁ, Mária PASTORKOVÁ, Kateřina REMSOVÁ, Iveta ROHOVÁ, Iva ŠIMKOVÁ and Jiří VALDHANS. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 313 pp. ISBN 978-80-210-8122-2.
 581. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8085-0.
 582. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ and Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn (Czech Language in Motion: Chapters exploring its state and changes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 pp. ISBN 978-80-210-8090-4.
 583. SOCHOR, Pavel. Člověk s postižením a výtvarná tvorba : od zobrazování k autorství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 pp. ISBN 978-80-210-7925-0.
 584. SOCHOR, Pavel. Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství (A person with a disability and fine arts. From imaging to authorship). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 pp. ISBN 978-80-210-7981-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015.
 585. RADVAN, Michal. Daně a správa daní (Taxes and tax administration). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-210-7746-1.
 586. DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ and Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? (Deconstruction of democracy?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 212 pp. ISBN 978-80-210-8067-6.
 587. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské pojetí smrti (Children’s perceptions of death). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 147 pp. ISBN 978-80-210-8104-8.
 588. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 175 pp. ISBN 978-80-210-5035-8.
 589. KONEČNÝ, Milan and Zdeněk STACHOŇ. Die k.k. Haupt und Residenzstadt Wienn mit allen Vorstaedten. 2015.
 590. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 394 pp. ISBN 978-80-210-7687-7.
 591. KALVODOVÁ, Věra and Milana HRUŠÁKOVÁ. Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 506 pp. Editio Scientia, vol. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
 592. GRŮZOVÁ, Lucie and Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání (Two years old child in preschool education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 pp. ISBN 978-80-210-8114-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8114-2015.
 593. KRAFL, Pavel. Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské (Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Chapters from the history of the Kladsko/Kłodzko/Glatz canonry in the pre-Hussite period). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. ISBN 978-80-210-7987-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7987-2015.
 594. KRAFL, Pavel. Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské (Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Chapters from the history of the Kladsko/Kłodzko/Glatz canonry in the pre-Hussite period). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 pp. ISBN 978-80-210-7891-8.
 595. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí (Personality Development and Education of Persons with Visual Impairment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 203 pp. ISBN 978-80-210-8091-1.
 596. FRYŠTENSKÁ, Marcela. Ekonomická analýza civilního práva (Economic analysis of civil law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 pp. Edice Scientia, č. 518. ISBN 978-80-210-7880-2.
 597. POLČÁK, Radim, František PÚRY, Jakub HARAŠTA, Tomáš ABELOVSKÝ, Petr KLEMENT, Matěj MYŠKA, Václav STUPKA, Alena PEJČOCHOVÁ and Tomáš ELBERT. Elektronické důkazy v trestním řízení (Electronic evidence in criminal procedure). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-210-8073-7.
 598. ČERNOCH, Filip, Jan OSIČKA, Robert ACH-HÜBNER and Břetislav DANČÁK. Energiewende: current state, future development and the consequences for the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 178 pp. Edice Monografie, sv. 62. ISBN 978-80-210-8279-3.
 599. JIRUŠEK, Martin, Tomáš VLČEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Roger W. ROBINSON, Anna LESHCHENKO, Filip ČERNOCH, Lukáš LEHOTSKÝ and Veronika ZAPLETALOVÁ. Energy Security in Central and Eastern Europe and the Operations of Russian State-Owned Energy Enterprises. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 695 pp. ISBN 978-80-210-8048-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8048-2015.
 600. BINKA, Bohuslav. Environmentální organizace v ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 77 pp. ISBN 978-80-210-7815-4.
 601. PEZLAR, Ivo. Epistemická logika: úvod se zaměřením na studenty humanitních oborů. 1. vyd. Brno, 2015. 185 pp. ISBN 978-80-210-7791-1.
 602. MAZALOVÁ, Lucie. Eschatologie v díle Jana Husa (Eschatology in the Work of Jan Hus). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 370 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 432. ISBN 978-80-210-7953-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7953-2015.
 603. SKLENÁŘ, Vladimír. EUROMAR 2015. Programme and Abstract Book. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 972 pp. ISBN 978-80-210-7890-1.
 604. KRAJÍČEK, Jan and Veronika KAJUROVÁ. European Financial Systems 2015 : Proceedings of the 12th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 710 pp. ISBN 978-80-210-7962-5.
 605. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. Expressivité vs identité dans les langues: aspects contemporains des argots (Expressivity versus identity in languages: contemporary aspects of slangs). Alena Podhorná-Polická (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 260 pp. ISBN 978-80-210-5739-5.
 606. VRUBEL, Martin. Facilitátory a bariéry školní a sociální inkluze osob se zrakovým postižením (Facilitators and barriers of school and social inclusion of people with visual impairment). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 pp. ISBN 978-80-210-8022-5.
 607. BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ and Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii (The Factors of Resiliency in 3P Intervention as a Concept of Inclusive Strategies in Education of Children with Special Behavioural Difficulties/Disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 pp. ISBN 978-80-210-8131-4.
 608. RONOVSKÁ, Anna. FÍ! – kniha komiksů. Konceptuální + intermediální tvorba (2013–2015) Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-7906-9.
 609. ČESÁLKOVÁ, Lucie, Dominika BÄUCHELOVÁ, Veronika JANČOVÁ, Jana KOKEŠOVÁ, Barbora LIGASOVÁ, Eliška MALEČKOVÁ, Soňa MORGENTHALOVÁ, Barbora RUDINSKÁ, Kateřina ŠARDICKÁ and Klára VÁRADI. Film – náš pomocník. Studie o (ne)užitečnosti českého krátkého filmu 50. let (Film – Our Helper. Studies on Useful/less/ness of Czech Short Film of the 1950s). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 328 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 438. ISBN 978-80-210-8057-7.
 610. STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy (Philosophy of information - a metatheoretical analysis of the concept of information and main paradigms of information science). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 437. ISBN 978-80-210-8011-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8011-2015.
 611. Financování politického života. Vojtěch Šimíček (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 pp. Ediční řada Sborníky, sv.54. ISBN 978-80-210-7994-6.
 612. Forgotten times and spaces New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. Sázelová, Sandra - Novák, Martin - Mizerová, Alena (eds.). 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Masarykova univerzita, 2015. 618 pp. ISBN 978-80-210-7781-2.
 613. FROUZ, Martin and Miroslav KRÁLÍK. Fotografie v biologické antropologii (Photography in biological anthropology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 pp. ISBN 978-80-210-7753-9.
 614. NOVOTNÁ, Miroslava. Francouzské inspirace v Karolinské epopeji Julia Zeyera (French inspiration in Carolingian epopee of Julius Zeyer). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-210-8100-0.
 615. From the Pannonian steppes to the Tatra summits. Manual to the IAVS Post-Symposium Excursion. Janišová, Monika - Šibík, Jozef (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 86 pp. ISBN 978-80-210-7889-5.
 616. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 13 : Nejen fyzická geografie ve studiu kulturní krajiny (Physical Geography Proceedings 13 : Not only Physical Geography in the Study of Cultural Landscape). Herber, Vladimír (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 98 pp. ISBN 978-80-210-8065-2.
 617. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ and Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 pp. ISBN 978-80-210-7734-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015.
 618. ŠMÍDOVÁ, Iva, Eva ŠLESINGEROVÁ and Lenka SLEPIČKOVÁ. Games of Life: Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 164 pp. ISBN 978-80-210-7916-8.
 619. ŠINDLER, Michal. Gastronomie a technologie přípravy pokrmů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. ISBN 978-80-210-7878-9.
 620. MELICHAR, Rostislav, Jan ČERNÝ, Martin KNÍŽEK, Libuše PLCHOVÁ, Tomáš KUMPAN, Ľuboš SOKOL and Soňa HOLEČKOVÁ. Historií naší planety. Průvodce geoparkem PřF MU v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 108 pp. ISBN 978-80-210-8014-0.
 621. KLIMEŠ, Jan. Hledání významu v umělecké narativní ilustraci (The Search for Meaning in Artistic Narrative Illustration). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 442. ISBN 978-80-210-8059-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8059-2015.
 622. KLUSOŇOVÁ, Markéta. Hnutí Právo a literatura koncem 20. a na počátku 21. století (Law and Literature Movement in the late 20th and early 21st century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 pp. Editio Scientia, vol. 535. ISBN 978-80-210-8025-6.
 623. DANIEL, Jan, Richard TURCSÁNYI, Diāna POTJOMKINA, Václav WALACH, Tamás CSIKI and Ľubomír LUPTÁK. Challenges of Central European Security: Critical Insights. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 111 pp. ISBN 978-80-210-7772-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7772-2015.
 624. SHMIDT, Victoria. Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-210-7834-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7834-2015.
 625. TAUCHEN, Jaromír and Ladislav VOJÁČEK. III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů : sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 368 pp. ISBN 978-80-210-7938-0.
 626. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ and Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 161 pp. ISBN 978-80-210-7152-0.
 627. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma (Inclusion in Schools and in Society as an Interdisciplinary Issue). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 pp. ISBN 978-80-210-8093-5.
 628. PRAVDOVÁ, Blanka. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství (My teacher self: Professional self-concept of a pre-service teacher). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 220 pp. ISBN 978-80-210-8030-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8030-2015.
 629. BAKOŠOVÁ, Barbora, Kateřina PAŘÍZKOVÁ and Karel STIBRAL. Kapitoly z environmentální estetiky : současná kulturní dimenze krajiny a přírody. 1. vyd. Brno, 2015. 184 pp. ISBN 978-80-210-7812-3.
 630. SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina. Khatar san? Jak slovenští Romové přišli do českých zemí za prací a co se dělo potom : katalog k výstavě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 92 pp. ISBN 978-80-210-7819-2.
 631. DASTYCH, Milan. Klinická biochemie : bakalářský obor Zdravotní laborant. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-210-7788-1.
 632. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie (The Conception of Early Speech Therapy Intervention in the Czech Republic : Theory, research, therapy). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 286 pp. ISBN 978-80-210-7561-0.
 633. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ and Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody (Cookbook for lectors of experientially oriented courses, or we are (Not)cooking just with water). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 150 pp. ISBN 978-80-210-8149-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015.
 634. MACUROVÁ, Zuzana. Kunstpraxis in einem Barockkloster. Verwandlung der Propstei Rajhrad im 18. Jahrhundert (Art Activities in a Baroque Monastery. The Transformation of the Rajhrad Provostry during the 18th Century.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 298 pp. ISBN 978-80-210-8024-9.
 635. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK and Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2015 : sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. : Masarykova univerzita, 2015. 70 pp. ISBN 978-80-210-7850-5.
 636. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen (A Guide to the Syntax of comlex sentences. A brief theory with exercises). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 48 pp. ISBN 978-80-210-5119-5.
 637. RUSÍNOVÁ, Eva. Letní škola slovanských (bohemistických) studií : přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 289 pp. ISBN 978-80-210-7846-8.
 638. KŘÍŽOVÁ, Alena, Miroslav VÁLKA and Martina PAVLICOVÁ. Lidové tradice jako součást kulturního dědictví (Folk Traditions as Part of the Cultural Heritage). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 311 pp. Etnologické studie 19. ISBN 978-80-210-8081-2.
 639. LORENTZ, Pascaline, David ŠMAHEL, Monika METYKOVÁ and Michelle WRIGHT. Living in the Digital Age. Self-Presentation, Networking, Playing, and Participating in Politics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 218 pp. ISBN 978-80-210-7810-9.
 640. FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech aneb Produkce a spotřeba z blízka. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. 218 pp. ISBN 978-80-210-7740-9.
 641. MAJER, Robert. Malé státy v EU: Případ české republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 112 pp. Ediční řada Monografie, sv. 60. ISBN 978-80-210-7992-2.
 642. KERLINOVÁ, Alena and Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
 643. MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik (Media on Move: On The Transformation of the Current Czech Audiences). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-8033-1.
 644. RONOVSKÁ, Kateřina. Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 204 pp. ISBN 978-80-210-7747-8.
 645. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ and Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 pp. ISBN 978-80-210-7751-5.
 646. NECHUTOVÁ, Jana and Jana FUKSOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 122 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 431. ISBN 978-80-210-7873-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7873-2015.
 647. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Sborník abstraktů příspěvků z konference. Novotná, JIřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 28 pp. ISBN 978-80-210-8038-6.
 648. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. Sborník příspěvků z konference 26. 11. 2015. Šindelková, Monika (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 81 pp. ISBN 978-80-210-8136-9.
 649. TRNA, Josef and Eva TRNOVÁ. Moduly s experimenty v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání (Modules experiment in inquiry-based science education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 133 pp. ISBN 978-80-210-7577-1.
 650. MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání (Moravia in the Ice Age. The last glacial period and methods of its research). Petr Modlitba (ilustrace). 1. elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. ISBN 978-80-210-7710-2.
 651. WEINER, Tomáš, Hedvika POUKAROVÁ and Tomáš KUMPAN. Moravskoslezské paleozoikum 2015, XVIII. ročník, 5.únor 2015, Sborník abstraktů ("Moravian and Silesian Paleozoic 2015, vol. XVIII, Feburary 5 2015, Abstract Book"). 1. vyd. : Masarykova univerzita, 2015. 28 pp. ISBN 978-80-210-7731-7.
 652. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. Sborník příspěvků z konference (Motivation of gifted pupils and students in mathematics and sciences). Novotná, Jiřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 92 pp. ISBN 978-80-210-8146-8.
 653. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí (Possibilities of work integration of people with disabilities - current trends in the Czech Republic and foreign countries). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 195 pp. ISBN 978-80-210-8135-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015.
 654. VEJRYCHOVÁ, Radka, Barbora SVÁTKOVÁ, Lenka REMSOVÁ, Hana STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Marie PAVLOVSKÁ, Martina KUROWSKI, Jan BUCHTA, Lucie SVOBODOVÁ, Milan SMUTNÝ, Barbora KUČEROVÁ, Martina SVOBODOVÁ and Zdeněk ŽANDA. Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny (Multicultural education through art and drama workshops). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 112 pp. ISBN 978-80-210-8008-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8008-2015.
 655. GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy (Multimedia Technologies and their Use in Children with Special Education Needs in Inclusive School Settings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 282 pp. ISBN 978-80-210-8109-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015.
 656. SEDLÁČEK, Marek. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8108-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015.
 657. ŠIMŮNEK, Jan, Danuše LEFNEROVÁ, Anna KUBÁTOVÁ, Jana CHALOUPKOVÁ, Karel PRÁŠIL, Jindra PAVELKOVÁ and Vít HUBKA. Mykologické vyšetření knih a prostředí knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě (Mycological examination of books and library environment of Benedictine monastery in Rajhrad). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 74 pp. ISBN 978-80-210-8069-0.
 658. KVIZDA, Martin and Zdeněk TOMEŠ. Nabídková řízení ve veřejné dopravě: příležitosti a hrozby : sborník příspěvků ze semináře Telč 2015 (Procurements in public transport: opportunities and pitfalls : Conference Proceedings of Telč 2015). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 pp. ISBN 978-80-210-8003-4.
 659. MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ and Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu! Protiislámská politika v České republice (No to Islam! Anti-Islam Politics in the Czech Republic). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 219 pp. Politologická řada, sv. č. 56. ISBN 978-80-210-8288-5.
 660. MUTLOVÁ, Petra. Nicolai Dresdensis Apologia. De conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 242 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 443. ISBN 978-80-210-8124-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8124-2015.
 661. SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina. Nikdy jsem nebyl podceňovanej : ze slovenských osad do českých měst za prací. Poválečné vzpomínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7949-6.
 662. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Thomas KENNER and Germaine CORNÉLISSEN. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 134 pp. ISBN 978-80-210-8031-7.
 663. VEČEŘA, Miloš, Jan HURDÍK, Kateřina RONOVSKÁ, Lukáš HLOUCH, Petr LAVICKÝ, Martin HAPLA, Tereza PONDIKASOVÁ, Monika STACHOŇOVÁ, Vít KŘÍŽKA, Vojtěch POSPÍŠIL, Petr COUFALÍK and Michal MALANÍK. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 344 pp. ISBN 978-80-210-8074-4.
 664. VACULÍK, Jaroslav. Obecné dějiny novověku IV (1789–1918). 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-6175-0.
 665. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ, Vojtěch ŽÁK and Věra ČÍŽKOVÁ. Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy (Field didactics : development – state of the art – perspectives). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 pp. ISBN 978-80-210-7769-0.
 666. STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ and Vojtěch ŽÁK. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (Field didactics: development – state of the art – perspectives). 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 468 pp. ISBN 978-80-210-7884-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015.
 667. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Marek MEŠKO and Anna ŽÁKOVÁ. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2015. 193 pp. ISBN 978-80-210-7946-5.
 668. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Marek MEŠKO and Anna ŽÁKOVÁ. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 196 pp. ISBN 978-80-210-7947-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7947-2015.
 669. MCMURRY, John. Organická chemie. 1. vyd. Brno: VUTIUM, VŠCHT Praha, 2015. 1200 pp. ISBN 978-80-214-4769-1.
 670. DOSTALÍK, Jan. Organická modernita. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1918-1968) (Organic Modernity. Eco-Friendly Tendencies in Czechoslovak Urban and Regional Planning (1918-1968)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 pp. EDIS, sv. 13. ISBN 978-80-210-7876-5.
 671. WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. (The Organization of Implementation Process). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 270 pp. ISBN 978-80-210-7822-2.
 672. BUBÍK, Miroslav, David BURIÁNEK, Helena GILÍKOVÁ, Martin IVANOV, Irena SEDLÁČKOVÁ and Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti v Mikulově ve dnech 14.–17. 10. 2015 : exkurzní průvodce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 47 pp. ISBN 978-80-210-7979-3.
 673. JANISCH, Roman. Overview of General Biology. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 91 pp. ISBN 978-80-210-7927-4.
 674. TÁBORSKÁ, Eva and Jiří DOSTÁL. Overview of Chemistry. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 129 pp. ISBN 978-80-210-5193-5.
 675. MLEJNEK, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny (Palaeolithic settlement on the eastern slopes of the Drahany Highland). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 171 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque 18. ISBN 978-80-210-7818-5.
 676. JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků (Periodic system of the elements). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 154 pp. ISBN 978-80-210-6621-2.
 677. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Marian KOTEK, Petra SCHUSTEROVÁ, Ladislav MITÁŠ and Tomáš ROHAN. Perkutánní drenáž žlučových cest. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 44 pp. ISBN 978-80-210-8150-5.
 678. DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině : charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (Through a Strange Landscape : Characteristics and Inner Structuring of Fantastic Literature). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7872-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7872-2015.
 679. DĚDINOVÁ, Tereza. Po divné krajině: charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (Through a Strange Landscape: Characteristics and Inner Structuring of Fantastic Literature). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 433. ISBN 978-80-210-7871-0.
 680. BINKA, Bohuslav and Petr JEMELKA. Počátky českého a slovenského environmentalismu – vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 86 pp. ISBN 978-80-210-7762-1.
 681. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie (Physical activity: Sociological perspective). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 151 pp. ISBN 978-80-210-7919-9.
 682. SEKOT, Aleš. Pohybové aktivity pohledem sociologie (Physical activity: Sociological perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 151 pp. ISBN 978-80-210-7918-2.
 683. CRHA, Bedřich, Markéta BÉBAROVÁ, Radka HLADILOVÁ, Taťána JURČÍKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ and Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20.století. (The Attitudes of University Students in the Czech Republic to the Artistic Music of the First Two-Thirds of the 20th Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 248 pp. ISBN 978-80-210-8089-8.
 684. PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ and Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo (Land Law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 pp. ISBN 978-80-210-7750-8.
 685. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8.
 686. Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života. Hrabcová, Dana (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 286 pp. ISBN 978-80-210-8121-5.
 687. JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ and Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 688. KRMÍČKOVÁ, Helena, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ and Pavel ŠEVČÍK. Pro defensa veritatis evangelice (For defending the true of the gospel). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 155 pp. ISBN 978-80-210-8023-2.
 689. ONDRUCH, Jakub, Filip HRBÁČEK, Daniel NÝVLT and Kamil LÁSKA. Proceedings: Students in Polar Research Conference 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 52 pp. ISBN 978-80-210-7832-1.
 690. REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK and Jana NOVÁ. Projektový management ve sportu (Project Management in Sports). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 pp. ISBN 978-80-210-7995-3.
 691. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I : Obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 pp. ISBN 978-80-210-7745-4.
 692. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ and Alena ROBOTKOVÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu : Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 51 pp. ISBN 978-80-210-7755-3.
 693. TER LAAK, Jan. Psychologická diagnostika. Jak řešit otázky klientů : Průvodce pro studenty, výzkumníky a praktické diagnostiky. I. Historie, principy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 174 pp. ISBN 978-80-210-8036-2.
 694. SYSLOVÁ, Zora and Lucie CHALOUPKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 79 pp. ISBN 978-80-210-7882-6.
 695. SRBA, Ondřej. Rasiyan-u qumq-a. Nádobka nektaru. Anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století. Faksimile rukopisu, transkripce a překlad. (Rasiyan-u Qumq-a. A Vase of Nectar. An Anonymous Mongolian Poem in a Manuscript of the 18th Century. Facsimile of the Manuscript, Transcription and Translation.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 276 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 429. ISBN 978-80-210-8010-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8010-2015.
 696. ŽENÍŠEK, Alexander. Relativita do kapsy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 110 pp. ISBN 978-80-210-8043-0.
 697. DOSTÁL, Ondřej, Michaela JARKOVSKÁ and Lucie VYCHODILOVÁ. Research in Plant Genetics : book of abstracts. Brno 7th - 10th September 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 46 pp. ISBN 978-80-210-7936-6.
 698. KOKEŠ, Radomír. Rozbor filmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 264 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 430. ISBN 978-80-210-7756-0.
 699. KOBÍKOVÁ, Zuzana, Zuzana DOŠLÁ and Milan GELNAR. Rozhovory se studenty a vědci Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7863-5.
 700. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Hana HORKÁ and Lucie CHALOUPKOVÁ. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy (Developing personal and professional competences of teachers of primary school). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 177 pp. ISBN 978-80-210-7894-9.
 701. SYSLOVÁ, Zora. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol (Professional development and mentoring skills of kindergarten teachers). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-210-7881-9.
 702. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL and Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole (Management of inclusion in schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 pp. ISBN 978-80-210-8037-9.
 703. STANOVSKÁ, Sylvie. Sagt mir Jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie (Tell me Someone what is Love. German and Czech Amorous Lyric in the Middle Ages. A Typology). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 332 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 434. ISBN 978-80-210-7960-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7960-2015.
 704. MRÁKOVÁ, Eva and Lubomír POPELÍNSKÝ. Sbírka řešených úloh z logiky pro informatiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 80 pp. ISBN 978-80-210-7843-7.
 705. HŘEBÍČEK, Jiří. Sborník 11. letní školy matematické biologie : předzpracování dat v databázových systémech a v systému R, algoritmizace a programovací nástroje pro zpracování dat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 90 pp. ISBN 978-80-210-7924-3.
 706. DUNDELOVÁ, Jana. Selected Chapters from Social Psychology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8027-0.
 707. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH and Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2015. 107 pp. ISBN 978-80-210-7909-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
 708. ŠTĚRBA, Zbyněk, Čeněk ŠAŠINKA, Zdeněk STACHOŇ, Radim ŠTAMPACH and Kamil MORONG. Selected Issues of Experimental Testing in Cartography. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 120 pp. ISBN 978-80-210-7893-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7893-2015.
 709. FRYŠTÁK, Marek, Věra KALVODOVÁ and Jan PROVAZNÍK. Selected Problems of the Czech Criminal Law. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 100 pp. ISBN 978-80-210-7985-4.
 710. PODROUŽKOVÁ, Lucie. Shakespearovský kánon v díle Toma Stopparda (Shakespearean Canon in the Works of Tom Stoppard). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 194 pp. ISBN 978-80-210-8062-1.
 711. ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ and Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století) (The Slavonic Literatures and Languages Embraced by Politics (the 20th Century)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 pp. ISBN 978-80-210-8068-3.
 712. GUNIŠOVÁ, Eliška and Lenka PAUČOVÁ. Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I (Slavonic Literary World: Contexts and Confrontations I). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 244 pp. ISBN 978-80-210-7915-1.
 713. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA and Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. ISBN 978-80-210-7726-3.
 714. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA and Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 217 pp. ISBN 978-80-210-7726-3.
 715. ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 440. ISBN 978-80-210-8060-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8060-2015.
 716. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina, Jana HAVLÍKOVÁ, Olga HUBÍKOVÁ and Zdeňka DOHNALOVÁ. Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie (Social Work with Older People in the Context of Critical Gerontology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 129 pp. ISBN 978-80-210-7864-2.
 717. ADAMEC, Petr. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy : sborník příspěvků ke konferenci konané u příležitosti 25. výročí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě dne 16. září 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 107 pp. ISBN 978-80-210-7940-3.
 718. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ and Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe (Current Trends in Inclusive Education focused on Pupils with Special Educational Needs in the Czech Republic and Abroad: Theory, Research, Practice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 pp. ISBN 978-80-210-8098-0.
 719. STACHOŇ, Zdeněk, Milan KONEČNÝ and Jiří KOZEL. Specializovaná mapa s odborným obsahem - Klady listů vybraných mapových děl na území ČR (Specialized Map with expert content - Map sheet layout of the selected map series in the Czech Republic). 2015.
 720. VRUBEL, Martin, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Lenka DRUSOVÁ, Dana GROULÍKOVÁ, Barbora ILGNEROVÁ, Viktor KRIŽO, Sunil KUMAR, Petra ODEHNALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN and Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích (Special and Inclusive Education in Peer Review Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 167 pp. ISBN 978-80-210-8107-9.
 721. STADLEROVÁ, Hana. Speciální výtvarná výchova v pomáhajících profesích. (Special art education in helping professions). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 220 pp. ISBN 978-80-210-8128-4.
 722. VEČERKOVÁ, Eva, Markéta SELUCKÁ, Jana DUDOVÁ, Martina URBANOVÁ, Eva ŽATECKÁ, Jan PROVAZNÍK and Tereza LEVICKÁ. Společensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví (Socio-legal Aspects of the Protection of a Consumer and His/Hers Health). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 299 pp. Editio Scientia, vol. 540. ISBN 978-80-210-8050-8.
 723. POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ and Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách) (Administrative Procedural Law (in exercises and questiones)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 pp. ISBN 978-80-210-7937-3.
 724. ČERNÁ, Miroslava, Miroslav MARINČÁK and Ivo SVOBODA. Správní řízení a finance v praxi škol a školských zařízení (Administrative management and finance practice in schools and educational institutions). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 124 pp. ISBN 978-80-210-8079-9.
 725. KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza (Serbian phraseology and its Czech and Bulgarian translation. Contrastive analysis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436. ISBN 978-80-210-8004-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015.
 726. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ and Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda : učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 pp. ISBN 978-80-210-7972-4.
 727. VÍTKOVÁ, Marie and Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 192 pp. ISBN 978-80-210-7194-0.
 728. KRSKOVÁ, Naděžda. Stručný přehled francouzské gramatiky v tabulkách (Brief Survey of French Grammar in Tables). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 57 pp. ISBN 978-80-210-4805-8.
 729. LNĚNIČKA, Libor. Středoevropský prostor v pohledu současné geografie : sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 47 pp. ISBN 978-80-210-7986-1.
 730. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 173 pp. ISBN 978-80-210-6817-9.
 731. Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů (Student Teaching Practice – Senior activation). Gulová, Lenka (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8147-5.
 732. Studentské profesní praxe – multikulturní lekce ve školách a dalších institucích (Student Teaching Practice – Multicultural Lesson at Schools and Other Institutions). Gulová, Lenka (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 305 pp. ISBN 978-80-210-8119-2.
 733. DOROVSKÝ, Ivan. Studia Macedonica II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 229 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 435. ISBN 978-80-210-7959-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7959-2015.
 734. HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ, Tomáš JANÍK and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Studie ze školní pedagogiky (Studies on school education). 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 180 pp. Řada pedagogiky a psychologie. ISBN 978-80-210-4859-1.
 735. MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika češtiny (Czech Stylistics). 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 84 pp. ISBN 978-80-210-4973-4.
 736. ŘEHULKA, Evžen, Jitka REISSMANNOVÁ and Lenka GAJZLEROVÁ. Škola a zdraví v 21. století: sborník za roky 2014 a 2015 (School and health in the 21st century, 2014 and 2015). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 535 pp. ISBN 978-80-210-8139-0.
 737. ŠERÁKOVÁ, Hana. Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku (Jump rope traditionally and unconventionally for pre-school children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 pp. ISBN 978-80-210-7991-5.
 738. LAUERMANN, Lubomír and Hana SVATOŇOVÁ. Tematická kartografie. Znakové systémy, metody zobrazování a hodnotová měřítka (Thematic Cartography. Sign systems and methods for displaying and value measure). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 57 pp. ISBN 978-80-210-7941-0.
 739. SVOBODA, Jiří. Terra Nostra. Krajiny, lidé a architektura v antropologické perspektivě (Terra Nostra. Landscapes, humans, and architecture in anthropological perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 184 pp. Anthropologia integra. Series monographica. Sv. 5. ISBN 978-80-210-7835-2.
 740. DENGLEROVÁ, Denisa. Testování kognitivních schopností u dětí v kulturně rozmanité společnosti (Testing of cognitive abilities of children in culturally diverse society). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 118 pp. Edice Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-8099-7.
 741. KREJČOVÁ, Elena. Texty k překladatelskému semináři pro bulharisty (Тexts for Translation seminar for studenst of Bulgarian). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 76 pp. ISBN 978-80-210-7738-6.
 742. FRANTOVÁ, Zuzana and Ivan FOLETTI. The Anique Memory and the Middle Ages. 1. vyd. Roma: Viella, Masarykova univerzita, 2015. 176 pp. ISBN 978-80-210-7786-7.
 743. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. The role of combatives teaching in physical education. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7920-5.
 744. DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ and Miroslav VÁLKA. Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 pp. ISBN 978-80-210-8086-7.
 745. RACLAVSKÝ, Jiří, Petr KUCHYŇKA and Ivo PEZLAR. Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator (Transparent Intensional Logic as Characteristica Universalis and Calculus Ratiocinator). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 312 pp. ISBN 978-80-210-7973-1.
 746. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ and Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol (Trends in the realization of children's physical activity in kindergartens and the first grades of primary schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 pp. ISBN 978-80-210-7877-2.
 747. ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 4., dopl. a aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 172 pp. ISBN 978-80-210-7955-7.
 748. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ and Michaela JARKOVSKÁ. Týden lékařské genetiky v Brně : odborné akce, které se konají u příležitosti 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů. Sborník abstraktů. Brno 21.–25. září 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 199 pp. ISBN 978-80-210-7933-5.
 749. NOGA, Pavel. Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií (Typographic Poster. Traditional medium of communication in epoch of advanced digital technology). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 168 pp. ISBN 978-80-210-8063-8.
 750. ŠVEC, Vlastimil, Jarmila BRADOVÁ, Hana HORKÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petra VYSTRČIL MARKOVÁ, Hana MEDVEDOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Josef MORAVEC and Blanka PRAVDOVÁ. Učitel v teorii a praxi (Teacher in theory and practice). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 163 pp. ISBN 978-80-210-8087-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8087-2015.
 751. MACUROVÁ, Zuzana. Umělecká praxe v barokním klášteře. Proměny rajhradského proboštství v 18. století (Art Activities in a Baroque Monastery. The Transformation of the Rajhrad Provostry during the 18th Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2015. 275 pp. ISBN 978-80-210-7993-9.
 752. HORÁČEK, Radek. Umění bez revolucí? Proměny soudobého výtvarného umění (Art without Revolutions? Changes in Contemporary Art). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Barrister a Principal, 2015. 279 pp. ISBN 978-80-210-8102-4.
 753. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika ([Introduction to Logic: Classical Predicate Logic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 pp. ISBN 978-80-210-7867-3.
 754. RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika ([Introduction to Logic: Classical Propositional Logic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 pp. ISBN 978-80-210-7790-4.
 755. DUNDELOVÁ, Jana. Úvod do sociální psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7932-8.
 756. RÁJA, Martin. V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2015. 396 pp. Knižnice Matice moravské, sv. 42. ISBN 978-80-87709-09-2.
 757. ZARIVNIJ, Petr. Veřejná žaloba a její perspektivy (Public prosecution and its perspectives). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-210-8075-1.
 758. TOMÁŠKOVÁ, Eva and Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance — ekonomické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 136 pp. ISBN 978-80-210-7749-2.
 759. BOROVSKÁ, Hana and Iva JANOUŠOVÁ. VII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury : 26. března 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 53 pp. ISBN 978-80-210-7921-2.
 760. MUKHERJEE, Siddhartha. Vládkyně všech nemocí. Příběh rakoviny (The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer). Překlad: Jan Šmarda. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 520 pp. Poprvé v češtině, sv. 3. ISBN 978-80-210-7761-4.
 761. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Výběr písní pro Klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol (Selection of Songs for Piano Improvisation for Teachers in Kindergartens). 3. dotisk 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 99 pp. ISBN 978-80-210-5726-5.
 762. BOČKOVÁ, Barbora. Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace : Učební text (Selected chapters of augmentative and alternative communication). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7896-3.
 763. VEČEŘA, Miloš and Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva : učební text pro bakalářské studium. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 232 pp. ISBN 978-80-210-7913-7.
 764. DÉMUTHOVÁ, Slávka. Vybrané problémy tanatológie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 83 pp. ISBN 978-80-210-7907-6.
 765. OŠLEJŠKOVÁ, Hana and Marie VÍTKOVÁ. Východiska, podmínky a strategie ve vzdělávání žáků s těžkým postižením na základní škole speciální (Bases, Conditions and Strategies for Teaching Pupils with Severe Disabilities in Special Schools). 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 310 pp. ISBN 978-80-210-6673-1.
 766. HORÁKOVÁ, Jana. Výroční zpráva Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za rok 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 85 pp. ISBN 978-80-210-7998-4.
 767. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Erika MAKAROVÁ. Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice : letní semestr 2014/2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 36 pp. ISBN 978-80-210-7771-3.
 768. HANÁK, Jakub. Vyvlastnění z environmentálních důvodů. Současný stav a perspektivy (Expropriation for Environment Protection. Current State and Perspectives). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 246 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 536 (Edice Scientia). ISBN 978-80-210-8064-5.
 769. VÍTKOVÁ, Marie and Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 279 pp. ISBN 978-80-210-6678-6.
 770. JANČOVÁ, Martina and Iva FRÝZOVÁ. XII. Studentská konference s biologickou, ekologickou a geologickou tematikou : sborník abstraktů (XII. Student’s Conference of Biological, Ecological and Geological Themes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 pp. ISBN 978-80-210-7792-8.
 771. WEBER, Pavel. XVII. Brněnský geriatrický den : 11. 3. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 30 pp. ISBN 978-80-210-7773-7.
 772. BOJKOVÁ, Jindřiška and Vanda RÁDKOVÁ. XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda – věc veřejná“ : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 200 pp. ISBN 978-80-210-7874-1.
 773. WIMMEROVÁ, Michaela and Jitka ŽDÁNSKÁ. XVII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 90 pp. ISBN 978-80-210-8015-7.
 774. BRYCHTA, Pavel. XX. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP : sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
 775. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY : sborník abstraktů příspěvků z konference 20. - 21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 48 pp. ISBN 978-80-210-7844-4.
 776. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie Didaktika chemie a její kontexty : sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 273 pp. ISBN 978-80-210-7954-0.
 777. CÍDLOVÁ, Hana. XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015 (XXIV. International Conference on Chemical Education Chemistry Education and its context. Proceedings of the 24th Conference of 20.-21.5.2015). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 273 pp. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
 778. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 pp. ISBN 978-80-210-8096-6.
 779. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 pp. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
 780. SVATOŇOVÁ, Hana and Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie (Basics of mathematical cartography). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 pp. ISBN 978-80-210-7942-7.
 781. NĚMEC, Miroslav and Dagmar MATOULKOVÁ. Základy obecné mikrobiologie (Introduction to General Microbiology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 256 pp. ISBN 978-80-210-7923-6.
 782. KROUPA, Jiří and Jaroslav BENÁK. Základy politického systému České republiky. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 84 pp. ISBN 978-80-210-7988-5.
 783. LITZMAN, Jiří, Zita CHOVANCOVÁ, Vojtěch THON, Marcela VLKOVÁ, Vlastimil KRÁL and Tomáš FREIBERGER. Základy vyšetření v klinické imunologii (Investigations in clinical immunology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 71 pp. ISBN 978-80-210-7853-6.
 784. FOLETTI, Ivan, Michael KOLÁŘ and Elisabetta SCIROCCO. Zápisky z cest II : Cefalù—Palermo—Monreale. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 127 pp. ISBN 978-80-210-7787-4.
 785. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA and Martin ČUTA. Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 120 pp. ISBN 978-80-210-7754-6.
 786. ŠVEC, Vlastimil, Jana KRÁTKÁ, Kateřina CÁSKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Jana JAŠKOVÁ, Petr KOUBEK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jan NEHYBA, Blanka PRAVDOVÁ, Petr SVOJANOVSKÝ, Barbora ŠIMŮNKOVÁ and Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Znalostní báze učitelství (The knowledge base of teaching). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 230 pp. ISBN 978-80-210-7961-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7961-2015.
 787. PETERKOVÁ, Hana, Kateřina SKŘIVANOVÁ, Hana ZAMASTILOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Nela ELFMARKOVÁ, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Marcela BENDOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Klára BENEŠOVÁ, Luboš MINÁŘ, Jan NEDVĚD, Eva HOLOUBKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ and Ladislav DUŠEK. Zvládání psychické zátěže při diagnóze karcinomu prsu a jeho léčbě (Coping with mental stress in the diagnosis of breast cancer and its treatment). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 59 pp. ISBN 978-80-210-8042-3.
 788. SCHENKOVÁ, Jana. 13th International Symposium on Aquatic Oligochaeta : Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 68 pp. ISBN 978-80-210-7910-6.
 789. MAŠOVÁ, Šárka, Zuzana KOBÍKOVÁ and Milan GELNAR. 4th Workshop of European Centre of Ichthyoparasitology, International environmental educational, advisory and information centre of water protection Vodňany (IEEAIC), 23–25 November 2015 : Programme & Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 101 pp. ISBN 978-80-210-8016-4.
 790. 58th Annual Symposium of the International Association fo Vegetation Science: Understanding broad-scale vegetation patterns. Abstracts. 2015. ISBN 978-80-210-7860-4.
 791. MAZAL, Ctibor, Přemysl LUBAL and Miroslava BITTOVÁ. 6th French–Czech “Vltava“ Chemistry Meeting. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7934-2.
 792. 9. Didaktická konference s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků (9 th Didactic International Conference. Proceeding). Novotná, Jiřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 247 pp. ISBN 978-80-210-8143-7.
 793. 2014

 794. DOHNAL, Josef. Русская литература XVIII века. Избранные тексты II. Хрестоматия (Russian Literature of the XVIIIth Century. Selected Texts. Reading Boook.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 278 pp. ISBN 978-80-210-7065-3.
 795. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. A Concise History of English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 93 pp. ISBN 978-80-210-7479-8.
 796. FRYŠTÁK, Marek, Petra POLIŠENSKÁ, Vladimír GAJDIČIAR, Dušan GAĽO, Jana KURSOVÁ, Jan PROVAZNÍK and Petr ZARIVNIJ. Aktuální judikatura k trestnímu řízení (Actual case law of criminal proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 518 pp. ISBN 978-80-210-7518-4.
 797. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ and Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III (Current Topics in Research into Foreign Language Learning and Teaching III). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7568-9.
 798. MALENOVÁ, Eva and Oxana USHAKOVA. Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku XI (Current problems of teaching Russian language XI). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7546-7.
 799. KRČÁL, Ondřej. An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2014. 160 pp. ISBN 978-80-210-7423-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7423-2014.
 800. KRČÁL, Ondřej. An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 160 pp. ISBN 978-80-210-7423-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7423-2014.
 801. KRČÁL, Ondřej. An Explanation of the Inverted-U Relationship between Profitability and Innovation. 1. elektron. Brno: Masaryk University, 2014. 160 pp. ISBN 978-80-210-7498-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7423-2014.
 802. PAVELKOVÁ, Jindra, Eva RICHTROVÁ, Lucie HEILANDOVÁ, Martina SMOLOVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Dalibor HAVEL, Lumír ŠKVAŘIL and Pavel ŽŮREK. An vědy a umění miloval. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše (And he loves arts and sciences. Lovers and Benefactors of the Arts and Sciences in Vestments). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-6799-8.
 803. ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS and Ján CVEČKA. Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky – průřezová studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 91 pp. ISBN 978-80-210-6851-3.
 804. JOUKAL, Marek and Lenka VARGOVÁ. Anatomie dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického a nervového systému pro fyzioterapeuty (Anatomy of respiratory, cardiovascular, lymphatic and nervous system for physiotherapists). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 101 pp. ISBN 978-80-210-6779-0.
 805. HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ivana, Michaela RAČANSKÁ and Petr DUBOVÝ. Anatomy. Handbook of Splanchnology and Angiology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 154 pp. ISBN 978-80-210-6771-4.
 806. STEHLÍKOVÁ, Eva. Ancient Greek and Roman Theatre. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 554 pp. ISBN 978-80-210-7037-0.
 807. VURM, Petr. Anthologie de la littérature francophone (Anthology of Francophone Literature). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 142 pp. ISBN 978-80-210-7091-2.
 808. VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Antologie řecké literatury 19. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 124 pp. ISBN 978-80-210-7297-8.
 809. VOTAVOVÁ SUMELIDISOVÁ, Nicole. Antologie řecké literatury 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 157 pp. ISBN 978-80-210-7301-2.
 810. ŠEBELOVÁ, Zuzana. Antologie textů k italské literatuře 13.-19.století (Anthology of Italian Literature 13th-19th Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 pp. ISBN 978-80-210-7021-9.
 811. DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. 20. století (Anthology of 20th Century French literature I). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 pp. ISBN 978-80-210-7057-8.
 812. ZHÁNĚL, Jiří. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 183 pp. ISBN 978-80-210-6792-9.
 813. ZVONAŘ, Martin, Jaromír SEDLÁČEK and Pavel JANKOVSKÝ. Aplikovaná antropomotorika II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 169 pp. ISBN 978-80-210-6749-3.
 814. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. ISBN 978-80-210-7110-0.
 815. Archaelogia historica. Analýza, technologie, experiment. 2014, roč. 39, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-1-58230-114-3.
 816. DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I (Archival sources in ethnological research I). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629.
 817. VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 97 pp. ISBN 978-80-210-7154-4.
 818. NEPUSTIL, Pavel. Bez léčby to jde : Proces přestávání s pervitinem bez odborné pomoci (Quitting without treatment is possible. The process of quitting methamphetamine without medical help). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. EDIS sv. 12. ISBN 978-80-210-6754-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6754-2014.
 819. BENÁK, Jaroslav, Petr COUFALÍK, Markéta DOSTÁLOVÁ, Jakub HARAŠTA, Pavlína NAVRÁTILOVÁ, Antonín STANISLAV and Hana SÝKOROVÁ. Bezplatná právní pomoc v České republice (Free legal aid in the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 90 pp. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.
 820. SEBERA, Martin. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 151 pp. ISBN 978-80-210-6761-5.
 821. KOLÁŘOVÁ, Kateřina and Martin ZVONAŘ. Biomechanická analýza pohybového výkonu IV. Změny v distribuci plantárních tlaků spojených s těhotenstvím. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 151 pp. ISBN 978-80-210-6734-9.
 822. PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ and Jozef BALÁŽ. Biomechanické metody ve sportu (Experiment in biomechanics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. ISBN 978-80-210-6697-7.
 823. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-214-40114-6.
 824. Brno Studies in English. 2014, roč. 40, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-4-688-10114-3.
 825. Brno Studies in English. 2014, roč. 40, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-4-688-10214-0.
 826. MIHOLA, Jiří and Aleš FILIP. Brno v proměnách staletí: Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 pp. ISBN 978-80-210-6154-5.
 827. KREJČOVÁ, Elena. Bulharské texty k překladatelskému semináři. Část 1. (Bulgarian Texts for Translation seminar, part 1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-7531-3.
 828. CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. Book of Abstracts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 271 pp. ISBN 978-80-210-7159-9.
 829. HRUBÝ, Petr, Petr HEJHAL, Karel MALÝ, Petr KOČÁR and Libor PETR. Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv (Central Bohemian-Moravian Highlands on the treshold of the High Middle Ages. Archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 264 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis Facultas Philosophica. Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta. Číslo 422. ISBN 978-80-210-7126-1.
 830. KYLOUŠEK, Petr. Classicisme et Âge des lumieres : textes choisis (Classicism and Enlightenment : anthology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 190 pp. ISBN 978-80-210-7003-5.
 831. DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ and David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 : Conference Proceedings. In Cofola International 2014 : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 240 pp. ISBN 978-80-210-7488-0.
 832. KYSELOVSKÁ, Tereza. COFOLA 2014: Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity 10.-12.4.2014 v Telči (COFOLA 2014: The conference proceedings). Kyselovská, Tereza (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 1033 pp. ISBN 978-80-210-7211-4.
 833. Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979–1986). Jana Chamonikolasová – Miroslav Černý – Eva Golková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 400 pp. Masaryk University Honours Series. ISBN 978-80-210-7676-1.
 834. ONDRÁČEK, Jaroslav. Comfortable Intelligibility in Spoken English Discourse : Identifying the Problems Caused for Native Speakers when Czechs Speak English. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6701-1.
 835. Communication across Genres and Discourses: Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English: Book of Abstracts. Vogel, Radek (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 55 pp. ISBN 978-80-210-7040-0.
 836. UTRERA DOMINGUEZ, David. Cultura y civilización catalanas (Catalan culture and civilization). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-6934-3.
 837. ŠPALKOVÁ, Dagmar and Lenka MATĚJOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 18th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 380 pp. ISBN 978-80-210-6611-3.
 838. JANOŠKOVÁ, Hana and Tereza TIHELKOVÁ. Cvičení a hry s overballem pro děti mladšího školního věku (Excercise ang games with overball for children of younger school age). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 68 pp. ISBN 978-80-210-7700-3.
 839. UTRERA DOMINGUEZ, David. Cvičení z katalánštiny (Exercises in Catalan). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 145 pp. ISBN 978-80-210-7436-1.
 840. NĚMEC, Jiří. CVIDOS : Centrum výzkumných institutů a doktorských studií. (CVIDOS : Centre for Research Institutes and Doctoral Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 46 pp. ISBN 978-80-210-6991-6.
 841. SEBERA, Martin, Renata KLÁROVÁ and Jiří ZHÁNĚL. Časové řady (Time series). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 53 pp. ISBN 978-80-210-6698-4.
 842. SIROVÁTKA, Tomáš, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Ondřej HORA, Miroslav SUCHANEC and Miroslava RÁKOCZYOVÁ. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi (Czech employment policy during the crisis and after crisis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 230 pp. ISBN 978-80-210-7149-0.
 843. KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby. Lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce (Czech-Bulgarian and Bulgarian-Czech thematical dictionary with excersises. Lexical minimum for state exams). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 270 pp. ISBN 978-80-210-6742-4.
 844. KREJČOVÁ, Elena. Česko-bulharský právnický slovník (Czech-Bulgarian juridical dictionary). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 213 pp. ISBN 978-80-210-7086-8.
 845. PETRŽELKA, Josef. Čítanka antických a středověkých filosofických textů (The reading-book of ancient and medieval philosophical texts). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-6902-2.
 846. MAZALOVÁ, Lucie. Čítanka snadných textů ze středověké latiny (Reading book of simple medieval Latin texts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 119 pp. ISBN 978-80-210-6969-5.
 847. RYBÁŘ, Radovan and Svatopluk NOVÁK. Čtvrtstoletí polistopadového vývoje (A quarter-century post-November development). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 pp. ISBN 978-80-210-7548-1.
 848. ČAPKA, František. Dějiny českých zemí 1800-1918 (History of the Czech lands between 1800 and 1918). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-5566-7.
 849. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. (Des)colonizacao na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. ((De)colonization in the portuguese contemporary literature. Breef anthology of literary texts and essays with activities.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7053-0.
 850. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. (Des)colonizacao na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. ((De)colonization in the portuguese contemporary literature. Breef anthology of literary texts and essays with activities.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7054-7.
 851. ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Dětské představy o rakovině (Children´s ideas and believes about cancer). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. ISBN 978-80-210-6992-3.
 852. KŘÍŽ, Zdeněk and Jana URBANOVSKÁ. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik nach der Vereinigung. Zivilmacht, Handelsstaat oder Mittelmacht? (German foreign and security policy after unification. Civilian power, trading state or middle power?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 265 pp. ISBN 978-80-210-7061-5.
 853. KOVÁŘ, Jaroslav. Deutschsprachige Literatur seit 1933 bis zur Gegenwart : Autoren und Werke (German Literature since 1933 to Contemporery. Authors and Works.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 85 pp. ISBN 978-80-210-7136-0.
 854. SOCHOR, Pavel. Disability and Art Creation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 133 pp. ISBN 978-80-210-7579-5.
 855. DOSTÁL, Jakub and Jana SOUKOPOVÁ. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při řešení následků povodní v ČR. Sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6713-4.
 856. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení (Evidence in Pre-Trial Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 392 pp. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 486. ISBN 978-80-210-7416-3.
 857. MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí - filosofická analýza pojmu (Domestic violence. Philosophical analysis on the concept). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 81 s. ISBN 9788021067653.
 858. MACHÁLEK, Petr, Martin ČERNÝ and Dominika GROHMANN. Dotační politiky EU. Jak napsat dobrou projektovou žádost (The grant politics of the EU). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 94 pp. ISBN 978-80-210-7118-6.
 859. RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu : vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky (Drama education in service didactics of history : Educational Potential of Thematic Cooperative Education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 pp. ISBN 978-80-210-7593-1.
 860. NAVRÁTIL, Jiří and Miroslav POSPÍŠIL. Dreams of Civil Society Two Decades Later: Civic Advocacy in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 pp. ISBN 978-80-210-6732-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6732-2014.
 861. STRÁNSKÝ, Jaroslav, Zdeňka GREGOROVÁ, Milan GALVAS, Jan HORECKÝ, Lukáš HORŇÁK, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Martin ŠMÍD and Vojtěch KADLUBIEC. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích (Consequences of the Application of the New Civil Code in Labour Relations Based on the Principle of Subsidiarity). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 pp. ISBN 978-80-210-7729-4.
 862. CIMLEROVÁ, Pavla, Barbora ČALKOVSKÁ, Iva DUDÍKOVÁ, Marie KOCUROVÁ, Lenka KREJČOVÁ, Iveta MACHÁČOVÁ, Petr PEŇÁZ and Miroslav ZÍTKO. DysTest – Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Manuál administrátora (DysTest: Battery of diagnostic tests of specific learning difficulties in university students and applicants for study. Administrator’s manual). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 pp. ISBN 978-80-210-7767-6.
 863. KRMÍČKOVÁ, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu (Editions of Medieval Diplomatic Sources). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 98 pp. ISBN 978-80-210-7000-4.
 864. KRMÍČKOVÁ, Helena. Edice středověkého diplomatického materiálu (Editions of Medieval Diplomatic Sources). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 98 pp. ISBN 978-80-210-6999-2.
 865. GEISLEROVÁ, Olga. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache : Studienmaterial für die Lehramtstudenten (Introduction into the German Language). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 126 pp. ISBN 978-80-210-5435-6.
 866. JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly (Ecological Economics: Selected Chapters). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 pp. ISBN 978-80-210-7116-2.
 867. NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ and Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu (Economics methods in competition law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 299 pp. ISBN 978-80-210-7701-0.
 868. KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, Petra KUCHYŇKOVÁ, Anna LESHCHENKO and Martin JIRUŠEK. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace (Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 334 pp. ISBN 978-80-210-6679-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6679-2014.
 869. SZABO, Viktor, Radim POLČÁK and Václav STUPKA. Energetické právo : legislativa, judikatura a texty ke studiu (Energy Law. Legislation, case law and texts to study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 332 s. ISBN 9788021067233.
 870. DOVRTĚLOVÁ, Lenka and Ivan STRUHÁR. Ergonomické zásady v prevenci pracovních úrazů - textová opora ke kurzu (Ergonomic principles in the prevention of work - related accidents - text support for the course). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 60 pp. ISBN 978-80-210-6789-9.
 871. ŠINDELÁŘ, Pavel. Etnografie Číny (Etnography of China). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. ISBN 978-80-210-7049-3.
 872. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Deev, Oleg - Kajurová, Veronika - Krajíček, Jan (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 698 pp. ISBN 978-80-210-7153-7.
 873. HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum (Evaluation Research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6886-5.
 874. BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS, Emil VIŠŇOVSKÝ, Vít BARTOŠ, Vladimír CHOLUJ, Dušan JANÁK, Petr JEMELKA, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Vratislav MOUDR, Zdeňka PETÁKOVÁ, Zuzana ŠKORPÍKOVÁ, Marek TIMKO and Ĺubov VLADYKOVÁ. Evoluční ontologie a společenské vědy. Sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse (Evolutionary ontology and social sciences. Collective book to Josef Šmajs 75. birthday anniversary.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 pp. ISBN 978-80-210-6929-9.
 875. ŠRÁMKOVÁ, Tereza. Evropské strukturální fondy 2009–2014 aneb „světlo a stín evropských projektů“ : Sborník příspěvků z konference konané v Brně dne 2. října 2014 pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 42 pp. ISBN 978-80-210-7529-0.
 876. KŘÍŽ, Zdeněk and Jana URBANOVSKÁ. Examining Armed Conflict. Theoretical Reflections on Selected Aspects. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 pp. ISBN 978-80-210-7035-6.
 877. Field Trip Guidebook. CEMC 2014 International Symposium. Gadas, Petr (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 105 pp. ISBN 978-80-210-6773-8.
 878. Finanční gramotnost. Workshop. Krajíček, Jan (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 80 pp. ISBN 978-80-210-7502-3.
 879. NAVRÁTIL, Vladislav and Lukáš PAWERA. Fotokatalýza v praxi a ve škole (Photocatalysis in practice and in school). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 59 pp. ISBN 978-80-210-7157-5.
 880. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 2. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 325 pp. ISBN 978-80-210-5758-6.
 881. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Fungování tržní ekonomiky a její stabilizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 123 s. ISBN 9788021067707.
 882. HERBER, Vladimír. Fyzickogeografický sborník 12 : Fyzická geografie a krajinná ekologie (Physical Geography Proceedings 12 : Physical Geography and Landscape Ecology). Edited by Vladimír Herber. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 pp. ISBN 978-80-210-7517-7.
 883. BAROKOVÁ, Jana. Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur. Ihre Charakteristik und Geschichte samt Leseproben (The genres of the children and juvenile literature. Their characteristics and history with short texts). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 71 pp. ISBN 978-80-210-5472-1.
 884. Graeco-Latina Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7402-0114-2.
 885. ŠEFČÍK, Ondřej and Lenka BIČANOVÁ. Gramatický přehled sanskrtu (Outline of the Sanskrit Grammar). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 105 pp. ISBN 978-80-210-7045-5.
 886. ŠEFČÍK, Ondřej and Lenka BIČANOVÁ. Gramatický přehled sanskrtu (Outline of the Sanskrit Grammar). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. 105 pp. ISBN 978-80-210-7046-2.
 887. KARLÍK, Petr. Gramatika a lexikon češtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6845-2.
 888. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Grammatical Structures in English: Meaning in Context. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 pp. ISBN 978-80-210-5762-3.
 889. DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system : Part I. Surface anatomy and structural arrangement of the central nervous system. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 92 pp. ISBN 978-80-210-6125-5.
 890. FRANTOVÁ, Zuzana. Hereze a loajalita: slonovinový Diptych z pěti částí z pokladu katedrály v Miláně (Heresy and Loyalty: The Ivory Diptych of Five Parts from the Cathedral Treasury in Milan). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 423. ISBN 978-80-210-7413-2.
 891. KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář (Historical Grammar of Czech - bridging seminar). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6974-9.
 892. KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I (Historical Grammar of Czech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6906-0.
 893. STANOVSKÁ, Sylvie. Historische Entwicklung des Deutschen mit ausgewählten literarischen Texten (Historic Development of German Language with Selected Literary Texts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 pp. ISBN 978-80-210-6898-8.
 894. KUDROVÁ, Veronika. Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol (Fee Obligation of Students of Public Higher Education Institutions: Material Aspects). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 150 pp. ISBN 978-80-210-7706-5.
 895. BALÁTOVÁ, Kristýna. Hodnoty u dospívajících jedinců s poruchami chování (Values in Adolescents with Behavioral Disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 146 pp. ISBN 978-80-210-7573-3.
 896. VÁLKA, Miroslav. Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba (Homo faber. Traditional farming and handmade production). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 pp. ISBN 978-80-210-7112-4.
 897. ULČÁK, Zbyněk. Hospodaření v krajině: vybrané kapitoly (Landscape Management: Selected Chapters). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 82 pp. ISBN 978-80-210-7649-5.
 898. FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 289 s. ISBN 9788021068728.
 899. KOŠUT, Michal. Hudební forma jako princip myšlení (Musical form as principle of thinking). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 79 pp. ISBN 978-80-210-7566-5.
 900. CHOVANEC, Jan. Chapters from the History of Czech Functional Linguistics. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 127 pp. ISBN 978-80-210-7483-5.
 901. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ and Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
 902. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ and Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 161 pp. ISBN 978-80-210-7152-0.
 903. DANĚK, Petr, Adam ČAJKA, Filip CHVÁTAL, Petr VODA, Lenka ZAHRÁDKOVÁ and Pavlína ZRŮSTOVÁ. Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie. (India: Society and Economy in Transition. Chapters from Human Geography of India). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 pp. ISBN 978-80-210-7528-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7528-2014.
 904. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA and Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. (Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearing Impairment. Psychological, Medical and Special Educational Context). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 pp. ISBN 978-80-210-7487-3.
 905. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením (Inclusive Didactics in Elementary School with Regard to the Education of Students with mild Intellectual Bisabilities). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. ISBN 978-80-210-6560-4.
 906. VRUBEL, Martin, Karel PANČOCHA, Renée GRENAROVÁ, Robin HORÁK, Nora JÁGEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Marta KOZDAS, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Ivana MÁROVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ and Petr VYBÍRAL. Inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích (Inclusive Education in Surveillance Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 167 pp. ISBN 978-80-210-7541-2.
 907. DASTYCH, Milan, Ludmila BOURKOVÁ, Marta HANÁKOVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Eva TESAŘOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ and Jiřina ZAVŘELOVÁ. Instrumentální technika. Obor zdravotní laborant. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7103-2.
 908. VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ and Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování (Intervention for inclusion for children with behavioral disorders difficulties). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7610-5.
 909. MENDEL, Miloš. Islám jako nepřítel? Eseje a poznámky k dějinám a současnosti islámu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 110 pp. ISBN 978-80-210-7031-8.
 910. PRAVDOVÁ, Blanka. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství (My teacher self: Professional self-concept of a pre-service teacher). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 220 pp. ISBN 978-80-210-7604-4.
 911. NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda (How Science Works). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6942-8.
 912. NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. Jak pracuje věda. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 pp. ISBN 978-80-210-7727-0.
 913. KUBOVČÁKOVÁ, Zuzana. Japonský buddhizmus (Japanese Buddhism). In Náboženství světa II : Východní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 67-91, 25 pp. ISBN 978-80-210-7203-9.
 914. HAVLÍČKOVÁ, Margita and Christian NEUHUBER. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau (Johann Georg Gettner. Baroque Theatre in Mikulov, Český Krumlov, and In-Between). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 260 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; sv. 427. ISBN 978-80-210-7526-9.
 915. BRÁZDA, Radim, Zdeňka JASTRZEMBSKÁ and Radim BĚLOHRAD. Kalendárium filozofů a vědců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. ISBN 978-80-210-6748-6.
 916. POSPÍŠIL, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse) (Chapters from Russian Classical Literature (outline of development, key problems and discussion)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 178 pp. ISBN 978-80-210-7277-0.
 917. VLČEK, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6930-5.
 918. STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené: podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 s přihlédnutím k pravidlům RDA (Cataloguing of the documents for visually impaired: according the AACR2 rules in the format MARC 21 with regard to the RDA rules). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. ISBN 978-80-210-7764-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7764-2014.
 919. MILÉŘ, Tomáš and Jan HOLLAN. Klima a koloběhy látek : jak funguje klimatický systém Země, proč a jak se klima mění (Climate and Flows of Substances : How the Earth's climate system works, why and how the climate is changing). 1 .vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7109-4.
 920. VOTAVA, Miroslav. Klinická mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 pp. ISBN 978-80-210-7503-0.
 921. SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti (The Club of Moravian Composers : 22 Years of Renewed Activity). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 370 pp. ISBN 978-80-210-7545-0.
 922. SLÁDEK, Petr and Jan KUČÍREK. Kmity : skriptum k přednášce Kmity a vlny pro studenty učitelství fyziky ve 2. ročníku na Masarykově univerzitě v Brně. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 pp. ISBN 978-80-210-6756-1.
 923. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie (The Conception of Early Speech Therapy Intervention in the Czech Republic : Theory, research, therapy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 pp. ISBN 978-80-210-7561-0.
 924. ČERNOHOUS, Tomáš and Zdeněk KŘÍŽ. Konflikty ve skutečné a „nové“ východní Africe: Podklady pro simulační hru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 pp. ISBN 978-80-210-6888-9.
 925. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích (Competition and efficiency within European railways). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 pp. Edice Železniční reformy, sv. 2. ISBN 978-80-210-7141-4.
 926. TOMEŠ, Zdeněk. Konkurence a výkonnost na evropských železnicích (Competition and output at european railways). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 148 pp. ISBN 978-80-210-7533-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7141-2014.
 927. OCELÍK, Petr and Filip ČERNOCH. Konstruktivismus a energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích (Constructivism and Energy Security in International Relations). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 80 pp. ISBN 978-80-210-6671-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6671-2014.
 928. MOTAL, Jan. Krása ve filmovém dokumentu (Beauty In Documentary Film). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. ISBN 978-80-210-7586-3.
 929. ŠKOP, Martin, Michal MALANÍK and Markéta KLUSOŇOVÁ. Kreativita v právu 2014 : Sborník příspěvků z konference. Edited by Martin Škop - Michal Malaník - Markéta Klusoňová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. ISBN 978-80-210-7534-4.
 930. PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu (Critical thinking and reconstruction of argument). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1.
 931. PROKEŠ, Josef. Kritické reflexe literárního textu: S anděly i bez nich na sviňu svět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 161 pp. ISBN 978-80-210-7336-4.
 932. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ and Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody (Cookbook for lectors of experientially oriented courses, or we are (Not)cooking just with water). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7572-6.
 933. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ and Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (Curriculum of primary and lower secondary school: methodological approaches and empirical findings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7838-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7838-2014.
 934. PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ and Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (Curriculum of primary and lower secondary school: methodological approaches and empirical findings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5.
 935. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER and Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? (Qualitative Labour Market Monitoring and Forecasting: Swedish Way?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 pp. ISBN 978-80-210-7501-6.
 936. RAKOVÁ, Zuzana. La traduction tcheque du francais (Czech translation of the French literature). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6775-2.
 937. ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Lenka, Dalibor VALÍK and Kateřina PILÁTOVÁ. Laboratorní diagnostika v onkologii 2014: Sborník edukativních příspěvků stejnojmenné konference pořádané Masarykovým onkologickým ústavem a Lékařskou fakultou Masarykovy pod záštitou České asociace sester. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 57 pp. ISBN 978-80-210-6818-6.
 938. MARIE, Šedová. Latina pro právníky. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 378 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 506. ISBN 978-80-210-6844-5.
 939. URBANOVÁ, Daniela. Latinské proklínací tabulky na území římského impéria (Latin Curse Tablets on the Territory of the Roman Empire). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 444 pp. ISBN 978-80-210-6784-4.
 940. PELOUŠKOVÁ, Hana. Leitfaden zur Syntax des einfachen Satzes. Kurz gefasste Theorie mit Übungen und Ergänzungsmaterialien (Introduction to the Syntax of simple sentence. Theorie with Excercises und Supplementary Materials). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 68 pp. ISBN 978-80-210-4889-8.
 941. DOLEŽELOVÁ, Eva. Lekcii po morfologii russkogo jazyka. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 159 pp. ISBN 978-80-210-6232-0.
 942. RAKOVÁ, Zuzana. Les théories de la traduction (Translation theories). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-6890-2.
 943. TRNKOVÁ, Libuše, Petr BARATH, Mehdi RAVANDEH, Vimal Kumar SHARMA, Iveta PILAŘOVÁ, Romana ŠEVČÍKOVÁ, Rudolf NAVRÁTIL and Libor GURECKÝ. Letní elektrochemická škola. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 34 pp. ISBN 978-80-210-6827-8.
 944. JEŘÁBKOVÁ, Alena. Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii (Traditional Clothing Culture. Contributions to the iconography, typology and methodology). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 271 s. ISBN 9788021069282.
 945. PAVELKOVÁ, Jindra, Martina SMOLOVÁ, Dalibor HAVEL, Lucie HEILANDOVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Eva RICHTROVÁ and Pavel ŽŮREK. Liebhaber und Mäzene von Wissenschaften und Kunst im Mönchsgewand (Lovers and Benefactors of the Arts and Sciences in Vestments). 1. Aufl. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovná v Brně, 2014. 250 pp. ISBN 978-80-210-6706-6.
 946. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7410-0114-7.
 947. Linguistica Brunensia. 2014, roč. 62, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7410-0214-4.
 948. POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie (Theory of Literary Genres). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6894-0.
 949. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Literaturas africanas de língua portuguesa I. Antologia de textos literários. (African literatures in portuguese I. Anthology of literary texts.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. ISBN 978-80-210-6910-7.
 950. ŠPÁNKOVÁ, Silvie. Literaturas africanas de língua portuguesa II. Antologia de textos literários. (African literatures in Portuguese II. Anthology of literary texts.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. ISBN 978-80-210-6978-7.
 951. KOPEČNÝ, Petr. Logopedická intervence u osob se zdravotním postižením ve věku mladé dospělosti (Speech therapy for young adults with disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 pp. ISBN 978-80-210-7339-5.
 952. PRAŽÁK, Richard. Má maďarská cesta. Česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin (My Hungarian journey. Czech-Hungarian context of cultural history of Central Europe). Róbert Kiss Szemán, Andor Mészáros (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6797-4.
 953. KERLINOVÁ, Alena and Eva TOMÁŠKOVÁ. Management veřejné správy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 511. ISBN 978-80-210-6918-3.
 954. BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus (Mandala and History: Bidia D. Dandaron and Buryat Buddhism). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-6725-7.
 955. GARAJOVÁ, Kateřina. Manualetto di stilistica italiana (Concise Handbook of Italian Stylistics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 180 pp. ISBN 978-80-210-7132-2.
 956. STACHOŇ, Zdeněk, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Miroslav KOLÁŘ and Milan KONEČNÝ. Map of the Lands of the Bohemian Crown from 1747. Mapa Zemí Koruny České z roku 1747. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 8 pp. ISBN 978-80-210-7125-4.
 957. SVATOŇOVÁ, Hana and Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině : materiál pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 9788021067981.
 958. MOLEK, Pavel. Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? (Material Core of Constitution – an Eternal Obstacle to EU Integration?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 285 pp. ISBN 978-80-210-7435-4.
 959. Mathematical Models and Financial Mathematics. Book of short papers. Zelinka, Jiří - Řezáč, Martin (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 83 pp. ISBN 978-80-210-6648-9.
 960. STEJSKAL, Pavel. Metabolický syndrom – mezioborový problém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 pp. ISBN 978-80-210-7539-9.
 961. MERTOVÁ, Petra. Mezioborová praktická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 185 pp. ISBN 978-80-210-6986-2.
 962. HUBÁLEK, Zdeněk and Ivo RUDOLF. Mikrobiální zoonózy a sapronózy (Microbial zoonoses and sapronoses). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 180 pp. ISBN 978-80-210-7516-0.
 963. HORKÝ, Drahomír and Svatopluk ČECH. Mikroskopická anatomie (Microscopical anatomy). 1. dotisk 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 203 pp. ISBN 978-80-210-5550-6.
 964. PAVELKOVÁ, Jindra, Dalibor HAVEL, Lucie HEILANDOVÁ, Eva RICHTROVÁ, Zuzana MACUROVÁ, Pavel ŽŮREK and Martina SMOLOVÁ. Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše (Lovers and Benefactors of the Arts and Sciences in Vestments). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Moravská zemská knihovna v Brně, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6705-9.
 965. Mladá slavistika. Současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. Przybylski, Michal - Šaur, Josef a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 184 pp. ISBN 978-80-210-7490-3.
 966. LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA and Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces (Modern civil procedure). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 pp. ISBN 978-80-210-7601-3.
 967. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Sborník abstraktů příspěvků z konference. Novotná, JIřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 36 pp. ISBN 978-80-210-7493-4.
 968. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. Sborník příspěvků z konference 26. 11. 2014. Novotná, JIřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 pp. ISBN 978-80-210-7598-6.
 969. MUSIL, Rudolf. Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání (Moravia in the Ice Ages. The last glacial period and methods of its research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. ISBN 978-80-210-6364-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6364-2014.
 970. MACEK, Petr. More boldly and resolutely for Czech music! „Social consciousness“ of Czech Music culture 1945-1969 in reflection of the period music journalism. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 219 pp. ISBN 978-80-210-6841-4.
 971. SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka I. Slovní druhy neslovesné. (Morphology of the contemporary portuguese language I. Non-verbal lexical classes.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 201 pp. ISBN 978-80-210-7007-3.
 972. SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso (Morphology of the Contemporary Portuguese Language II. Portuguese Verb.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 pp. ISBN 978-80-210-7041-7.
 973. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. Sborník abstraktů příspěvků z konference. Novotná, Jiřina (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 48 pp. ISBN 978-80-210-6870-4.
 974. NOVOTNÁ, Jiřina. Motivace v matematice a přírodních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 pp. ISBN 978-80-210-7600-6.
 975. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí (Possibilities of work integration of people with disabilities - current trends in the Czech Republic and foreign countries). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7607-5.
 976. GAJZLEROVÁ, Lenka. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy (Multimedia Technologies and their Use in Children with Special Education Needs in Inclusive School Settings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 281 pp. ISBN 978-80-210-7608-2.
 977. HALA, Petr. Musica viva in schola XXIV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 232 pp. ISBN 978-80-210-7565-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7565-2014.
 978. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-2-03-910114-9.
 979. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-2-03-910214-6.
 980. CHALUPA, Aleš, Miloš MENDEL, Miroslav VRZAL, David VÁCLAVÍK, Dalibor PAPOUŠEK and David ZBÍRAL. Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 pp. ISBN 978-80-210-7199-5.
 981. BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ and Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7.
 982. MALECKÁ, Jana. Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu (Birth, wedding, and funeral in Sunni Islam). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 227 pp. Etnologické studie 17. ISBN 978-80-210-7212-1.
 983. ČAPKA, František and Jaroslav VACULÍK. Nástin českých dějin 20. století. 3. vyd. Brno: Masarykova unierzita, 2014. 234 pp. ISBN 978-80-210-6741-7.
 984. ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN and Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva (Outline of business law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 pp. Učebnice PrF MU, sv. 515. ISBN 978-80-210-7417-0.
 985. KOLEJKA, Jaromír. Nauka o krajině : pro studující geografie magisterských učitelských oborů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 129 stran. ISBN 9788021066595.
 986. FÓNADOVÁ, Laura. Nenechali se vyloučit. Sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie) (They Would Not be Excluded: Upward Social Mobility Pathways of the Roma in Czech Society). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. ISBN 978-80-210-6574-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6574-2014.
 987. LEMESHKO, Oleksandra. New Economic Challenges – 5th International PhD Student Conference : Collection of Annotations of Contributions. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 34 pp. ISBN 978-80-210-7140-7.
 988. KENNER, Thomas, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ and Petr DOBŠÁK. Noninvasive Methods in Cardiology 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 149 pp. ISBN 978-80-210-7514-6.
 989. FRYŠTÁK, Marek and Eva ŽATECKÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Juristický, kriminalistický a kriminologický pohled : Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 318. ISBN 978-80-210-7515-3.
 990. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ and Jiří VALDHANS. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 pp. ISBN 978-80-210-7491-0.
 991. Objects of Memory, Memory of Objects. The Artworks as a Vehicle of the Past in the Middle Ages. Filipová, Alžběta - Frantová, Zuzana - Lovino, Francesco (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 140 pp. ISBN 978-80-210-7412-5.
 992. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK and Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From Education to Social Inclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 pp. ISBN 978-80-210-7581-8.
 993. PIPEKOVÁ, Jarmila and Marie VÍTKOVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení (From education to social inclusion of people with health disabilities, focused on mental handicap). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 pp. ISBN 978-80-210-7689-1.
 994. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (From School Inclusion to Social Inclusion and Participation in Society). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 pp. ISBN 978-80-210-7530-6.
 995. SYSLOVÁ, Zora, Hana HORKÁ and Bohumíra LAZAROVÁ. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole (From Theory to Practice Preprimary Education in Kindergarten). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 pp. ISBN 978-80-210-7542-9.
 996. PLÁŠEK, Radovan. Odborný text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 36 pp. ISBN 978-80-210-7175-9.
 997. Ochrana osobních údajů na pracovišti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 36 pp. ISBN 978-80-210-6819-3.
 998. HAMPL, Aleš. OrganoNET 2014 Conference : book of abstracts : June 19-20, 2014, Brno, Czech Republic. 1st. edition. Brno: Masaryk University, 2014. 55 pp. ISBN 978-80-210-6869-8.
 999. POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ and Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl (Nursing skills - based on evidence. Vol. II). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 pp. ISBN 978-80-210-7415-6.
 1000. HAVEL, Dalibor and Helena KRMÍČKOVÁ. Paleografická čítanka : literární texty (Palaeographical reader : literary texts). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 121 pp. ISBN 978-80-210-7081-3.
 1001. JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků (Periodic system of the elements). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 154 pp. ISBN 978-80-210-6621-2.
 1002. PAPOUŠEK, Dalibor. Počátky křesťanství (The Origins of Christianity). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 149 pp. ISBN 978-80-210-6920-6.
 1003. ZARIVNIJ, Petr. Podvody a další hospodářská a majetková trestná činnost na úkor Evropské unie : sborník příspěvků z workshopu (Frauds and other economic and property crime at the expense of the European Union : Workshop Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 69 pp. ISBN 978-80-210-7525-2.
 1004. RACLAVSKÝ, Jiří and Petr KUCHYŇKA. Pojmy a vědecké teorie (Concepts and Scientific Theories). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6791-2.
 1005. NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup (Aesthetic Concepts: An Analytical Approach). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-7131-5.
 1006. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku (The political cycle and fiscal policy: impact of their relation on economic policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 208 pp. ISBN 978-80-210-7142-1.
 1007. DOLEŽALOVÁ, Jitka. Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 pp. e-book. ISBN 978-80-210-7418-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7418-2014.
 1008. PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU and Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii (The post Lisbon processes in the European union). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 pp. ISBN 978-80-210-7777-5.
 1009. GREGOROVÁ, Zdeňka. Pracovní právo 2014 : zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 pp. ISBN 978-80-210-7785-0.
 1010. PUNOVÁ, Monika, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Zdeňka DOHNALOVÁ, Stanislava ŠEVČÍKOVÁ and Anna JÍLKOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu (Social Work Practice in the context of resilience concept). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 pp. ISBN 978-80-210-7337-1.
 1011. BURSÍKOVÁ, Lenka, Tomáš SVOBODA, Jaroslav BENÁK, Ivo KRÝSA, Dagmar SOCHOROVÁ and Vlastimil VITOUL. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní (Legal Persons of Public Law from Perspective of Public and Civil Law). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 144 pp. ISBN 978-80-210-7774-4.
 1012. ZAHUMENSKÁ, Vendula. Právo a environmentální problémy (Law and Environmental Problems). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-7129-2.
 1013. Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva PrF MU. Salák jr., Pavel (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 96 pp. ISBN 978-80-210-7038-7.
 1014. Právo na vzdělání. Šimíček, Vojtěch (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 203 pp. ISBN 978-80-210-6950-3.
 1015. VÁCLAVÍK, Antonín. Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ: případová studie (Presentation-assessment subject portfolio in the 7th grade of primary school: a case study). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 228 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 34. ISBN 978-80-210-6822-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6822-2014.
 1016. FRANKOVÁ, Alena. Prístupy k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v spolupráci s externými poradenskými subjektmi a rodičmi v Slovenskej republike. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 234 pp. ISBN 978-80-210-7558-0.
 1017. HURDÍK, Jan and Petr LAVICKÝ. Private Law Reform. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 332 pp. ISBN 978-80-210-7603-7.
 1018. Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 pp. ISBN 978-80-210-6882-7.
 1019. Proceedings of the 10th Summer School on Computational Biology. Image Data Analysis and Processing in Neuroscience. Janoušová, E. - Schwarz, D. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 107 pp. ISBN 978-80-210-7011-0.
 1020. DOSEDLA, Martin. Profesní orientace žáků s lehkou mentální retardací s akcentem na využití multimediálních výukových opor: Studie na základě metody ohniskové skupiny a řízených rozhovorů s učiteli (Professional orientation of pupils with mild mental retardation with an emphasis on the use of multimedia study supports: A study based on structured interviews with teachers and a focus group). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 175 pp. ISBN 978-80-210-7285-5.
 1021. Promýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic. Pokorná Korytárová, L. - Škerlová, J. - Haváč, O. - Hromek, M. (eds.). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2014. 343 pp. ISBN 978-80-87709-08-5.
 1022. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ and David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu. Edited by Soňa Skulová - Alena Kliková - David Hejč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 186 pp. ISBN 978-80-210-7537-5.
 1023. Protipovodňová ochrana 2013. Sborník z konference Protipovodňová ochrana 2013 Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra. Soukopová, Jana (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 92 pp. ISBN 978-80-210-6746-2.
 1024. SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc (First aid). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 pp. ISBN 978-80-210-7020-2.
 1025. Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Rusinová, Eva (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 267 pp. ISBN 978-80-210-6800-1.
 1026. SYSLOVÁ, Zora and Veronika RODOVÁ. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 11.–12.11.2014 (Pre-school education in theory and practice. What is the current situation in the Czech Republic and foreign bases for education with us.). In Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7370-8.
 1027. ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ and Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Přehled embryologie člověka. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-5414-1.
 1028. ČECH, Svatopluk and Drahomír HORKÝ. Přehled obecné histologie (An Overview of General Histology). 1. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 127 pp. ISBN 978-80-210-5543-8.
 1029. KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století) (Development of South Slavonic Standard Languages - Overview (since IX. till XIX. Century)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 pp. ISBN 978-80-210-6914-5.
 1030. VALEŠ, Tomáš. Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka (Stories of glory and oblivion. Znojmo artists, their works of art and the fate of the late Baroque period). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 289 pp. ISBN 978-80-210-6968-8.
 1031. KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu (Opportunities for developing problem solving competence in geography textbooks and in geography instruction). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 208 pp. ISBN 978-80-210-7652-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7652-2014.
 1032. KNECHT, Petr. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu (Opportunities for developing problem solving competence in geography textbooks and in geography instruction). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 210 pp. ISBN 978-80-210-7651-8.
 1033. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie (Opportunities to develop language skills in Czech lower-secondary classes: A video study). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 25. ISBN 978-80-210-6825-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6825-2014.
 1034. SEDLATÁ, Michaela and Petr KANIOK. Příprava na zaměstnání ve strukturách EU. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 118 pp. ISBN 978-80-210-6623-6.
 1035. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ and Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu : přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 52 pp. ISBN 978-80-210-6684-7.
 1036. KOLEJKA, Jaromír. Přírodní krajiny České republiky : katalog typů přírodních krajin (Natural Landscapes of Czech Republic. Catalogue of types of natural landscapes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 359 s. ISBN 9788021066601.
 1037. KREJČOVÁ, Elena. Příručka pro výuku bulharské stylistiky (Textbook on Bulgarian stylistics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 204 pp. ISBN 978-80-210-7095-0.
 1038. TRNKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Klára ŠEĎOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK and Jiří ZOUNEK. Psaní odborných textů. Průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU (Academic writing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-6863-6.
 1039. KRAJHANZL, Jan. Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Pět charakteristik, ve kterých se lidé liší (Psychology of Relationship toward Nature and the Environment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 pp. ISBN 978-80-210-7063-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014.
 1040. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta and Marek KALÁBEK. Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany. Katalog (Early medieval cemetery Olomouc - Nemilany. Catalogue). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 289 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, sv. 424. ISBN 978-80-210-7521-4.
 1041. VACULÍK, Jaroslav. Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce (Re-emigration and repatriation Czechs and Slovaks after WW I.). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 116 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 168. ISBN 978-80-210-6982-4.
 1042. NEHYBA, Jan, Jan KOLÁŘ, Michal DUBEC, Vladimír SMÉKAL, Karla BRÜCKNEROVÁ, Ludmila MUCHOVÁ, Dana MOREE, Jan VANĚK, Petr SVOJANOVSKÝ, Kateřina LOJDOVÁ and Jiří MAREŠ. Reflexe mezi lavicemi a katedrou (Teacher-student reflection in the classroom). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 117 pp. ISBN 978-80-210-6703-5.
 1043. NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC and Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... (Reflection in The Process of Learning. Ten Times Equally Yet Differently...). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 120 pp. ISBN 978-80-210-6489-8.
 1044. NAVRÁTIL, Pavel, Monika PUNOVÁ, Pavel BAJER and Jitka NAVRÁTILOVÁ. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami (Reflexive assessment in social work with families). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 384 pp. ISBN 978-80-210-7504-7.
 1045. VÁCLAVÍK, David. Religionistická typologie a taxonomie (Typology and Taxonomy in Academic Study of Religion). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 pp. ISBN 978-80-210-7099-8.
 1046. TRČKOVÁ, Dita. Representation of Natural Catastrophes in Newspaper Discourse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7414-9.
 1047. FUČÍK, Petr and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě (Parenting pathways. Twenty years of Czech birth rate development in sociological perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-7688-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
 1048. FUČÍK, Petr and Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě (Parenting pathways. Twenty years of Czech birth rate development in sociological perspective). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 pp. ISBN 978-80-210-6551-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
 1049. PITNEROVÁ, Pavla. Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením (The Role of the Communication in the Integration Process of the Pupil with Hearing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 pp. ISBN 978-80-210-7596-2.
 1050. HORÁK, Pavel. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti (Role of local projects in the Czech employment policy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 168 pp. ISBN 978-80-210-7489-7.
 1051. ČERNOCH, Filip, Martin JIRUŠEK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Jan OSIČKA and Tomáš VLČEK. Ropná politika USA: historie a výzvy (US Oil Policy: History and Challenges). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 173 pp. ISBN 978-80-210-6649-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6649-2014.
 1052. KYSELOVSKÁ, Tereza and Naděžda ROZEHNALOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis) (Case-law of the Court of Justice of the EU in Matters Relating to Jurisdiction (Analysis of Judgments to Brussels Ibis Regulation)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 514 pp. ISBN 978-80-210-7770-6.
 1053. ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ and Jana KUBALOVÁ. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých, dětí a novorozenců. Textová opora ke kurzu (Extended resuscitation of adults, children and infants). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 56 pp. ISBN 978-80-210-6670-0.
 1054. PORTEŠOVÁ, Šárka, Ivana POLEDŇOVÁ, David MACEK, Milan RŮŽIČKA, Ondřej STRAKA and Jana URMANOVÁ. Rozumově nadaní studenti s poruchou učení. Cesty od školních výkonových paradoxů k úspěchu (Intellectually gifted students with a learning disability. Paths from school achievement paradoxes to success). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 140 pp. ISBN 978-80-210-7520-7.
 1055. URBÁNEK, Pavel. Řešení mimořádných událostí s převahou zdravotnické problematiky a potřebná součinnost při zásahu IZS. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 76 pp. ISBN 978-80-210-6790-5.
 1056. KUBALOVÁ, Jana, Kateřina VANÍČKOVÁ and Barbora ZUCHOVÁ. Řešení urgentních stavů v přednemocniční neodkladné péči včetně nácviku praktických dovedností a speciálních technik pro lékaře zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů nemocnic. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 135 pp. ISBN 978-80-210-6755-4.
 1057. ZVOLÁNEK, Rudolf, Barbora ZUCHOVÁ and Vladimír JARUŠEK. Řešení urgentních stavů v terénu včetně základní neodkladné resuscitace. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6807-0.
 1058. DOLEČEK, Martin. Řešení zdravotních následků mimořádných událostí v časné nemocniční neodkladné péči. Textová opora ke kurzu (Addressing health consequences of emergency situations in the early hospital urgent care). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 36 pp. ISBN 978-80-210-6699-1.
 1059. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila and Markéta MELOUNOVÁ. Římské císařství II: Dominát (The Roman Empire II: the Dominate). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 103 pp. ISBN 978-80-210-6955-8.
 1060. VESELÁ, Renata, Miroslav FRÝDEK, Monika HORÁKOVÁ, Lucie OBROVSKÁ and Pavel SALÁK. Římské právo pro bakaláře (Roman Law for Bachelors). 3. dotisk 1. vydání 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 188 pp. Edice učebnic PrF MU č. 433. ISBN 978-80-210-5002-0.
 1061. DOROVSKÝ, Ivan. S domovem v srdci (Home in the heart). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 pp. ISBN 978-80-210-6867-4.
 1062. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ and Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech (Living Solo: Housing, Work, and Relationships of People Living in Single-member Households). 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Masarykova univerzita, Pavel Mervart, 2014. 264 pp. ISBN 978-80-210-8123-9.
 1063. Sbírka. Malby studentů a absolventů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 60 pp. ISBN 978-80-210-7030-1.
 1064. BUDÍNOVÁ, Irena. Sbírka příkladů z integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné (Collection of examples of integral calculus of one real variable). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 100 pp. ISBN 978-80-210-6995-4.
 1065. DRÁPELA, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe (A Corpus of Texts for the Introduction to Syntax Course). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 220 pp. ISBN 978-80-210-7104-9.
 1066. DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora. Scénografie mluví. Hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou (Scenography talks. Conversation between Jarka Burian and Josef Svoboda). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 304 pp. Spisy Masarykovy univerizy v Brně, Filozofická fakulta, sv. 428. ISBN 978-80-210-7730-0.
 1067. MIČKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 2. díl (North America from Vikings to today, 2nd part). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. ISBN 978-80-210-6786-8.
 1068. MARÁZ, Karel. Sfragistika : Studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví (Sigillography : Study texts for students of Auxiliary Historical Sciences and Archival Science). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 pp. ISBN 978-80-210-7143-8.
 1069. HORKÁ, Hana, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří HAVEL and Veronika RODOVÁ. School Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7597-9.
 1070. VÁLEK, David, Gabriela DRESLEROVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK, Zdeňka NERUDOVÁ, Jaroslav ŠMERDA and Milan VOKÁČ. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947-1950) (The Settlement of the Moravian Painted Pottery Culture in Hluboké Mašůvky (research in 1947-1950)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 347 pp. K problematice pravěkých sociálních struktur, svazek 2. ISBN 978-80-210-6680-9.
 1071. SVOBODOVÁ, Iva. Sintaxe da Língua Portuguesa (Syntaxis of the Portuguese Languagem). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 pp. ISBN 978-80-210-7026-4.
 1072. HORÁKOVÁ, Jana. Softwarová studia. K proměnám studií nových médií (Software Studies. Towards New Media Studies Transformations). 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. ISBN 978-80-210-6739-4.
 1073. LAVICKÝ, Petr. Současnost a perspektivy českého civilního procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. ISBN 978-80-210-7686-0.
 1074. SALAQUARDOVÁ, Jiřina and Pavel SEDLÁČEK. Současný český jazyk a stylistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 56 pp. ISBN 978-80-210-7928-1.
 1075. KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ (Corpuses in Teaching and Researching German as a Foreign Language). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 243 pp. ISBN 978-80-210-6994-7.
 1076. KÁŇA, Tomáš. Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ (Corpuses in Teaching and Researching German as a Foreign Language). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 244 pp. ISBN 978-80-210-7748-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7748-2014.
 1077. KVIZDA, Martin and Zdeněk TOMEŠ. Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. krajské priority (Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 95 pp. ISBN 978-80-210-7287-9.
 1078. POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století) (Old Literature of Eastern Slavs and 18th-Century Russian Literature (Outline and Probes from the 11-17th-Century Literature)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 pp. ISBN 978-80-210-7281-7.
 1079. SEBERA, Martin. Statistika - vícerozměrné metody (Statistics - Multivariate methods). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 97 pp. ISBN 978-80-210-6692-2.
 1080. VÍTKOVÁ, Marie and Petr KOPEČNÝ. Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014. 192 pp. ISBN 978-80-210-7194-0.
 1081. KORVAS, Pavel and Ladislav BEDŘICH. Struktura sportovního výkonu. Učební texty pro studenty FSpS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 143 pp. ISBN 978-80-210-6695-3.
 1082. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2014. 173 pp. ISBN 978-80-210-6817-9.
 1083. Studia Paedagogica. Mimo hlavní proud. 2014, roč. 19, č. 2. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-3-7437-0214-1.
 1084. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 100 pp. ISBN 978-80-210-6838-4.
 1085. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Biochemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 89 pp. ISBN 978-80-210-6833-9.
 1086. Studijní katalog Přírodovědecké fakulty MU: Akademický rok 2014/2015. Biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 166 pp. ISBN 978-80-210-6834-6.