Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. MICHÁLEK, Jaroslav, Eva MATĚJKOVÁ, Veronika FOLTÁNKOVÁ, M. BARTOŠ, M. DENDIS and R. HORVATH. Elimination of graft versus host reactivity and preservation of graft versus leukemia and graft versus myeloma effect using selective depletion of donor alloreactive T cells. In ISCT 2009 Annual Meeting. 2009.
 2. 2008

 3. ČUMOVÁ, Jana, Anna POTÁČOVÁ, Irena KASALOVÁ, Hana KONEČNÁ, Zbyněk ZDRÁHAL and Roman HÁJEK. Proteomická analýza lidských myelomových buněk ovlivněných přídavkem bortezomibu (Proteomic analysis of human myeloma cells treated with bortezomib). In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2008. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 4. RAWSTRON, AC, A ORFAO, M BEKSAC, L BEZDICKOVA, RA BROOIMANS, H BUMBEA, K DALVA, D FUHLER, J GRATAMA, D HOSE, L KOVAROVA and HE JOHNSEN. Report of the European Myeloma Network on multiparametric flow cytometry in multiple myeloma and related disorders. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2008, vol. 93, No 3, p. 431-438. ISSN 0390-6078.
 5. 2007

 6. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ and Alena NĚMEČKOVÁ. Projevy nádorových onemocnění na skeletu (Manifestations of Tumoral Diseases on Skeleton). Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2007, vol. 2007, No 2, p. 119-127, 8 pp. ISSN 1802-5463.
 7. 2006

 8. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Hana NOVOTNÁ, Zdeněk ADAM, zdena ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ and Kamila HAVLÍKOVÁ. Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays. 2006.
 9. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Renata SPĚŠNÁ, Renata GAILLYOVÁ, Miroslav PENKA and Jaroslav MICHÁLEK. Relative quantification of tumor associated antigens MAGE-1 and MAGE-A3 in Multiple myeloma. 2006.
 10. 2005

 11. VIGÁŠOVÁ, Jana, Jitka KADLECOVÁ, Miroslav PENKA, R. GAILLYOVÁ, Jaroslav MICHÁLEK and Roman HÁJEK. Nádorové antigeny MAGE A-1 ,MAGE A-3 a jejich stanovení metodou real-time PCR (Tumor associated antigens MAGE-A1 and MAGE-A3 and their evaluation by real-time PCR). In XIX. olomoucké hematologické dny 2005 s mezinárodní účastí. 2005. ISBN 80-7346-051-3.
 12. SMOLEJ, L., C. ANDRÝS, Vladimír MAISNAR, Luděk POUR and J. MALÝ. Plasma concentrations of vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor in lymphoproliferative disorders. Acta medica (Hradec Králové). Hradec Králové, Czech Republic: Facultas Medica, Universitas Carolina, 2005, vol. 48, No 1, p. 57-58. ISSN 1211-4286.
 13. 2004

 14. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Marta KREJČÍ and Zdeněk ADAM. Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický význam i praxi v onkologii - Případová studie myelomy (Scientific and health care registration of clinical data in electronic form - Case study on multiple myeloma). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, suppl., suppl., p. 73 - 78. ISSN 0862-495X.
Display details
Displayed: 23/4/2021 14:31