Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. KŠICOVÁ, Danuše. Literary antiutopias. From Modernism to Postmodernism. Zagadnienia rodzajów literackich. Lodz, Polsko, 2008, 51,2008, 1-2, p. 99-110, 11 pp. ISSN 0084-4446.
  2. URBANOVÁ, Daniela and Václav BLAŽEK. Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma (Populations of Ancient Italy, their languages and scripts). Brno: Host, 2008. 328 pp. ISBN 978-80-7294-292-3.
  3. 2005

  4. CHOVANEC, Jan. Neznalost neomlouvá aneb K tzv. demystifikaci právního jazyka (Ignorance is no Excuse: On the So-called "Demystification" of Legal Language). ToP (tlumočení-překlad). Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 2005, vol. 77, No 3, p. 9-11. ISSN 1210-4159.
  5. HODAŇ, Bohuslav. Reflection of Social Changes in Development of Physical Culture. In Physical Activity in the Integrating Europe. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2005. 9 pp. ISBN 83-89630-80-X.
  6. 2004

  7. SIEGLOVÁ, Naděžda. Básnický prostor (Space for Poetry). In Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Olomouc: Votobia, 2004. p. 51 - 61, 10 pp. Reflexe české tvorby a recepce. ISBN 80-7220-185-9.
  8. KŠICOVÁ, Danuše. Mýty v cestopisech do Svaté země. (Myths in the Pilgrimages to the Holy Land.). In Druhý život antického mýtu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. p. 214-226, 12 pp. ISBN 80-7325-042-X.
Display details
Displayed: 29/11/2021 23:17